بودجه 97

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه سال 1397 کل کشور (تصویب‌نامه شماره 33932/ت55414هـ مورخ 22/3/1397 هیئت وزیران)

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 13/3/1397 به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

ماده 1- در آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- وجوه اداره شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با بانک عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی گردیده است.

ب- واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با بانک عامل وجوه مورد نظر را در اختیار بانک قرار می‌دهند.

پ- بانک عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و یا می‌شوند.

ت- سرمایه‌گذاری خطرپذیر: سرمایه‌ای که به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌ای در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا قرار داده می‌شود.

ث- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوص و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فنآوری اطلاعات.

ج- گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید بانک عامل را اخذ و تسهیلات از محل وجوه اداره شده به و اعطا می‌گردد.

ماده 2- سهم هر یک از واگذارنده‌های اعتبار موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی شده در بودجه مصوب سال 1397 آنها و اصطلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

در حال تکمیل…

 

دوره فشرده قانون کار
دوره طبقه بندی مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *