کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حق الزحمه پزشکان عمومی بخش خصوصی در قبال مددجویان کمیته امداد

نحوه پرداخت حق الزحمه پزشکان عمومی بخش خصوصی در قبال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (تصویبنامه شماره 886/ت57539هـ مورخ 6/1/1399 هیئت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 6/1/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور -مصوب 1395- تصویب کرد:

سازمان بیمه سلامت مجاز است به منظور جبران بخشی از هزینه خودپرداخت (فرانشیز) معاینه (ویزیت) پزشکان عمومی بخش خصوصی شاغل در نظام ارجاع که مددجویان شهردهای بابیش از بیست هزار (20000) نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) را پوشش می دهند، در صورت رعایت نظام ارجاع، هزینه های معاینه (ویزیت) تا سقف تعرفه بخش خصوصی را علاوه بر انجام تعهدات خود به عنوان بیمه گر به پزشکان عمومی ذیربط از محل اعتبار برنامه بیمه سلامت مددجویان شهری کمیته امداد امام خمینی (ره) در ذیل ردیف های بودجه سالزمان بیمه سلامت ایران در سقف اعتبارات مصوب مربوط پرداخت کند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام