کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

لزوم تأييد آمار نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني، قراردادي در فرم شماره ۶ موافقتنامه هزينه اي (بخشنامه شماره ۱۴۱۶۴/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

لزوم تأييد آمار نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني، قراردادي در فرم شماره ۶ موافقتنامه هزينه اي (بخشنامه شماره ۱۴۱۶۴/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي كشور

در اجراي بند (۸) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور مبني بر تأييد آمار نيروي انساني دستگاه هاي اجرايي اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (قرارداد كار معين، كار مشخص و ساعتي) توسط اين معاونت؛ ضروري است دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۵) قانون مديريـت خدمات كشوري فرم شماره ۶ موافقتنامه هزينه اي خود را پيش از ارسال به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور از طريق سايت http://form6.mdhc.ir بر اساس راهنماي موجود در اين سايت تكميل نمايند تا پس از تأييد اين معاونت، اقدامات بعدي براي تبادل موافقت‌نامه انجام شود.

دكتر عسكري آزاد- جانشين معاونت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام