کتاب استخدامی اداری ها
بودجه ۱۴۰۰

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

اختصاص بخشی از عوارض شهرداری ها و دهیاری ها برای طرح کاهش آسیب‌های اجتماعی، محرومیت زدایی و بهسازی محلات آسیب دیده حریم شهرها و سکونتگاه های غیررسمی

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۶۲۸۸۱/ت۵۸۸۵۷هـ مورخ ۲۰/۶/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۵/۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی و به استناد بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱- محدوده شهر: حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع. تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر، ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد (ملاک استفاده از این تعریف، شامل شهرهایی است که در آخرین طرح مصوب جامع و یا تفصیلی، سکونت‌گاه‌های غیررسمی جزء حریم شهر شناسایی شده است).

۲- حریم شهر: قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و واپایش (کنترل) شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشور شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننماید.

۳- محدوده روستا: محدوده ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی که با رعایت مصوبات طرح های بالادست تهیه و به تصویب مرجع قانونی مربوط می رسد.

۴- محله: سکونت گاه غیررسمی یا حاشیه نشین شناسایی شده وافع در محدوده و حریم شهر (بر اساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر) که توسط ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار تا پایان سال ۱۳۹۹ تصویب شده است.

ماده ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی هر استان مکلف است نسبت سهم جمعیتی ساکن مناطق موضوع این آیین نامه واقع در حریم و خارج از

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام