کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 98

آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور (تصویبنامه شماره 46509/ت56697هـ مورخ 19/4/1398 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- وزارت نفت

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت کشور- وزارت آموزش و پرورش- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت جهاد کشاورزی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 16/4/1398 به پیشنهاد شماره 151444 مورخ 27/3/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (ب) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره (14)‌ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون تنظیم (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-

2- قانون: قانون بودجه سال 1398 کل کشور

3- تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون

4- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده 2- وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو مکلفند….

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام