کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 98

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع: مدیریت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول دولت (تصویب‌نامه شماره 129729/ت56852هـ مورخ 9/10/1398 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیئت وزیران در جلسه 4/10/1398 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- وزارت:‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی

2- دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (در مواردی که بهره‌برداری از اراضی و املاک به نمایندگی از دولت به شرکت‌های دولتی واگذار شده باشد).

3- کمیسیون ماده (5): کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران -مصوب 1351- و اصلاحات بعدی آن

4- بند (هـ) تبصره (12): بند (هـ) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور

5- سامانه سادا: سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی

ماده 2- وزارت در اجرای بند (هـ) تبصره (12)، از طریق واحدهای ستادی و استانی خود مجاز است اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی دستگاه مربوط به صورت کلی یا جزیی از طریق اجاره بلند مدت، انتشار صکوک اجاره، ترهین و توثیق، مولدسازی نموده یا به فروش برساند. اموال و دارایی‌های منقول مازاد دولت نیز مشمول فروش می‌باشند. انفال و موارد مندرج در اصل (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از شمول این آیین‌نامه مستثنی می‌باشند.

تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی مکلفند فهرست و مشخصات اموال غیرمنقول مازاد در اختیار خود را پس از ثبت اطلاعات آن در سامانه سادا برای مولدسازی یا فروش در چارچوب بند (هـ) تبصره (12) به وزارت اعلام و تمهیدات لازم را برای اجرای آن فراهم نمایند.

تبصره 2- چنانچه وزارت از طریق واحدهای ستادی و استانی خود رأساً اموال غیرمنقول مازاد در اختیار دستگاه‌ها را شناسایی نماید، می‌تواند نسبت به فروش یا مولدسازی آنها در چهارچوب بند (هـ) تبصره (12) اقدام نماید و مخالفت دستگاه بهره‌بردار پس از اقدام وزارت و نیز انصراف دستگاه اجرایی پس از اعلام کتبی بلااثر می‌باشد و در صورت بروز اختلاف در تشخیص اموال مازاد، در سطح ملی نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی و در سطح استان، نظر استاندار مربوط ملاک عمل خواهد بود.

ماده 3- به منظور شناسایی اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی در سطح هر استان و بررسی اولیه مستندات مولدسازی و فروش، کارگروهی با مسئولیت رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و با عضویت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان و بالاترین مقام اجرایی دستگاه بهره‌بردار استان تشکیل می‌گردد. دبیرخانه این کارگروه در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مستقر است.

ماده 4- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها درخواست تغییر کاربری اموال غیرمنقول مازاد مورد نظر برای اجرای بند (هـ) تبصره (12) را در هر یک از استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (5) ارسال می‌نمایند و این کمیسیون موظف است در چهارچوب ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393- اقدام و نتیجه را به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها ابلاغ نماید.

ماده 5- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1398 کل کشور معادل هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال بابت هزینه‌های موردنیاز برای اجرای این آیین‌نامه از جمله تثبیت مالکیت، تهیه نقشه رقومی برای صدور یا اصلاح سند رسمی حدنگار تک برگی، پرداخت عوارض تغییر کاربری، حق‌الزحمه ارزیابی کارشناسان رسمی، انتشار آگهی به وزارت اختصاص دهد.

تبصره- وزارت موظف است عملکرد اجرای این ماده را هر سه ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نماید. تخصیص اعتبار منوط به ارایه این گزارش می‌باشد.

ماده 6- منابع حاصل از اجرای این قانون به ردیف‌های درآمدی (210220) و (210221) قانون بودجه سال 1398 کل کشور واریز می‌شود.

تبصره به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود پس از اطمینان از وصولی ردیف درآمدی (210221)، حداقل بیست درصد (20%) از منابع وصولی را از محل ردیف (54 530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1398 کل کشور علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی/ استانی دستگاه مربوط ابلاغ نماید. این اعتبار در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام همان دستگاه ملی/ استانی با اولویت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور قابل هزینه است.

ماده 7- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395-، نسبت به ایجاد دسترسی و برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه سادا و تبادل اطلاعات اقدام نمایند.

ماده 8- در اجرای بند (هـ) تبصره (12)، نقل و انتقال اسناد مالکیت از طریق نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی در مرکز و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استان‌ها) صورت می‌گیرد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام