کتاب استخدامی اداری ها
سازمان بازرسي كشور

طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها و… به کارکنان سازمان بازرسی کل کشور

طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی ، انتقال خون ایران ، دامپزشکی و زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور به کار کنان سازمان بازرسی کل کشور

شناسنامه قانون | 400536 544

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۸ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی):

با هدف تقویت عدالت در پرداخت متناسب با ویژگی ها ، صعوبت و شرایط محیط کار از جمله حساسیت و سختی کار بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی نیاز به تخصیص در سطوح بالا در تمام حوزه های مشمول نظارت و بازرسی، تاثیر فعالیت های مرتبط با نظارت و بازرسی در شفافیت فعالیت دستگاههای اجرایی و نقش آن در افزایش بهره وری سازمان های دولتی و افزایش تولید و درآمد ملی، طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی، انتقال خون ایران ، سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور به کارکنان سازمان بازرسی کل کشور جهت بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی ، انتقال خون ایران ، دامپزشکی و زندانها واقدامات تامینی و تربیتی کشور به کار کنان سازمان بازرسی

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون ، فوق العاده خاص موضوع قانون تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارکنان سازمان‌های دامپزشکی و زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۹ /۲ /۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مطابق با جدول زیر به کارکنان مرتبط با نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور تسری می یابد. اعتبارات مورد نیاز جهت فوق العاده خاص موضوع این قانون بدون ایجاد بار مالی جدید از محل صرفه جویی های بودجه مصوب سازمان بازرسی کل کشور تامین می گردد.

طرح پیشنهادی مشابه:

طرح تسری فوق‌العاده خاص کارکنان سازمان زندان‌ها به کارکنان اداری قوه قضاییه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام