دوره آموزشی طبقه بندی مشاغل
بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

سامانه خدمات دولت به مردم | mardom.ir

سامانه‌های خدمات دولت راه‌اندازی شد.

به گزارش شناسنامه قانون، سامانه های خدمات دولت با امکانات زیر راه‌اندازی شده است.

سامانه ملی خدمات دولت (ویژه مردم)

پیگیری خدمت (ویژه مردم)

نظرسنجی خدمت

سامانه مدیریت خدمات دولت (ویژه دستگاه های اجرایی کشور)

سامانه راهبری میز خدمت (ویژه دستگاه های اجرایی کشور)

گروه بندی خدمات الکترونیکی

امور اقتصادي

امور اقتصادي، بازرگاني و نيروي انساني ( 1258) كشاورزي، جنگلداري، ماهيگيري و شكار ( 294) حمل و نقل ( 285) سوخت و انرژي ( 202) معدن، صنعت و ساختمان ( 157) ارتباطات ( 134) ساير رشته فعاليتها ( 68) تحقيق و توسعه در امور اقتصادي ( 47)

 لیست خدمات (2652)

خدمات امور عمومی

سازمانهای اجرایی و قانونگذاری، امور مالی و اعتباری، امور خارجی ( 842) خدمات عمومي ( 165) خدمات امور عمومي طبقه بندي نشده درجاي ديگر ( 29) تحقيق و توسعه در خدمات امور عمومي ( 21) تحقيقات پايه ( 9) نقل و انتقال بدهيهاي عمومي ( 1) كمك هاي اقتصادي خارجي ( 0) انتقالات متفرقه بين سطوح مختلف دولتي ( 0)

 لیست خدمات (1078)

تفريح، فرهنگ و مذهب

خدمات فرهنگي ( 195) خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي طبقه بندي نشده در جاي ديگر ( 108) خدمات مذهبي و ساير خدمات اجتماعي ( 98) خدمات ورزشي و تفريحي ( 46) خدمات انتشار و پخش برنامه هاي راديو و تلويزيون ( 35) تحقيق و توسعه خدمات تفريحي، فرهنگي و مذهبي ( 12)

 لیست خدمات (495)

آموزش

آموزش طبقه بندي نشده در جاي ديگر ( 132) آموزش دوره سوم ( 83) آموزش سطح بندي نشده ( 79) تحقيق و توسعه در آموزش ( 34) خدمات يارانه ای به آموزش ( 15) آموزش راهنمايي و متوسطه ( 3) ابتدايي آموزش دبستاني ‌ و پيش ( 1) آموزش پس از متوسطه و قبل از دوره سوم ( 0)

 لیست خدمات (356)

حمايت اجتماعي

بيماري و ناتواني ( 41) محروميت اجتماعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر ( 33) خانواده و فرزندان ( 32) سالخوردگي ( 30) بيكاري ( 7) مسكن ( 3) بازماندگان ( 1) تحقيق و توسعه در حمايت اجتماعي ( 0)

 لیست خدمات (281)

بهداشت و درمان

بهداشت و درمان طبقه بندي نشده در جاي ديگر ( 66) خدمات طبي سرپايي ( 41) خدمات بهداشت عمومي ( 23) تحقيق و توسعه در بهداشت و درمان ( 20) محصولات، وسايل و لوازم پزشكي ( 15) خدمات بيمارستاني ( 13)

 لیست خدمات (187)

مسكن و تسهيلات شهري

توسعه شهري ( 40) تأمين آب ( 28) مسكن و امكانات رفاهي جامعه طبقه بندي نشده در جاي ديگر ( 27) توسعه مسكن ( 14) تحقيق و توسعه در بخش مسكن و امكانات رفاهي جامعه ( 14) روشنايي معابر ( 0)

 لیست خدمات (138)

نظم و امنيت عمومي

دادگاه هاي حقوقي ‌ ( 80) خدمات پليس ( 25) زندان ها ( 13) نظم و امنيت طبقه عمومي بندي نشده درجاي ديگر ( 7) خدمات آتش نشاني ( 3) تحقيق و توسعه در نظم و امنيت عمومي ( 3)

 لیست خدمات (131)

حفاظت محيط زيست

حفاظت از گونه هاي زيستي و مناظر طبيعي ( 33) حفاظت محيط زيست طبقه بندي نشده در جاي ديگر ( 21) كاهش آلودگي ( 7) اداره امور مربوط به زباله ( 3) اداره امور فاضلاب ( 2) تحقيق و توسعه در حفاظت محيط زيست ( 0)

 لیست خدمات (66)

دفاع

دفاع داخلی ( 16) امور دفاعي طبقه بندي نشده در جاي ديگر ( 5) دفاع نظامی ( 0) کمکهای نظامی خارجی ( 0) تحقيق و توسعه در دفاع ( 0)

 لیست خدمات (21)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *