کتاب استخدامی اداری ها
بودجه ۱۴۰۰

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (تصویبنامه شماره ۱۳۷۳۳/ت۵۸۷۳۹هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت – وزارت نفت

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۸ به پیشنهاد شماره ۳۷۱۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۲- خزانه: خزانه‌داری کل کشور.

۳- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۴- سازمان‌های توسـعه‌ای: سازمان‌های گـسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

۵ – حسابرسی ویژه: حسابرسی که بر اساس معیارهای ابلاغی سازمان توسط سازمان حسابرسی انجام می‌شود .

۶ – مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای: بدهی دولت مربوط به قبل از سال ۱۳۹۷ به سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای بابت سهم آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط که بر مبنای حسابرسی ویژه تعیین می‌شود .

۷- بدهی سازمان‌های توسعه‌ای: مطالبات دولت بابت مالیات (با تأیید سازمان امور مالیاتی کشور) و سود سهام (با تأیید خزانه) از سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های تابع دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به سازمان‌های توسعه‌ای است.

ماده۲- سازمان‌های توسعه‌ای موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، گزارش مطالبات، بدهی و مبالغ دریافتی از دولت طی برنامه¬های سوم و چهارم توسعه و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی را تا پایان سال ۱۳۹۷ برای سازمان و سازمان حسابرسی ارسال کنند.

تبصره – گزارش سازمان حسابرسی که از مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای در سال ۱۳۹۷ به سازمان و خزانه‌ ارایه شده است، می‌تواند برای سال ۱۴۰۰ ملاک عمل قرار گیرد.

ماده۳- سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین¬نامه، گزارش مبالغ واگذاری سهام شرکت‌‌های تابع و وابسته سازمان‌های توسعه‌ای مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا پایان سال ۱۳۹۷ را به سازمان، خزانه و سازمان حسابرسی ارایه کند.

ماده۴- سازمان حسابرسی موظف است تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ حسابرسی ویژه از مطالبات سازمان‌‌های توسعه‌ای انجام و گزارش خـود را به سازمان و خزانه ارایه کند.

ماده۵ – سهم هریک از سازمان‌‌های توسعه‌ای برای استفاده از تهاتر موضوع این آیین‌نامه، یک سوم رقم مندرج در ردیف تملک دارایی¬های مالی (۵ – ۱۰۱۰۰۰) جـدول شماره (۸) قانون، ده هـزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال است. در صورت عدم استفاده از این سهم توسط هریک از سازمان‌‌های توسعه‌‌ای تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۰، با تأیید سازمان، سهم آنها توسط سایر سازمان‌¬های توسعه‌‌ای قابل‌مصرف است.

ماده ۶- در اجرای این آیین‌نامه، سازمان‌های توسعه‌‌ای موظف به مبادله موافقتنامه با سازمان هستند.

ماده ۷- خزانه موظف است پس از مبادله موافقتنامه موضوع ماده (۶) این آیین‌نامه، مطالبات سازمان‌های توسعه‌ای را با بدهی آنها تهاتر و اعمال حساب کند.

ماده۸ – مبالغ تهاترشده بر اساس این آیین¬نامه به منزله وصولی تلقی می‌شود و در عملکرد ردیف درآمدی (۱۶۰۱۷۲) و منابع عمومی مورد تسویه موضوع جدول شماره (۵) قانون، تأمین و اعمال حساب می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور – اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام