کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 86

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ضريب جدول حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶ (تصويبنامه 19725/37150 مورخ 12/2/1386 هيأت وزيران)

اصلاح تصويب‌نامه موضوع ضريب جدول حقوقي كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶ (تصويبنامه 19725/37150 مورخ 12/2/1386 هيأت وزيران)

وزارت اموراقتصادي و دارايي- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور‏- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‏

نظر به اينكه در بند(6) تصويب نامه شماره 11008/ت37150هـ مورخ 28/1/1386 ‏و تبصره آن كه براساس طرح تصويب‌نامه پيشنهادي تنظيم و ابلاغ گرديده است، اشتباهات ‏تحريري زير صورت گرفته است لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌شود:‏

‏1- در بند (6) پس از عبارت «فوق‌العاده‌هاي موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ ‏پرداخت»، عبارت «و فوق‌العاده‌هاي مخصوص كاركنان پيماني و محروميت از مطب» و ‏پس از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «برابر با مبلغ27240 ريال» اضافه مي‌گردد. ‏

‏2- در تبصره بند (6) عبارت «به استثناء پزشكان» حذف و در انتهاي آن عبارت ‏‏«مبلغ 27240 ريال» مقرر در بند (6) درخصوص افراد موضوع اين تبصره، مبلغ54480 ‏ريال مي‌باشد اضافه مي شود.‏

معاون اول رئيس جمهور- پرويز داودي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام