کتاب استخدامی اداری ها
معاملات دولتی

پرسش و پاسخ مربوط به قانون برگزاری مناقصات (تابستان 1393)

پرسش و پاسخ مربوط به قانون برگزاری مناقصات (انتشار یافته در سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- تابستان 93)

سوال 1: آیا ارائه طراحی تفصیلی در زمان ارائه پاکات الزامی است؟

پاسخ 1: خیر. طراحی تفصیلی از وظایف پیمانکار برنده‌ی مناقصه است. ولی ارائه کلیات طرح‌هایی که در اسناد مناقصه به صورت صریح بر عهده‌ی مناقصه گر و پیشنهاددهنده قرار داده شده است، در حد اطلاعات موجود الزامی می‌باشد.

سوال 2: طرح‌های بهبوددهنده مربوط به بخش تجهیزات است یا خدمات؟

پاسخ 2: طرح‌های بهبوددهنده، طرح‌هایی هستند که با اجرای آن‌ها از نظر فنی، زمان و هزینه بهبودی در پروژه ایجاد گردد. همچنین این طرح‌ها می‌بایست تمامی نیازهای مطرح شده به صورت صریح و یا ضمنی در اسناد مناقصه را نیز پاسخگو باشد. لذا این طرح‌ها می‌توانند هم در حوزه‌ی تجهیزات و هم در حوزه‌ی خدمات مانند آموزش و … پیشنهاد گردند. مناقصه‌گران دقت نمایند که نحوه‌ی ارائه‌ی پیشنهاد اینگونه طرح‌ها، می‌بایست مطابق با دستورالعمل ارائه شده در اسناد مناقصه می‌باشد.

سوال 3: آیا جدول 5-23صفحه 144 مربوط به تجهیزات VNX می‌باشد؟

پاسخ 3: این جدول تعداد دیسک‌های مورد نیاز را مستقل از برند و شماره فنی محصولات، معرفی می نماید و با هدف فهم عمیق‌تر مناقصه‌گران از نیازمندی‌ها مطرح شده است.

سوال 4: با توجه به بازدید صورت گرفته از محل مرکز داده، آیا جمع‌آوری معارضات(لوله‌ها، کانال هوا و دیوارهای شیشه‌ای) و حمل نخاله بر عهده پیمانکار می‌باشد؟

پاسخ 4: همانگونه که در زمان بازدید کاملاً مشهود بود، کارفرما از طریق واحدهای داخلی خود تا حد امکان نسبت به جمع-آوری معارضات(لوله‌ها، کانال هوا و دیوارهای کاذب و …) و حمل نخاله ها اقدام نموده و فضای مرکز داده تقریباً بصورت آماده در اختیار میباشد. موارد باقیمانده، بدلیل امکان ایجاد اختلال احتمالی در سرویس‌های فعال موجود کارفرما می باشد و وظیفه جمع‌آوری معارضات باقیمانده و حمل نخاله های آن بعهده پیمانکار برنده مناقصه میباشد.

سوال 5: با توجه به اختلاف ارتفاع در قسمتی از سایت، آیا بخش مرتفع سایت نیاز به کف کاذب دارد؟ در صورت عدم نیاز به کف کاذب آیا نیاز به کفپوش هست؟ 

پاسخ 5: استفاده از کف کاذب برای تمامی قسمت‌ها مورد نیاز است.

سوال6: جهت برآورد دقیق هزینه‌های عمرانی، متراژ و نوع عایق‌های رطوبتی و حرارتی مورد نیاز می‌باشد.

پاسخ6: همانطور که در قسمت ابعاد و مشخصات ساختمانی مرکز داده (صفحه 24) از پیوست فنی مشاهده می شود، متراژ محدوده مرکز داده به صورت تقریبی اعلام شده است و در صفحات بعدی آن نیز به مشخصات عایقهای مورد نیاز دیوارها بصورت مفهومی اشاره شده است تا بتواند برآوردی از هزینه های عمرانی مورد نیاز داشته باشد. ولی همانگونه که در بندهای 20 و 21 صفحه 27 به صراحت اشاره شده است، جزئیات آن پس از طراحی تفصیلی توسط پیمانکار، و با تایید کارفرما نهایی می‌گردد. جهت اطلاعات بیشتر کلیه مناقصه‌گران می‌توانند نقشه‌ی فضا با فرمت AUTOCAD را دریافت نمایند.

سوال7: در مورد نحوه اجرای شاسی زیر رک‌ها و فونداسیون چیلر نیاز به اطلاعات بیشتر می‌باشد.

پاسخ7: مرجع نحوه‌ی اجرای اجزای مرکز داده برای این پروژه، استانداردهای معرفی شده و نیز در موارد خاصی که در اسناد مناقصه به صورت صریح به آن‌ها اشاره شده است، متن اسناد مناقصه می‌باشند. همچنین وضع موجود فضای فعلی معاونت توسط کارشناسان مناقصه‌گران مورد بازدید قرار گرفته است و علاوه بر ارائه توضیحات به هنگام بازدید، پاسخ بسیاری از ابهامات نیز داده شده است. در صورت نیاز به اطلاعات دقیق‌تر، به صورت صریح و دقیق مورد مطرح گردد.

سوال8: آیا درب‌های مرکز داده نیاز به آرام‌بند دارند؟

پاسخ8: بله. بدلیل رعایت مسایل امنیتی و نیز رعایت برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی و … استفاده از آرام بند لازم است بجز در مواردی که در تضاد و تزاحم با مصالح دیگر با اولویت بالاتر باشد.

سوال9: جهت برآورد هزینه ساخت تابلوهای برق، نیاز به تعداد تابلوهای برق و نوع آن‌ها می‌باشد و در صورت امکان ارائه نقشه تابلوهای برق و نقشه شماتیک برق می‌تواند بسیار مفید باشد.

پاسخ9: تجهیزات موجود فعلی در سایت معاونت توسط کارشناسان مناقصه‌گران در بازدید رویت شد. تجهیزات مورد استفاده در پروژه و الزامات استاندارد و کلاس مورد نیاز نیز در اسناد مناقصه درج شده است. برآورد تجهیزاتی که نیازمندی‌های مطرح شده در اسناد مناقصه را برآورده نماید، بر عهده‌ی مناقصه‌گران می‌باشد. در صفحه 54 بند 21، تصریح گردیده است که ارائه نقشه تک خطی تابلو نیز بر عهده‌ی پیشنهاد دهنده می‌باشد. لازم به ذکر است که تجهیزات به کار گرفته در این حوزه می‌بایست دارای کیفیت مناسب بوده و محصول کشورهای ایران، اروپای غربی یا آمریکا باشد و الزامات استانداردهای ملی و بین المللی در این حوزه را رعایت نمایند.

سوال10: در صورت امکان جدول مشخصات کابل‌های برق و ضخامت آن ارائه گردد.

پاسخ10: همانگونه که در قسمت لیست تجهیزات سیستم توزیع برق اشاره شده است، انجام این محاسبات و تخمین مقادیر بر عهده‌ی پیشنهاددهنده می‌باشد. بدیهی است وجود هرگونه نقص در این خصوص و برآوردهای اشتباه مستقیماً متوجه پیشنهاد دهنده خواهد بود.

سوال11: اگر ساختمان نیاز به صاعقه‌گیر دارد در صورت امکان توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه فرمائید.

پاسخ11: خیر. ساختمان در حال حاضر مجهز به صاعقه گیر میباشد.

سوال12: با توجه به اعلام RFP در مورد اجرای چاه ارت، اطلاعات بیشتری در مورد کیفیت اجرا و تعداد آن ارائه فرمائید

پاسخ12: مطابق اسناد مناقصه، عملیات مکان‌یابی، طراحی، احداث، اتصال و …یک حلقه چاه ارت بر عهده‌ی پیمانکار برنده‌ی مناقصه می‌باشد. در صورتی که مناقصه‌گران طرحی برای بهبود در این حوزه داشته باشند، می‌توانند آن را به عنوان طرح بهبود دهنده پیشنهاد دهند.

سوال13: بخش روشنایی سایت در صورت اجرا توسط پیمانکار به چه صورت خواهد بود.

پاسخ13: با تشکر از دقت نظر شما، طراحی و اجرای بخش روشنایی مرکز داده با در نظر گرفتن استانداردهای ملی و بین المللی برعهده‌ی پیمانکار بوده و لازم است که هزینه‌های مربوطه در پیشنهاد مد نظر قرار گیرد.

سوال14: در مورد لوله کشی و لوازم موتورخانه نیاز به اطلاعات دقیق‌تر می‌باشد.

پاسخ14: در صورتی که منظور، سیستم موتور خانه‌ی موجود می‌باشد، مناقصه‌گران باید توجه نمایند که مطابق با بند 42 از صفحه 42 پیوست فنی، به عنوان افزونگی استفاده از چیلرهای (آب خنک) موجود ساختمان را در نظر داشته باشند. اطلاعات کامل‌تر توسط واحد تاسیسات معاونت در اختیار برنده‌ی مناقصه قرار خواهد گرفت.

سوال 15: جهت برآورد دقیق سیستم BMS مشخصات بیشتر و در صورت امکان لیست I/O ارائه شود.

پاسخ 15: بر اساس بند 28 از صفحه 92 پیوست فنی اسناد مناقصه ” 28پیشنهاددهنده می‌بایست طرح خود جهت پیاده‌سازی BMS و یکپارچگی آن با بخش‌های مختلف شامل سیستم خنک‌کننده، روشنایی، اعلام و اطفاي حریق، دوربين مدار بسته، کنترل دسترسي، منبع تغذیه بدون وقفه، دیزل ژنراتور و… را به همراه لیست تجهیزات و قیمت‌های آن بر اساس الگوی مطرح شده در اسناد مناقصه ارائه نمایند.” البته این طرح باید پاسخگوی تمامی نیازمندی های موجود در اسناد مناقصه باشد.

سوال16: آیا قیمت باید در قالب قیمت اسناد با خودکار نوشته شود یا می‌توان در همین قالب اسناد و با سربرگ شرکت مناقصه‌گر ارسال گردد؟

پاسخ16: جداول می‌توانند در سربرگ شرکت مناقصه‌گر درج شوند. ولی باید مهر و امضا و تمامی مواردی که در رابطه با اسناد خواسته شده است رعایت گردد.

سوال 17: در قسمت کارشناسان درگیر در پروژه و اثبات آنها در لیست بیمه، در صورتی که شرکتی بخواهد از مشاوران خود برای پروژه استفاده کند، و جهت اثبات آن‌ها تفاهمنامه ارسال گردد، این امر از نظر کارفرما مورد قبول است و امتیازدهی صورت می‌پذیرد؟

پاسخ 17: استفاده از مشاوران و پیمانکاران دست دوم با رعایت نکات مطرح شده در پیش نویس قرارداد و نیز پس از تایید کارفرما برای پیمانکار برنده مناقصه مجاز می‌باشد. امتیاز دهی بر اساس اسناد مثبته برای همکاری کارشناس در پروژه از قبیل تفاهم نامه همکاری و لیست بیمه کارشناس در پیمانکار دست دوم و … انجام می‌پذیرد.

سوال18: مستندات پاکت ب که به صورت الکترونیکی هم باید ارسال گردد آیا این فایل الکترونیکی باید اسناد مهر و امضا شده باشد یا فقط فایل ها را ارسال کنیم از نظر کارفرما مورد قبول است؟

پاسخ18: همانگونه که در اسناد هم اشاره شده است، کلیه مستندات پاکت ب (اعم از چاپی و الکترونیکی) باید با عبارت خاص و مهر و امضاء مجاز شرکت ارائه گردد.

سوال19: با توجه به اینکه شرکت در سوابق قبلی خود با شرکت‌های تجاری متخصصی همکاری نزدیک داشته و این شرکت‌ها قادر به ارائه برندهای متنوع متناسب با نیاز درخواستی آن کارفرمای محترم می‌باشند آیا می‌توان در تامین تجهیزات از برندهای دیگر که به بهترین وجه نیاز کارفرما را برآورده کند استفاده کرد؟

پاسخ19: معیار انتخاب کالا در این پروژه فقط سوابق همکاری مناقصه‌گران با برند تجاری خاصی نمی‌باشد. لذا به جهت ایجاد امکان مقایسه در حوزه‌هایی که برند کالا در آن‌ها تعیین شده است، مناقصه‌گران موظف هستند که پیشنهاد قیمت خود را بر اساس برند اعلام شده در اسناد ارائه دهند. البته به جهت استفاده از پیشنهاداتی که باعث بهبود طرح از نظر فنی، مالی و یا زمانی می‌گردند، مناقصه‌گران می‌توانند طرح‌های پیشنهادی بهبوددهنده‌ی خود را که تمامی نیازهای صریح و ضمنی مندرج در اسناد مناقصه را پوشش می‌دهند، با ذکر دلایل، مقایسه‌ها و … به نحوی که در اسناد مناقصه برای ارائه طرح‌های پیشنهادی بهبوددهنده اعلام شده است، ارائه نمایند.

سوال20: در صفحه 11 از اسناد مناقصه آيا منظور از مشخصات تحويل شدني پروژه همان datasheet تجهيزات است؟

پاسخ20: خیر. منظور محصولات و خدمات تحویل شدنی مطابق با برنامه‌ی زمانبندی می‌باشد.

سوال21: در جدول 5-23 صفحه 144 از مستند اسناد فني مناقصه منظور از تعداد كل ديسك هاي قابل خريد، يدکي در انبار و تعداد ديسك هاي مورد نياز فعلي چيست؟

پاسخ21: دیسک‌های مورد نیاز فعلی، تعداد دیسک‌هایی که برای ذخیره‌سازی اطلاعات این پروژه مد نظر است را بیان می-نماید. تعداد پیشنهادی دیسک‌های یدکی در انبار، Cold Spare می‌باشد و تعداد کل دیسک‌های قابل خرید، مجموع این اعداد و Hot Spare می‌باشد.

سوال22: لطفا تعداد نرم افزارهاي جداول 5-32 و 5-33 و 5-34 و 5-35 و 5-36 به ترتيب صفحات 159و 172 و 173 و 174 و 175 اسناد مناقصه مشخص گردد.

پاسخ22: ارائه‌ی لایسنس‌های آنتی ویروس برای 60 سرور با سیستم عامل ویندوز و 5 سرور با سیستم عامل لینوکس الزامی است. با توجه به اینکه تعدادی از لایسنس‌های مورد نیاز سایر قسمت های مذکور را هم اکنون معاونت در اختیار دارد و در نظر دارد که در صورت امکان از آن ها استفاده نماید، در این مرحله نیازی به در نظر گرفتن هزینه‌ی لایسنس نیست. در مراحل بعدی کارفرما به صلاحدید خود نسبت به چگونگی تهیه و استفاده از لایسنس اعلام نظر خواهد نمود. در هر صورت تمامی هزینه‌ها به غیر از خرید لایسنس موارد مذکور، از قبیل تهیه‌ی لیست اقلام، نصب و راه انداری، فعال سازی و از همه مهمتر صحت عملکرد همه‌ی تجهیزات و برنامه‌ها بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. لذا مناقصه گران می بایست در این مرحله هزینه ی تمامی این موارد را در پیشنهاد خود در نظر بگیرند.

سوال23: با توجه به EoS شدن فایروال داخلی مرکز داده (جدول 530) و محصول سرور Proxy تعیین تکلیف نمایید.

پاسخ23: در رابطه با فایروال داخلی مرکز داده (جدول5-30) همانطور که در متن پیوست فنی اسناد مناقصه در صفحه 156آمده است: ” هرچند این تجهیزات از طرف شرکت سازنده EoS اعلام شده اند، ولی کماکان امکان خرید این تجهیزات وجود دارد. در صورتی که مناقصه‌گران پیشنهاد بهبوددهنده‌ای در این زمینه داشته باشند، می‌بایست با در نظر گرفتن روش ارائه‌ی این پیشنهادات که در ابتدای این متن به آن اشاره شده است، پیشنهاد خود را مطرح نمایند.”
در این صورت کارفرما در زمان طراحی تفصیلی نسبت به استفاده از محصول پیشنهادی اعلام نظر خواهد نمود و در صورت استفاده از آن محصول تفاوت قیمت از محل اختیارات کارفرما در قرارداد تامین خواهد شد.

در رابطه با نرم‌افزار Microsoft TMG Forefront به عنوان Proxy سرور نیز با توجه به اینکه تعدادی از لایسنس‌های نرم افزارهای مورد نیاز را هم اکنون معاونت در اختیار دارد و در نظر دارد که در صورت امکان از آن ها استفاده نماید، در این مرحله نیازی به در نظر گرفتن هزینه‌ی لایسنس ‌برای نرم افزار مذکور نیست. در مراحل بعدی کارفرما به صلاحدید خود نسبت به چگونگی تهیه و استفاده از لایسنس اعلام نظر خواهد نمود. در هر صورت تمامی هزینه‌ها به غیر از خرید لایسنس موارد مذکور، از قبیل تهیه‌ی لیست اقلام، نصب و راه انداری، فعال سازی و از همه مهمتر صحت عملکرد همه‌ی تجهیزات و برنامه‌ها بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. لذا مناقصه‌گران می‌بایست در این مرحله هزینه‌ی تمامی این موارد را در پیشنهاد خود در نظر بگیرند. البته در این زمینه نیز مناقصه‌گران می‌توانند پیشنهاد بهبوددهنده داشته باشند.
 
سوال24: بعضی از اقلام مربوط به تجهیزات ذخیره‌سازی و پشتیبان‌گیری، الزامات ارتباطی میان آن‌ها را برآورده نمی‌کند. لطفا تعیین تکلیف نمایید.

پاسخ24: طراحی ارائه شده در اسناد به صورت مفهومی می‌باشد و ممکن است در مواردی، لیست اقلام درخواستی دربرگیرنده همه نیازهای طرح نباشد. از آنجا که پیمانکار برنده‌ی مناقصه وظیفه‌ی انجام طراحی تفصیلی را بر عهده خواهد داشت، مسؤولیت تضمین تمامیت و صحت کارکرد محصول نهایی بر اساس طرح مفهومی نیز بر عهده‌ی او می‌باشد. لذا مناقصه‌گران می‌بایست تمامی موارد نقص و کسری احتمالی را در زمان ارائه‌ی پیشنهاد در نظر داشته و هزینه آن را در قیمت نهایی خود لحاظ نمایند. به عبارت دیگر رفع هرگونه نقص در کالاهای درج شده در لیست اقلام د رهر مرحله از اجرای پروژه که مشخص گردد، بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. البته در صورتی که مناقصه گر مایل به تغییر طرح باشد، می‌تواند با ارائه مستندات لازم و در قالب طرح بهبوددهنده با در نظر گرفتن شرایط آن، ارائه نماید.

سوال25: لطفا ً در رابطه با دوره‌ی پشتیبانی توضیح بیشتری ارائه نمایید.

پاسخ25: مدت پشتیبانی برای تمامی اجزای مرکز داده سه سال از زمان تحویل نهایی مرکز داده می‌باشد. به غیر از محصولاتی که صراحتاً در RFP نیاز به پشتیبانی با مدت زمان بیشتر ذکر گردیده است، برای سایر موارد اعم از نرم افزارها و تجهیزات و …، سه سال پشتیبانی جزء تعهدات پیمانکار می‌باشد. پیمانکار در صورت نیاز به پشتیبانی سازنده برای ارائه‌ی خدمات پشتیبانی به کارفرما ، می‌بایست هزینه آن را در اعلام قیمت خود مد نظر داشته باشد.

همانطور که در اسناد ذکر شده است، در دوره‌ی پشتیبانی، رفع هر نوع عیب در راهبری سیستم و تجهیزات و نیز آموزش و انتقال دانش راهبری مرکز داده به کارشناسان کارفرما بر عهده‌ی پیمانکار بوده و در این زمینه استقرار نیرو توسط پیمانکار نیز مد نظر می باشد. تعداد و کیفیت استقرار این نفرات توسط پیمانکار برنامه ریزی و طراحی می‌گردد و در صورت تایید کارفرما اجرایی خواهد شد.

مطابق با اسناد مناقصه در دوره‌ی پشتیبانی، رفع هر نوع عیب در راهبری سیستم و تجهیزات، تعمیر و تعویض تجهیزات و نیز آموزش و انتقال دانش راهبری مرکز داده به کارشناسان کارفرما بر عهده‌ی پیمانکار بوده و در این زمینه استقرار نیروی تمام وقت بصورت مقیم توسط پیمانکار مد نظر می باشد.

نیروهای تمام وقت مقیم می‌بایست توانایی راهبری و رفع عیب در حوزه‌های شبکه، امنیت اطلاعات، سرورها، ذخیره‌سازها، پشتیبان‌گیرها، مجازی‌سازی، سیستم‌های عامل، سرویس‌های پایه‌ی نرم‌افزاری، و نیز زیر ساختهای ارتباطی و تأسیساتی از قبیل سرمایش، برق، اعلام و اطفای حریق، امنیت فیزیکی، کف و سقف کاذب و کابل کشی و … را دارا باشند.

همانطور که ارائه طرح اصلاحی در زمان طراحی تفصیلی برای بهبود شبکه‌ی داخلی معاونت و نیز ارتباط با شبکه‌های خارجی مانند اینترنت، شبکه‌ی دولت و … و نیز بهبود امنیت در این حوزه‌ها و اجرای این طرح‌ها نیز از تعهدات پیمانکار خواهد بود، همچنین پشتیبانی و نگهداری از این تجهیزات در دوره‌ی سه ساله‌ی پشتیبانی نیز از وظایف پیمانکار خواهد بود.

به تعبیر دیگر، در مدت پشتیبانی سه ساله، راهبری مرکز داده و همه اجزاء وابسته آن بعهده پیمانکار است و تیم راهبری کارفرما در این مدت در کنار تیم پیمانکار بوده و به او کمک می‌نماید.

سوال26: آیا آیتم ردیف 6 جدول 5-22 به تعداد مورد نیاز دیده شده است؟

پاسخ26: با توجه به اینکه تجهیزات ذکر شده در جدول دارای تعدادی SFP هستند، لذا مقادیر اعلام شده در جدول مذکور صحیح است. لازم به یادآوری است مسئولیت بررسی صحت و دقت لیست تجهیزات و نیز بررسی کفایت تجهیزات اعلام شده بر عهده‌ی مناقصه‌گر می‌باشد. لذا در صورتی که در هریک از بخش‌ها مناقصه‌گری متوجه شد تجهیزات اعلام شده کفایت نمی‌نماید، ضمن اعلام این مورد، تجهیزات اضافی مورد نظر خود را اعلام و در پیشنهاد قیمت خود محاسبه خواهد نمود. خسارت ناشی از ناکافی‌بودن و یا اشتباهات موجود در LOM بر عهده‌ی پیمانکار می‌باشد.

سوال27: تعداد ديسك‌هاي 300GB در دو جدول 5-23 و 5-24 صفحه 146همخواني ندارد. لطفا شفاف-سازی نمایید.

پاسخ27: تعداد دیسک‌های مورد نیاز در جدول 5-23 ذکر شده است. با توجه به اینکه برخی از تجهیزات ذکر شده در جدول 5-24 دارای تعدادی دیسک هستند، لذا مقادیر اعلام شده در جدول مذکور با در نظر گرفتن این مسئله تهیه شده است. لازم به یادآوری است مسئولیت بررسی صحت و دقت لیست تجهیزات و نیز بررسی کفایت تجهیزات اعلام شده بر عهده‌ی مناقصه‌گر می‌باشد. لذا در صورتی که در هریک از بخش‌ها مناقصه‌گری متوجه شد تجهیزات اعلام شده کفایت نمی‌نماید، ضمن اعلام این مورد، تجهیزات اضافی مورد نظر خود را اعلام و در پیشنهاد قیمت خود محاسبه خواهد نمود. خسارت ناشی از ناکافی‌بودن و یا اشتباهات موجود در LOM بر عهده‌ی پیمانکار می‌باشد.

سوال28: در بخش تجهیزات پشتیبان‌گیری، آیا بایستی با توجه به پارت نامبرهای موجود به همراه #0D1، تجهیزات توسط HP در کارخانه اسمبل شوند؟

پاسخ28: با توجه به اینکه از نظر قیمت تفاوتی وجود ندارد. ترجیح کارفرما به استفاده از تجهیزات اسمبل شده در کارخانه است. لذا پارت نامبرهای موجود به همراه #0D1 مد نظر است.

سوال29: در خصوص جدول 5-31 صفحه 157 تعداد لایسنس کفایت می‌کند؟

پاسخ29: با توجه به اینکه تعدادی از لایسنس‌های مورد نیاز در این قسمت را هم اکنون معاونت در اختیار دارد و در نظر دارد که در صورت امکان از آن ها استفاده نماید، در این مرحله نیازی به در نظر گرفتن هزینه-ی لایسنس اضافی نیست. در مراحل بعدی کارفرما به صلاحدید خود نسبت به چگونگی تهیه و استفاده از لایسنس اعلام نظر خواهد نمود. در هر صورت تمامی هزینه‌ها به غیر از خرید لایسنس موارد مذکور، از قبیل تهیه‌ی لیست اقلام، نصب و راه انداری، فعال سازی و از همه مهمتر صحت عملکرد همه‌ی تجهیزات و برنامه-ها بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. لذا مناقصه گران می بایست در این مرحله هزینه ی تمامی این موارد را در پیشنهاد خود در نظر بگیرند.

سوال30: منظور از سيستم فايروال مجازي لايه دسترسي در صفحه 163 دقيقا چيست؟

پاسخ30: استفاده از فایروال موجود در شاسی 6509 مورد نظر می‌باشد. در صورتی که متاقصه‌گران پیشنهادی در رابطه با این بخش داشته باشند، می توانند آن را در قالب طرح پیشنهادی بهبوددهنده با رعایت الگوی اعلام شده برای اینگونه پیشنهادات در پاکت “ب” ارائه نمایند.

سوال31: در بخش سیستم‏های نرم‏افزاری مدیریت اجزای مرکز داده (صفحه 175)، سه قلم اشاره شده، بدون ذکر تعداد لایسنس درخواست شده است. در مورد هر نرم‏افزار، تعداد لایسنس مورد نیاز طرح براي هريك از سه نرم‌افزار نامبرده چه میزان است؟

پاسخ31: با توجه به اینکه تعدادی از لایسنس‌های مورد نیاز در این قسمت را هم اکنون معاونت در اختیار دارد و در نظر دارد که در صورت امکان از آن ها استفاده نماید، در این مرحله نیازی به در نظر گرفتن هزینه-ی لایسنس نیست. در مراحل بعدی کارفرما به صلاحدید خود نسبت به چگونگی تهیه و استفاده از لایسنس اعلام نظر خواهد نمود. در هر صورت تمامی هزینه‌ها به غیر از خرید لایسنس موارد مذکور، از قبیل تهیه‌ی لیست اقلام، نصب و راه انداری، فعال سازی و از همه مهمتر صحت عملکرد همه‌ی تجهیزات و برنامه‌ها بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. لذا مناقصه گران می بایست در این مرحله هزینه ی تمامی این موارد را در پیشنهاد خود در نظر بگیرند.

سوال32: آيا تامين لايسنس سيستم‌عامل براي سرورها و ماشين‌هاي مجازي مركز داده جديد بر عهده پيمانكار است يا اينكه كارفرما از پيش لايسنس آنها را در اختيار دارد؟ در صورت نياز به تامين لايسنس ويندوز، چند سرور فيزيكي يا مجازي نياز به لايسنس ويندوز 2012 دارند؟

پاسخ32: با توجه به اینکه تعدادی از لایسنس‌های مورد نیاز در این قسمت را هم اکنون معاونت در اختیار دارد و در نظر دارد که در صورت امکان از آن ها استفاده نماید، در این مرحله نیازی به در نظر گرفتن هزینه-ی لایسنس نیست. در مراحل بعدی کارفرما به صلاحدید خود نسبت به چگونگی تهیه و استفاده از لایسنس اعلام نظر خواهد نمود. در هر صورت تمامی هزینه‌ها به غیر از خرید لایسنس موارد مذکور، از قبیل تهیه‌ی لیست اقلام، نصب و راه انداری، فعال سازی و از همه مهمتر صحت عملکرد همه‌ی تجهیزات و برنامه‌ها بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. لذا مناقصه گران می بایست در این مرحله هزینه ی تمامی این موارد را در پیشنهاد خود در نظر بگیرند.

سوال33:  طراحي ساختار و معماري سرويس‌هاي كارفرما تا چه ميزان برعهده پيمانكار مي‌باشد؟

پاسخ33: علاوه بر طراحي كامل سرويس‌ها و برنامه‌هاي كاربردي مورد نياز كارفرما به همراه عمليات نصب و راه‌اندازي و انتقال داده‌ها براي سرويس‌هاي عمومي و پايه، در مورد سرويس‌ها و نرم‌افزارهاي تخصصي و خاص كارفرما علاوه بر طراحي و تامين منابع پردازشي و ذخيره‌سازي مورد نياز هركدام (و نهايتا ماشين مجازي مورد نياز آنها) توسط پيمانكار، مسئولیت برنامه‌ریزی، مدیریت، انجام و رفع عیب مهاجرت از وضع موجود به وضع جدید از تعهدات پیمانکار برنده‌ی مناقصه می‌باشد اما با توجه به اینکه انتقال سرویس‌های تخصصی حوزه‌ی کسب و کار معاونت، از وضعیت موجود به مرکز داده ممکن است نیازمند همکاری تولید کنندگان آن باشد ، این همکاری با هماهنگی معاونت میسر خواهد شد.

سوال34: در رابطه با ردیف‌های 18، 19 و 20 امکان ارائه به صورت OJT وجود دارد؟

پاسخ34: با توجه به ماهیت دوره‌های آموزشی ردیف‌های 18 و 20 این دوره‌ها نیازمند دانش پایه‌ی تئوریک می‌باشند و پس از آن به صورت OJT امکان ادامه‌ی فرایند آموزش موجود است. در رابطه با ردیف 19، این آموزش با رویکرد انتقال از وضع موجود به مرکز داده جدید و راه اندازی مجدد و رفع عیب آن‌ها می‌باشد و پس از گذارندن مقدمات تئوریک، امکان ادامه به صورت OJT وجود دارد. در هر صورت سیلابس و روش پیشنهادی پیمانکار در زمان طراحی تفصیلی در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت. کارفرما پس از اظهار نظر و اعمال اصلاحات، پیشنهاد را تایید خواهد نمود.

سوال35: در جدول 5-29 صفحه 156 اسناد فني مناقصه، آيا در خصوص ردیف دوم (لايسنس سه ساله)، این لایسنس قبلا موجود بوده و فقط درخواست renewal است؟

پاسخ35: این لایسنس قبلا موجود نبوده و لايسنس سه ساله مورد نیاز است.

سوال36: در خصوص آنتي ويروس( جدول 5-32 صفحه 159 از اسناد فني)، آيا در حال حاضر نسخه خاصي از آنتي ويروس اشاره شده در این جدول بر روي سيتم ها نصب است؟

پاسخ36: در حال حاضر آنتی ویروس معاونت از ESET End Point Anti Virus Version 5 استفاده می کند.

سوال37:  در خصوص آنتي ويروس( جدول 5-32 صفحه 159 از اسناد فني)، لطفا تعداد clientها نيز مشخص گردد.

پاسخ37: ارائه‌ی لایسنس‌های آنتی ویروس برای 60 سرور با سیستم عامل ویندوز و 5 سرور با سیستم عامل لینوکس الزامی است. کلاینت‌های موجود در شبکه کمپ معاونت در اینجا مد نظر نمی‌باشند.

سوال 38: در خصوص آنتي ويروس ( جدول 5-32 صفحه 159 از اسناد فني)، آيا منظور Kaspersky Endpoint Security for Business – Select است؟

پاسخ 38: بله منظور همان است.

سوال39: در اسناد مناقصه ذکرشده است كه كليه اطلاعات موجود شامل؛ بانك‌هاي اطلاعاتي، نرم‌افزارهای كاربردي، سرویس‌ها و …. بايد به سيستم جديد منتقل شود. ولي نوع نرم‌افزارها به‌طور مثال Database و اينكه هر Data base چند Table دارد مشخص نشده است. با توجه به اينكه انجام اين عمليات بار فني و مالي قابل‌توجهی دارد لطفاً از نوع و حجم اطلاعاتي كه بايد منتقل گردد اطلاعات بيشتري در اختيار اين شركت قرار دهيد.

پاسخ39: اطلاعات کلی در رابطه با تعداد سامانه‌ها و حجم تقریبی داده‌ها در اسناد مناقصه قرار داده شده است. جزئیات بیشتر به دلیل محرمانگی در چارچوب قانونی در اختیار پیمانکار برنده‌ی مناقصه قرار خواهد گرفت.

سوال40: در جدول 5-19 صفحه 139 براي سوئيچ هسته مرکز داده ماژول سوپروايز انتخاب شده مستلزم انتخاب SP Adapter است؟

پاسخ40: ماژول سوپروایزر انتخاب شده به صورت پبشفرض دارای SP/Bootfalsh 1 GB می باشد و خرید CF-Adapter به صورت مستقل نیازی نمی باشد. البته باید توجه نمایید که طراحی ارائه شده در اسناد به صورت مفهومی می‌باشد و ممکن است در مواردی، لیست اقلام درخواستی دربرگیرنده همه نیازهای طرح نباشد. از آنجا که پیمانکار برنده‌ی مناقصه وظیفه‌ی انجام طراحی تفصیلی را بر عهده خواهد داشت، مسؤولیت تضمین تمامیت و صحت کارکرد محصول نهایی بر اساس طرح مفهومی نیز بر عهده‌ی او می‌باشد. لذا مناقصه‌گران می‌بایست تمامی موارد نقص و کسری احتمالی را در زمان ارائه‌ی پیشنهاد در نظر داشته و هزینه آن را در قیمت نهایی خود لحاظ نمایند. به عبارت دیگر رفع هرگونه نقص در کالاهای درج شده در لیست اقلام د رهر مرحله از اجرای پروژه که مشخص گردد، بر عهده‌ی پیمانکار خواهد بود. البته در صورتی که مناقصه گر مایل به تغییر طرح باشد، می‌تواند با ارائه مستندات لازم و در قالب طرح بهبوددهنده با در نظر گرفتن شرایط آن، ارائه نماید.

سوال41: در بخش تجهيزات پشتيبان‌گيري (صفحه 148) به دليل اينکه Driveهاي انتخاب شده تنها داراي 1 پورت ارتباطي مي‌باشند، طرح موجود بايستي اصلاح گردد و يا اينکه تعداد Driveها افزايش يابند.

پاسخ41: درایوهای ارائه شده دارای ۲ پورت می‌باشند و نیاز به افزایش تعداد درایو نمی‌باشد.

سوال42: با توجه به اقلام رديف‌هاي 1 و 2 جدول 5-20 صفحه 140، دليل استفاده از سوئيچ‌هاي 1G و 10G براي تمامي ارتباطات سرورهاي تيغه‌اي چيست؟

پاسخ42: سوئیچ‌های 10G برای ارتباطات دیتا و سوئیچ‌های 1G برای مدیریت و ارتباطات داخلی می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام