کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 94

الحاقيه به تبصره های مواد ۷ و ۱۲ از آیين نامه های اجرایی قوانين بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور (تصویب نامه شماره ۱۰۸۲۵۹/هـ۵۲۵۰۲ت مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

الحاقيه به تبصره های مواد ۷ و ۱۲ از آیين نامه های اجرایی قوانين بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور (تصویب نامه شماره ۱۰۸۲۵۹/هـ۵۲۵۰۲ت مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت وزیران)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيأت وزیران در جلسه ۳/۸/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۸۵۴۳۱/۲۷۲۴۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ معاونت حقوقی رئيس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

عبارت «چنانچه واگذارنده اعتبار شرکت دولتی و محل تأمين اعتبار منابع داخلی شرکت دولتی باشد٬» به ابتدای تبصره اصلاحی مواد (۷) آیين نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و آیيننامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع جزء (۴) بند (الف) و جزء (۳) بند (ب) تصویبنامه ۷۵۵۷۴/ت۵۲۲۹۷هـ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴ اضافه می شود.

معاون اول رئيس جمهور- اسحاق جهانگيری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام