کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 97

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (تصویب‌نامه شماره 33932/ت55414هـ مورخ 22/3/1397 هیئت وزیران)

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 13/3/1397 به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده 1- در آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی گردیده است.

ب- واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با بانک عامل وجوه مورد نظر را در اختیار بانک قرار می‌دهند.

پ- بانک عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و یا می‌شوند.

ت- سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قرار داده می‌شود.

ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوص و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فنآوری اطلاعات.

ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به و اعطا می‌گردد.

ماده 2- سهم هر یک از واگذارنده‌های اعتبار موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال 1397 آنها و اصطلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

در حال تکمیل…

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام