کتاب استخدامی اداری ها
برنامه پنجم

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (تصویبنامه شماره 41040/ت50686هـ مورخ 2/4/1394 هیأت وزیران)

اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (تصویبنامه شماره 41040/ت50686هـ مورخ 2/4/1394 هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه ۳۱ /۳ /۱۳۹۴ به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹- تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي ماده (۱۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره ۳۷۴۵۴/ت۴۷۸۱۲هـ مورخ ۳۰ /۲ /۱۳۹۱ به شرح زير اصلاح مي شود:

۱- در انتهاي ماده (۶) عبارت “كارگروه ملي با رياست سازمان و شركت نمايندگان دستگاه هاي عضو شوراي عالي (حداقل در سطح مدير كل) تشكيل مي شود” اضافه مي شود.

۲- در ماده (۷) عبارت “نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (رييس امور آمايش و توسعه منطقه اي)، وزارت كشور، سازمان حفاظت محيط زيست، “بعد از عبارت “متشكل از” اضافه مي شود.

۳- در بند (الف) ماده (۸) واژه “مسئوليت” قبل از واژه “ارزيابي” اضافه مي شود.

۴- متن زير به عنوان ماده (۱۰) الحاق مي شود:

ماده ۱۰- نتايج حاصل از ارزيابي راهبردي محيطي براي دستگاه هاي اجرايي ذي ربط لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام