کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 1399

آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه سال 99 کل کشور (تصویبنامه شماره 27261/ت57700هـ مورخ 19/3/1399 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نفت- وزارت نیرو

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی- وزارت آموزش و پرورش

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت جهاد کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت راه و شهرسازی

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 11/3/1399 به پیشنهاد شماره 82709 مورخ 27/2/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و به استناد بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون الحاق (2): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) -مصوب 1393-.

2- قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

3- تبصره (14): تبصره (14) ماده واحده قانون.

4- سازمان:‌ سازمان برنامه و بودجه کشور.

ماده 2-

1- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت‌های تابع ذی‌ربط تمامی دریافتی‌های (منابع) مندرج در جدول تبصره (14)‌ را به شرح دریافتی‌های تبصره مذکور از طریق حساب‌های مفتوحه خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب سازان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است به ازای هر ردیف …

در حال تکمیل…

آیین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها

هیئت وزیران در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند، آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال 99 کل کشور، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها را به تصویب رساند.

مطابق این آیین نامه، وزارت‌خانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت های تابعه ذی‏ربط تمامی دریافتی های (منابع) مربوطه را از طریق حساب های مفتوحه خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ‏ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از دریافتی های فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری اقدام نماید.

خزانه داری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداری‏ ها و دهیاری‏ ها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه داری واریز نموده تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید.

هم‌چنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه ‏ها نیز پس از اعلام وزارت تعاون می بایست نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید.

لازم به ذکر است، خانوارهای حذف شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند. وزارت مذکور نیز مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانوارهای واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آن‌ها برقرار شود. 

ضمنا موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

گفتنی است، مصارف هدفمندی یارانه ها بابت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوارها، حمایت معیشتی از خانوارهای هدف، خرید تضمینی گندم و یارانه نان، مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت حمایت کمیته مذکور و سازمان بهزیستی،کاهش هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب العلاج، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص و کمک به رزمندگان معسر، تغذیه و امور رفاهی دانشجویان، تولید و اشتغال، حمل و نقل ریلی، مسکن و نهاده های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و سایر مصارف هدفمندی، هزینه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام