کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

تكميل برگه (فرم) شماره ۶ موافقتنامه هزينه‌اي در سايت كارمند ايران (بخشنامه شماره ۱۹۷۲/۹۳/۲۲۵ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

تكميل برگه (فرم) شماره ۶ موافقتنامه هزينه‌اي در سايت كارمند ايران (بخشنامه شماره ۱۹۷۲/۹۳/۲۲۵ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۳ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

كليه دستگاه‌هاي اجرايي كشور

در اجراي ماده (۶) ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور مبني بر تأييد آمار نيروي انساني دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني اعم از رسمي، پيماني، قراردادي (قرارداد كار معين يا مشخص و ساعتي)، كارگري و ساير، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند برگه (فرم) شماره ۶ موافقتنامه هزينه‌اي خود را در سامانه كارمند ايران به نشاني www.karmandiran.ir بر اساس راهنماي موجود در سامانه مذكور ثبت نمايند تا پس از تأييد اين معاونت، اقدامات بعدي براي تبادل موافقت‌نامه انجام پذيرد.

بديهي است مسؤوليت عدم تكميل بموقع فرم مذكور بعهده دستگاه اجرايي مي‌باشد.

سيد علي صدرالسادات- معاون سرمايه انساني

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام