کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 96

اصلاح تحریری آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (نامه شماره 89190/54491 مورخ 23/7/1396 دبیر هیئت دولت)

اصلاح تحریری آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (نامه شماره 89190/54491 مورخ 23/7/1396 دبیر هیئت دولت)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور

نظر به اینکه در آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 81216/ت54491هـ مورخ 3/7/1396، ماده (4) و تبصره آن به شرح زیر تحریر نشده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود:

ماده 4- نحوه فروش و فرآیند برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی) خواهد بود.

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های زیرمجموعه آن می توانند به عنوان خریدار در مزایده شرکت نماید.

محسن حاجی میرزایی- دبیر هیئت دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام