کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

اصلاح ماده (۹) آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور (تصویبنامه شماره 72333/ت51049هـ مورخ 1393/06/23 هيات وزيران)

اصلاح ماده (۹) آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور (تصویبنامه شماره 72333/ت51049هـ مورخ 1393/06/23 هيات وزيران)

هيئت وزيران در جلسه ۲۳/ ۶/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور تصويب كرد:

در ماده (۹) تصويب نامه شماره ۴۴۷۱۲/ت۵۰۳۵۵هـ مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۳ موضوع آيين نامه اجرايي بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور، عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» پس از عبارت «موظف است» اضافه مي گردد.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام