کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعمال هزینه خدمات متخصصین داروسازی بالینی و خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی مجاز است

اعمال هزینه خدمات متخصصین داروسازی بالینی و خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی مجاز است (رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پذیرش درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان در خصوص رای ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ هیات عمومی، هزینه خدمات متخصصین داروسازی بالینی در بیمارستان ها اعمال می شود و همچنین دریافت خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی منطبق با قانون اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با شکایت انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص دادنامه شماره ۱۴۰۸ مورخ ۹۷/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵- ۹۰۲۰۲۰- ۹۰۲۰۲۱- ۹۰۲۰۲۲- ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ از کتاب ارزش های نسبی خدمات سلامت که مربوط به خدمات داروسازی بود، با این استدلال که به متخصصین داروسازی بالینی (فارماکوتراپی) که در بخش های بالینی مراکز بیمارستانی مستقر بوده و پا به پای پزشکان معالج در امر مدیریت دارویی بیماران همراهی می نمایند توجه نشده و درخواست اعمال ماده ۹۱ در خصوص کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ که مربوط به خدمات هست و توسط متخصصین به بیماران بستری در بیمارستان ارائه می شود را داشته اند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی با این استدلال که اولا؛ به موجب بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی در شرایط رقابتی و براساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند. ثانیا؛ متخصصین در امر داروسازی بالینی با بررسی تاریخچه دارویی بیمار و ارائه مشاوره های تخصصی در انتخاب داروهای مناسب برای وی و همچنین تنظیم دوز داروی بیماران دارای اختلال عملکرد ارگان های حیاتی در پیشگیری و مدیریت عوارض جانبی داروها ایفای نقش نموده و در ارتقای خدمات دارویی و بهبودی بیماران و کاهش زمان بستری موثر می باشند. افزون بر آن متخصصین داروسازی بالینی با حضور بر بالین بیمار به درخواست پزشک معالج در ارتقای تجویز و مصرف صحیح و منطقی داروها، نظارت بر تغییر مقادیر مصرف دارو و جلوگیری از مسمومیت های دارویی به بهبود نتایج و پیامدهای درمانی کمک می کنند.

بنا به مراتب فوق، متخصصین داروسازی بالینی به عنوان آخرین حلقه زنجیره درمانی با ارائه خدمات داروهای ترکیبی و مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و از طریق حضور بر بالین بیماران به امور تشخیصی درمانی مبادرت ورزیده و ابطال کدهای ۹۰۲۰۲۵ و ۹۰۲۰۲۶ موضوع تصویب نامه شماره ۷۰۳۵۸/ت ۵۴۲۴۰ه مورخ ۹۶/۶/۹ هیات وزیران موجب تضییع حقوق آنان شده و مغایر با ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تشخیص می شود و بر همین اساس با رای اکثریت اعضای هیات عمومی، با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت دادنامه معترض عنه با قانون یاد شده موافقت شد.

در کد ۹۰۲۰۲۵ آمده است که؛ مدیریت خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی به ازای هر قلم دارو با رعایت استاندارد های وزارت بهداشت (هزینه مکانیزاسیون به صورت جداگانه قابل محاسبه و اخذ نمی باشد) این کد با کد ۹۰۲۰۲۰ قابل گزارش و محاسبه نمی باشد.

کد ۹۰۲۰۲۶؛ خدمات مدیریت درمان دارویی به درخواست پزشک معالج و حضور رو در روی پزشک داروساز بر بالین بیمار و ارائه مشاوره و انجام مداخلات لازم

براساس ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، طرح آراء قبلی هیات عمومی برای رسیدگی مجدد در هیات ‌ عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام