کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نحوه اجرای دستورالعمل تغییر شغل و اعمال مدرک کارکنان قراردادی

نحوه اجرای دستورالعمل تغییر عنوان شغل و اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی (نامه شماره 4386/209/د مورخ 10/6/1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

احتراماً، در راستای ایجاد وحدت رویه در اجرای “دستورالعمل تغییر عنوان شغل و اعمال مدرک تحصیلی دانشگاهی کارکنان قرارداد کار معین” و با توجه به سؤالات و ابهامات مطروحه، موارد ذیل جهت مزید آگاهی و اقدام لازم اعلام می گردد:

1- با توجه به تأخیر در ابلاغ دستورالعمل، اعمال مدرک تحصیلی و تغییر عنوان کارکنان مشمول دستورالعمل برای سال جاری، از تاریخ 1/7/97 به بعد و برای یکبار در طول خدمت نیروهای مذکور خواهد بود و برای مشمولینی که پس زا تاریخ فوق حائز شرایط می شوند و همچنین در سنوات آتی، رعایت تبصره ماده 1 و تبصره 1 ماده 2 دستورالعمل الزامی می باشد.

2- جهت اعمال مدرک رعایت توالی مقاطع تحصیلی الزامی بوده و مدرک اعمال شده قبل از سال 98 ملاک محاسبه نمی باشد.

3- پس از اعمال مدرک تحصیلی و تغییر عنوان کارکنان مذکور مطابق آیین نامه مهندسی مشاغل، حقوق و مزایای جدید (از جمله رقم سایر) همانند کارمندان قراردادی مشابه در سال 98 برقرار می گردد. در صورت کاهش حقوق و مزایا (به تبع اعمال مدرک و تغییر عنوان، به طور مثال از مشاغل بهداشتی درمانی به سایر مشاغل و…) مطابق تبصره 3 ماده 2 دستورالعمل فوق الذکر اخذ رضایت کتبی از کارمند قراردادی مشمول، الزامی می باشد.

4- تغییر عنوان یا اعمال مدرک تحصیلی به صورت جداگانه یا همزمان با توجه به مقررات مهندسی مشاغل امکان پذیر می باشد.

5- در صورت وجود چند متقاضی برای تغییر عنوان شغلی و محدودیت پست سازمانی در تشکیلات، تأیید مدیر و مسئولین واحد مربوطه برابر قوانین و مقررات و نظریه کمیته مهندسی مشاغل ملاک عمل خواهد بود.

6- منظور از امتیاز عملکرد مندرج در ماده 1 و 2، امتیاز 70 و بالاتر می باشد.

7- در خصوص تغییر عنوان شغلهای مسئولیتی و سرپرستی، ضمن رعایت قوانین و مقررات انتخاب و انتصاب مدیران، نظریه کمیته مهندسی مشاغل ملاک عمل خواهد بود.مسدود نمودن پست صرفاً تا زمان اشتغال فرد در آن سمت بوده و پس از آن و یا در صورت معرفی فردی حایز شرایط یا در صورت جابجایی محل خدمت، بلافاصله از سوی واحد مربوطه و کمیته مهندسی مشاغل تعیین تکلیف خواهد شد.

دکتر علی ابرازه- مدیر کل منابع انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام