کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 95

اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 167133/ت53488هـ مورخ 28/12/1395 هیأت وزیران)

اصلاح مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور (تصویبنامه شماره 167133/ت53488هـ مورخ 28/12/1395 هیأت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 25/12/1395 به پیشنهاد مشترک وزارت  امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

مواد (3) و (4) آیین نامه اجرایی تبصره (35) و ردیف (1) جدول شماره (3) تبصره (36) قانون اصلاح قانون بوئدجه سال 1395 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 135579/ت53488هـ مورخ 3/11/1395 به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

ماده 3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست و چهل و دو هزار و پانصد (242.500.000.000.000) ریال بر اساس جدول زیر نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام نماید:

جدول

ماده 4- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می ‌شود از محل حساب مازاد بانک مرکزی بدهی های مسجل دولت به بانک‌های عامل را حداکثر تا سقف یکصد و سی و یک هزار و دویست میلیارد (131.200.000.000.000) ریال به شرح زیر تسویه نماید:

جدول

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام