کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 92

الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصويبنامه شماره ۱۷۵۱۴۴/ت۵۰۰۷۴هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (تصويبنامه شماره ۱۷۵۱۴۴/ت۵۰۰۷۴هـ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ هيأت وزيران)

وزارت نیرو – وزارت نفت – وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو، نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب نمود:

متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۶۴۱۸/ت۴۹۷۱۲هـ مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۲ الحاق می‌گردد:

ماده ۱۳- وزارت نیرو موظف است پس از انعقاد هر قرارداد، نسخه‌ای از آن را به‌منظور برقراری انضباط مالی در بودجه عمومی دولت و پیش‌بینی تعهدات ذی‌ربط در لوایح بودجه سالانه کشور به معاونت ارسال نماید.

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام