کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 91

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۳۶۵۹۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۳۶۵۹۷/ت۵۰۹۷۶هـ مورخ  ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد ۱۰۰/۲۰/۲۳۸۷۷/۹۳ مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- در تبصره (۳) ماده (۲) عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۳» جایگزین عبارت‌های «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال ۱۳۹۲» می‌شود.

۲- ماده (۳) حذف می‌گردد.

۳- در ماده (۸) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می‌شود.

۴- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۸) می‌شود:

تبصره- تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم‌الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
۵- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می‌گردد:

ماده۱۰- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارایه نمایند:

الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی‌ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱.

ب- اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.

تبصره- شرکت‌هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۳) ماده (۲) می‌باشند.

۶- متن زیر به عنوان ماده (۱۳) الحاق می‌گردد:

ماده۱۳- این اصلاحیه از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ لازم‌الاجراء می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام