کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

محاسبه کارکرد پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زابل

نحوه محاسبه کارکرد پزشکان و اعضای هیئت علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل (تصویبنامه شماره 885/ت57539هـ مورخ 6/11/1399 هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 6/1/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395 تصویب کرد:

اسناد پزشکان و اعضای هیئت علمی تمام وقت جغرافیایی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی زابل که مطابق تفاهم نامه دانشگاه علوم پزشکی در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) با تعرفه دولتی فعالیت می کنند، توسط سازمان های بیمه گر پایه در هر دو محل فعالیت به صورت دو کا محاسبه و پرداخت شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

مقررات مرتبط:

آیین نامه پرداخت دو کا پزشکان درمانی و هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام