کتاب استخدامی اداری ها
بودجه ۱۴۰۰

آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۸۲۳۷۶/ت۵۸۹۴۴هـ مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ هیئت وزیران)

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۷/۲۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۳ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (به استثنای کمیته امداد امام خمینی (ره) ) که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند.

۵ ـ اشخاص مشمول: اشخاص آسیب­پذیری که از کمک ها و پرداخت ­های حمایتـی (به استثنای کمک­های رفاهی پرداختی دستگاه به کارمندان خود) و تسهیلات قرض الحسنه بهره مند می شوند.

۶ ـ سامانه: سامانه موضوع ماده (۱۱) دستورالعمل طرح خرید اعتباری اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا، موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۹/ت۵۷۵۳۱ﻫ مورخ ۱۳۹۹/۱/۵ که به صورت برخط با سامانه استعلام بانک مرکزی ارتباط خواهد داشت.

۷ـ خزانه داری: خزانه داری کل کشور.

۸ ـ احراز هویت: فرایند احراز هویت اشخاص مشمول توسط دستگاه های اجرایی، مطابق ماده (۵۶) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع تصویب نامه شماره ۹۲۹۸۶/ت۵۷۱۰۱هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۲.

۹ـ شناسایی: فرایند دریافت و بررسی مستمر اطلاعات اشخاص مشمول توسط دستگاه های اجرایی مطابق بند (۳۳) ماده (۱) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی.

ماده۲ـ وزارت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، سامانه را به گونه ای معماری و طراحی کند که امکانات زیر را فراهم نماید:

۱ـ ثبت مشخصات هویتی اشخاص مشمول.

۲ـ استعلام سامانه ای (سیستمی) صحت حساب های بانکی (شبا) اشخاص مشمول از بانک مرکزی.

۳ـ صدور شناسه یکتا.

۴ـ بررسی و استحقاق سنجی اشخاص مشمول برای دستگاه اجرایی و مؤسسات خیریه خصوصی و مردم­نهاد با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان.

۵ ـ دریافت اطلاعات عملکرد کمک ها و پرداخت های حمایتی از بانک مرکزی،

سازمان هدفمندسازی یارانه­ها، خزانه­داری و سایر دستگاه­های اجرایی حسب مورد.

۶ ـ نگهداری سوابق پرداخت ها به تمامی اشخاص حقیقی اعم از ایرانی یا اتباع خارجی.

تبصره۱ـ بانک مرکزی از طریق شرکت مشاوره رتبه­بندی اعتباری ایران براساس اطلاعاتی که وزارت در اختیار بانک مرکزی قرار می­دهد، وضعیت استحقاق­سنجی مددجویان و متقاضیان تسهیلات را در اختیار مؤسسات مالی و غیرمالی و همچنین اشخاص حقوقی مشمول قانون قرار داده و شناسه (کد) ملی دریافت کنندگان تسهیلات را به وزارت انتقال می دهد.

تبصره۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی نظیر سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سامانه شاهکار و احراز الکترونیکی هویت)، بانک مرکزی و سایر دستگاه­ها موظف به همکاری با وزارت در به­روزرسانی و تکمیل اطلاعات سامانه مذکور می­باشند.

تبصره۳ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران موظف است زیرساخت لازم را از محل اعتبارات مصوب مربوط برای نگهداری و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و ایجاد پرونده الکترونیکی رفاه و تأمین اجتماعی موضوع ماده (۸۱) قانون برنامه ششم توسعه فراهم نماید.

ماده۳ـ برخورداری کمک ها و پرداخت های حمایتی مؤسسات خیریه خصوصی و مردم­نهاد از معافیت های مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور از زمان تکمیل سامانه موضوع ماده (۲) این آیین­نامه با اعلام وزارت، منوط به دریافت شناسه یکتا بابت هزینه های مذکور از سامانه و ارایه آن به سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

ماده۴ـ دستگاه های اجرایی در مورد کلیه پرداخت های نقدی حمایتی از محل منابع عمومی، هدفمندی یارانه ها، منابع داخلی و پرداخت های مستقیم به اشخاص حقیقی مکلفند نسبت به ثبت کلیه کمک ها و پرداخت های حمایتی خود به جامعه هدف در سامانه و به تفکیک شناسه (کد)ملی گیرنده حمایت اقدام نمایند. کلیه کمک ها و پرداخت های نقدی مذکور از طریق حواله الکترونیک بانکی انجام و در سرفصل (فیلد) اختصاص داده شده در دستور پرداخت الکترونیکی مطابق با دستورالعمل شناسه گذاری پرداخت های حمایتی درج می شود. دستورالعمل شناسه گذاری پرداخت های حمایتی حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه به پیشنهاد سازمان و تأیید وزارت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است کلیه اطلاعات حواله های الکترونیک صادره مشمول این آیین­‌نامه در بستر بانک مرکزی یا شبکه بانکی را به سازمان و وزارت ارسال کند.

ماده۵ ـ دستگاه های اجرایی مکلفند پیش از ثبت درخواست هرگونه کمک و پرداخت حمایتی در سامانه نسبت به احراز هویت و شناسایی متقاضیان دریافت کمک و پرداخت حمایتی اقدام نمایند .

ماده۶ ـ وزارت مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی اشخاص مشمول را به درخواست دستگاه های اجرایی و مؤسسات خیریه خصوصی و مردم نهاد ایجاد نماید. دستورالعمل و ضوابط استحقاق سنجی هرگونه حمایت توسط وزارت با همکاری سازمان و دستگاه های اجرایی ذی ربط ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، تهیه و ابلاغ می شود .

ماده۷ـ وزارت مکلف است پس از بررسی و صحت سنجی اطلاعات هویتی و استحقاق سنجی اشخاص مشمول که توسط دستگاه های اجرایی در سامانه وارد شده، نسبت به صدور شناسه یکتا اقدام و اطلاعات مذکور را تا پانزدهم هرماه به صورت سامانه ای (سیستمی) و برخط برای سازمان ارسال نماید .

ماده۸ ـ سازمان پس از دریافت اطلاعات موضوع ماده (۷) این آیین نامه، نسبت به تخصیص اعتبار با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ به دستگاه های مشمول برای پرداخت های حمایتی متناسب با قوانین و مقررات مربوط اقدام می کند. پس از تأیید سازمان، اطلاعات تخصیص برای پرداخت به تفکیک اشخاص مشمول به خزانه داری ارسال می شود. خزانه داری تأییدیه پرداخت را به همراه شناسه یکتای پرداخت به صورت برخط و یا برون­خط برای سازمان و وزارت ارسال می کند. تخصیص اعتبار دستگاه­های اجرایی تا قبل از اجرای کامل سازوکارهای مندرج در این آیین­نامه براساس روال قبلی انجام می­شود.

ماده۹ـ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، خصوصی و غیردولتی مکلفند تسهیلات قرض­الحسنه پرداختی را به تفکیک شناسه (کد) ملی گیرنده تسهیلات در سامانه مذکور ثبت نمایند.

ماده۱۰ـ چنانچه مدیران دستگاه های اجرایی از اجرای بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور استنکاف نمایند، مشمول مجازات مندرج در بند (۱) مجازات تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردند.

ماده۱۱ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) می­تواند در چهارچوب مفاد این آیین­نامه نسبت به ارایه اطلاعات اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام