کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۵۸۲۴۵/ت۵۰۸۲۷هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

اصلاح ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۵۸۲۴۵/ت۵۰۸۲۷هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال تصویب کرد:

متن زیر جایگزین ماده (۵) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۴۵/ت۵۰۳۸۵هـ مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۹۳ می شود:

ماده ۵- میزان هزینه خدمات ارائه شده در بازارچه های مرزی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام