کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 96

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (تصویبنامه شماره 126375/ت54782هـ هیئت وزیران)

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور (تصویبنامه شماره 126375/ت54782هـ هیئت وزیران)

 دانلود متن کامل در فرمت پی دی اف

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 3/10/1396 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- سازمان: سازمان هدفمندی یارانه ها

ب- خزانه: خزانه داری کل کشور

پ- قانون تنظیم (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-

ت- تبصره (14): تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ث- کارگروه ملی: کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

ج- کارگروه استانی: کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تصویبنامه شماره 18151/ت50720هـ مورخ 19/2/1394 هیئت وزیران

چ- بانک عامل: بانک دارای قرارداد عاملیت پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود با واگذارنده اعتبار

ح- بانک پرداخت کننده تسهیلات: کلیه بانک های عضو شبکه بانکی کشور که به واحدهای مشمول، تسهیلات پرداخت می کنند.

خ- تسهیلات موضوع آیین نامه: تمامی تسهیلات پرداختی یا قابل پرداخت شبکه بانکی کشور به مشمولین که در سال 1396 در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای پول و اعتبار برای تقویت تولید ملی اختصاص می یابد و از دستگاه و یا مرجع مسئول معرفی می گردند.

د- نتیجه گرا: اعمال حمایت (یارانه سود تسهیلات و یا کمک) مشروط به تحقق اهداف و شرایطی که واگذارنده اعتبار برای دریافت کنندگان تسهیلات در ازای پرداخت تسهیلات و اعمال حمایت تعیین می کند. این شرایط باید ضمن معرفی واحدها به بانک عامل به اطلاع بانک و متقاضی برسد.

ماده ۲- منابع حاصل از افزایش قیمت‌های موضوع مواد (۱) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در سال ۱۳۹۶ به ترتیب زیر توسط شرکت‌های مشمول، وصول و به حساب متمرکز آنها نزد خزانه واریز می‌شود. 

الف- به استناد جزء (۲) بند (الف) و بند (ج) ماده (۱) قانون تنظیم (۲)، وزارت نفت از طریق شرکت­های تابعه ذی­ربط موظف است در سال ۱۳۹۶ به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی پالایشگاههای کشور و خوراک معادل فرآورده های نفتی دریافتی از پتروشیمی‌ها، مبلغ ششصد و بیست و شش هزار و هشتصد و هفتاد و یک (۸۷۱ر۶۲۶) ریال که پس از کسر سهم (۱۴/۵) درصد شرکت ملی نفت ایران و پرداخت­های تکلیفی از جمله نوزده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۹) ریال قیر رایگان، مبلغ پانصد و سه هزار و چهارصد و چهل و یک (۴۴۱ر۵۰۳) ریال به ازای هر بشکه نفت خام و میعانات گازی و در کل سال مبلغ سیصد و چهل هزار و پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۳۴۰) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نرخ تسعیر منابع ارزی به قیمت روز بازار به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید. 

تبصره- پرداخت عوارض موضوع یک درصد عوارض آلایندگی مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب ۱۳۸۷ـ بر عهده شرکت­های آلاینده است.

ب- شرکت ملی گاز ایران مکلف است به ازای هر مترمکعب فروش گاز طبیعی در داخل کشور به جز نیروگاه‌ها مبلغ پانصد و نود و شش (۵۹۶) ریال و برای کل سال مبلغ هفتاد و شش هزار و چهل میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۴۰ر۷۶) ریال بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها، به صورت ماهانه و علی­الحساب مبلغ شش هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و هفتصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۷۰۰ر۳۳۶ر۶) ریال به صورت علی­الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید. روش حسابداری مربوط به این بند مطابق شیوه‌نامه‌ای است که ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین­‌نامه توسط وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. 

پ- وزارت نیرو موظف است مبلغ نود (۹۰) ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی کلیه مشترکین و برق صادراتی، بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها که در کل سال معادل بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال می باشد به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۶ مبلغ دو هزار و هشتاد و سه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۸۳ر۲) ریال مستقیماً به حساب تمرکز وجوه سازمان نزد خزانه واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور حمایت از تولید برق، مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۵) ریال را طی سال ۱۳۹۶ برای پرداخت به وزارت نیرو ماهانه به میزان حداقل معادل دریافتی هر ماه از طریق خزانه پس از کسر هزینه سوخت نیروگاه­ها (بر اساس نرخ­های مندرج در این بند) اعلامی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران اختصاص دهد. هزینه سوخت کسر شده با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور توسط خزانه بابت تعهدات به شرکت­های فوق­الذکر به حساب هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود. 

نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه­های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند موظفند به ازای هر لیتر فرآورده‌ نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ پنجاه (۵۰) ریال را به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت به حساب هدفمندی یارانه‌ها بابت تعهدات شرکت‌های فروشنده سوخت پرداخت نمایند. وزارت نیرو مجاز است هزینه سوخت مصرفی نیروگاه­ها را به صورت متناسب از طریق اصلاح تعرفه‌ها و قبوض برق مصرفی مشترکین محاسبه و دریافت نماید. 

نیروگاه­های خارج از شبکه سراسری که برق خود را به قیمت تکلیفی به فروش می‌رسانند موظفند مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و یا هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی به صورت نقدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت بابت قیمت سوخت پرداخت نمایند. 

تسویه حساب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی سوخت تحویلی به نیروگاه­ها بر اساس قیمت نقدی پرداختی نیروگاه­ها خواهد بود و مبالغ مذکور توسط شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و نیروگاه‌ها پرداخت می‌شود. 

ت- شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی مکلفند به ازای فروش هر مترمکعب آب مبلغ ده (۱۰) ریال به صورت علی الحساب بابت سهم هدفمندسازی یارانه‌ها مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نماید. 

ث- شرکت‌های مذکور موظفند وجوه فوق‌الذکر را هر ماه مقدم بر کلیه پرداخت‌های خود مطابق قوانین از جمله ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب مربوط نزد خزانه واریز نمایند. همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده را بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، سود سهم دولت و سایر پرداخت­های خود را نیز  به حساب ذی­ربط واریز و عملکرد مبالغ واریزی موضوع این آیین‌نامه را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند. چنانچه شرکت‌های فوق­الذکر نسبت به پرداخت به موقع مبالغ یادشده تأخیر نمایند، سازمان مکلف است مراتب را به خزانه اعلام و خزانه موظف به کسر وجوه اعلامی از حساب‌های تمرکز وجوه شرکت‌های مرتبط و واریز به حساب سازمان می‌باشد. 

ج- وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو موظفند پیشنهادهای خود را در خصوص اصلاح قیمت فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق ظرف دو ماه برای تصویب در هیئت‌وزیران ارایه نمایند.

تبصره- در صورت تغییر قیمت حامل‏های انرژی، آثار آن بر ارقام مندرج در جزءهای (الف) و (ب) این ماده، به تناسب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت نفت اعمال خواهد شد. 

ماده ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور می‏تواند اعتبارات مورد نیاز اجرای تبصره (۱۴) را از محل ردیف‏های یارانه‏ای بودجه عمومی نیز تأمین نماید. 

ماده ۴- تا مبلغ چهارصد و چهل و دو هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۴۲) ریال صرف پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی و افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موضوع ردیف‏های (۱) و (۲) جدول سقف منابع و مصارف تبصره (۱۴) به سرپرست خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه، خواهد شد. 

ماده ۵- برای اجرای ماده (۷۹) قانون برنامه ششم توسعه، اقدامات زیر انجام می‏‌شود:

الف- افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت سازمـان بهزیستـی کشور و کمیته امـداد امام خمینی (ره) به شـرح جدول زیر تعـیین و قابل‌پرداخت است:

جدول حداقل مستمری خانوارهای مددجویان

ردیف افراد تحت پوشش خانوار مبلغ افزایش یافته ماهیانه به ریال
(علاوه بر یارانه پرداختی در هر ماه)
1 یک نفره 950.000
2 دو نفره 1.890.000
3 سه نفره 2.520.000
4 چهار نفره 3.270.000
5 پنج نفره و بیشتر 3.650.000

ب- از ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۶ ماهانه مبلغ هفتصد و پنجاه و چهار میلیارد و یکصد و شصت و هفت میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۷ر۷۵۴) ریال توسط سازمان در اختیار سازمان بهزیستی کشور و ماهانه مبلغ دو هزار و پانصد و هفتاد و نه میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۶ر۵۷۹ر۲) ریال در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار می‌گیرد تا در چهارچوب سازوکار بند (پ) این ماده با توجه به اولویت‌های تعیین شده و با هماهنگی به حساب سرپرستان خانوار مدد جویان مورد نظر واریز گردد. 

تبصره ۱- کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند، کسری اعتبارات ناشی از اجرای این بند از سقف تعیین شده (چهل هزار میلیارد ریال) را از محل اعتبار ردیف‌های دستگاه اجرایی خود در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور تأمین و پرداخت نمایند.

تبصره ۲- پرداخت مستمری موضوع این بند، در فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر ماه سال ۱۳۹۶ براساس فهرست مشمولین واجد شرایط که از سوی سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) اعلام و از طریق سازمان به حساب افراد ذینفع واریز شده، از سرجمع منابع فوق کسر می­شود.

تبصره ۳- طبق ماده (۲۹) ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ موضوع تصویب­نامه شماره ۵۷۱۳/ت۵۴۱۷۵هـ مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۶ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند اطلاعات جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی ثبت و به صورت ماهیانه به هنگام­رسانی نمایند.

پ- فرآیند عملیاتی اجرای بند (ب) به ‏صورت زیر تعیین می‏‌شود:

کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند طی روزهای بیستم تا بیست و پنجم هر ماه اطلاعات هویتی مددجویان مستمری بگیر شامل سرپرست و زیرمجموعه تحت پوشش هر خانوار را به تفکیک نام و نام‌خانوادگی، شماره ملی، شماره حساب بانکی و استان محل سکونت در قالب لوح فشرده به همراه نامه رسمی امضاء شده از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت بررسی به سازمان ارسال نمایند.

سازمان حداکثر سه روز پس از دریافت اطلاعات هویتی و پالایش آن موظف است افزایش مستمری مددجویان مشمول را طی صدور چک بانکی به حساب بانکی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، کارسازی نموده تا به همراه مستمری به حساب بانکی مددجویان تحت پوشش واریز گردد.

سازمان موظف است نتیجه بررسی اطلاعات هویتی واصله از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را به صورت ماهیانه به سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های مذکور منعکس نماید.

کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند در پنجم هر ماه و پس از واریز مبلغ افزایش مستمری به حساب بانکی مددجویان مشمول تحت پوشش، تأییدیه پرداخت افزایش مستمری را با انجام مکاتبه رسمی و از طریق ذی­حسابی دستگاه مربوط به سازمان اعلام نمایند.

ماده ۶- به منظور اجرای ماده (۴۶) قانون تنظیم (۲)، تا مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال توسط سازمان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می‏گیرد تا برای اجرای بیمه نمودن افراد فاقد بیمه سلامت از طریق سازمان بیمه سلامت ایران، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‏های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حفاظت و حمایت مالی از بیماران صعب‌العلاج و خاص هزینه نماید.

ماده ۷- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود تا سقف هشت هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸) ریال بابت حمایت از تولید، اشتغال با اولویت جوانان و فارغ­التحصیلان دانشگاهی، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح­های بهینه‌سازی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید، به شرح جدول زیر و با رعایت موارد ذیل و همچنین برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های زیستی(بیولوژیک) انسان و برای توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در یکصد و چهل شهر بالای پنجاه هزار نفر جمعیت اختصاص دهد:

جدول توزیع اعتبارات بند (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره (۱۴)

ردیف موضوع/ عنوان مصارف
1 یارانه سود تسهیلات برای واحدهای کوچک و متوسط کشاورزی
2 افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه زنجیره تولید شیر
3 حمایت از تولید چغندرکاران استان اردبیل و حمایت از تولید برگ سبز چای
4 یارانه سود و کارمزد تسهیلات جهت بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی در واحدهای بخش های کشاورزی و صنعتی
5 ارایه مشوق های صادراتی و تأمین زیرساخت های صادرات غیرنفتی
6 حمایت از ساخت مسکن در بافت فرسوده و مسکن اجتماعی (موضوع تصویبنامه شماره 151989/ت53462هـ مورخ 26/2/1396)
7 حمایت از حمل و نقل ریلی، حمل و نقل عمومی درون شهری
8 یارانه سود تسهیلات برای سرمایه گذاری و سرمایه در گردش واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و کشاورزی
9 یارانه سود تسهیلات برای کمک به طرح های بهینه سازی و ارتقای بهره وری مصرف انرژی
10 تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید
11 سهم بیمه کارفرما بابت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و کمک هزینه آموزش کارورزی بیکاران
12 سازمان هدفمندسازی یارانه ها، جهت طرح های بهینه سازی و تکمیل و بهره برداری سامانه هدفمندسازی یارانه ها
13 (150) هزار تن قیر رایگان توسط وزارت نفت برای شهرهای بالای (100) هزار نفر جمعیت
14 پرداخت یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی

 

اعتبارات جدول فوق متناسب با تحقق درآمدها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به دستگاه‌های اجرایی مربوط ابلاغ و در چهارچوب موافقتنامه متبادله با دستگاه‌های اجرایی، به مصرف خواهد رسید. در صورت عدم جذب اعتبار در هر یک از ردیف‌های جدول یادشده، اعتبارات اشاره شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل جابه­جایی است. 

الف- سیاست‌ها و شرایط حمایت (پرداخت تسهیلات،‌ یارانه سود تسهیلات و کمک) به واحدهای کوچک و متوسط موضوع جزء (۶) جدول ذیل بند (الف) تبصره (۱۴) به صورت نتیجه‌گرا و در انطباق با مفاد موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب کارگروه ملی خواهد رسید و برای اجرا به کارگروه‌های استانی ابلاغ خواهد شد. کارگروه‌های استانی در چارچوب سیاست‌های مزبور، واحدهای مشمول را به بانک‌های عامل معرفی و حمایت لازم را به عمل خواهند آورد. 

تبصره ۱- توزیع استانی یارانه موضوع این بند براساس مصوبه کارگروه ملی پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد و متناسب با ضرورت، اصلاح و بازتوزیع می‌شود.

تبصره ۲- منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از صادرات غیر نفتی در چهارچوب مفاد بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۰۹۱ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اصلاحات بعدی به مصرف خواهد رسید.

تبصره ۳- منابع پیش‌بینی شده در این بند برای حمایت از حمل و نقل عمومی در چارچوب مفاد قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ـ و مصوبات دولت به مصرف خواهد رسید.

ب- دستگاه‌های اجرایی مشمول این ماده مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبارات دریافتی موضوع این ماده را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

پ- واگذارنده اعتبار موظف است در تنظیم قرارداد عاملیت با رعایت مفاد ماده (۸۲) قانون تنظیم (۲)، ترتیباتی اتخاذ نماید که میزان یارانه سود تسهیلات از طریق بانک عامل را در زمان پرداخت اولین قسط تسهیلات به متقاضی، به حساب بانک پرداخت‌کننده تسهیلات واریز نماید.

با توجه به نتیجه‌گرا بودن یارانه سود تسهیلات مزبور در صورت اعلام دستگاه‌های اجرایی به عدم حصول نتیجه مورد انتظار به بانک عامل، بانک عامل باید ترتیبی اتخاذ نماید که بانک پرداخت‌کننده تسهیلات، یارانه سود تسهیلات دریافتی را مسترد و به حساب بانک عامل واریز و اقساط تسهیلات متقاضی را بدون یارانه سود تسهیلات محاسبه و اخذ نماید. 

ت- کلیه کارگاه‌های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب و کار در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و بالاتر که در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت­ نام نموده­اند به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌شوند، مشروط بر این که لیست بیمه ارسالی آنها به سازمان تأمین اجتماعی بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت به قبل از استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، افزایش یافته باشد. 

تبصره ۱- کارگاه‌های مشمول این مشوق، به ازای هر دو نفر بیمه شده، صرفاً‌ مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند. 

تبصره ۲- بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره‌ای سپری شده است، می‌توانند در کارگاه‌های تولیدی و خدماتی استخدام و مشمول مشوق‌های بیمه‌ای فوق شوند. 

تبصره ۳- حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (۲۵) سال، برای مقطع کارشناسی ارشد (۲۸) سال و برای مقطع دکترا (۳۲) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده‌اند، دو سال اضافه می‌شود.

تبصره ۴- دانش‌آموختگان دانشگاهی که به مدت یک سال یا بیشتر سوابق بیمه‌ای دارند از شمول این مشوق خارج هستند. 

تبصره ۵- دانش آموختگان دانشگاهی پسر باید دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند. 

تبصره ۶- مسئولیت اجرا و نظارت این بند برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای استانی تابعه آن است و گزارش‌های نظارتی شش‌ماهه آن به شورای عالی اشتغال و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه می­شود. 

ماده ۸- در اجرای بند (ب) تبصره (۱۴) سازمان موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‏نامه، سامانه الکترونیکی مناسبی را برای اعلام رضایت متقاضیان جهت اهدای یارانه خود و اختصاص آن به موضوعات مندرج در بند مذکور در شهر یا روستای مشخص طراحی و در دسترس عموم قرار دهد، به نحوی که چگونگی مراجعه متقاضیان و اخذ رضایت آنان از صرف­نظر نمودن خود از دریافت یارانه، طبقه‏بندی گروه‌های پانصدنفری اهداکنندگان در هر منطقه، گزارش‏گیری لازم برای اطمینان از حصول حدنصاب مقرر در هر شهر یا روستا، با توزیع وجوه مزبور برای تقویت زیرساخت‌های عمومی و فعالیت‌های عام‌المنفعه در حوزه‌های تعیین شده پس از رسیدن به حدنصاب مقرر، امکان­پذیر گردد. 

تبصره ۱- سازمان موظف است وجوه حاصله از اجرای این ماده را در اختیار سازمان برنامه و بودجه استان ذی­ربط قرار دهد تا با تصویب‌ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در شهر یا روستای مربوط برای مصارف مورد نظر هزینه گردد. سازمان برنامه و بودجه استان موظف است گزارش عملکرد آن را به سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند. 

تبصره ۲- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن تدارک برنامه‌های تبلیغی و تبیین موضوع در قالب‌های گوناگون و متنوع، نقش خود در آماده‌سازی جامعه هدف و توجیه و ترغیب افکار عمومی برای این عمل خیرخواهانه را ایفا نماید. 

 

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام