کتاب استخدامی اداری ها
معاملات دولتی

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (مصوبه ۵۱۵۵۷/ت۳۷۵۳۷هـ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران)

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (مصوبه ۵۱۵۵۷/ت۳۷۵۳۷هـ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۸۹۸۲/۳۰۱۸/۵۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- تصويب نمود:

نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱- معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار (۲۹.۳۴۰.۰۰۰) ريال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (۲۹۳.۴۰۰.۰۰۰) ريال تجاوز نكند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (۲۹۳.۴۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تا زماني كه اصلاح نشده‌اند قابل اجرا خواهندبود.

معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام