کتاب استخدامی اداری ها
معاملات دولتی

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (مصوبه ۱۰۱۸۷۳/ت۳۵۲۰۹هـ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران)

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (مصوبه ۱۰۱۸۷۳/ت۳۵۲۰۹هـ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ هیأت وزیران)

هيئت وزيران درجلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد شماره ۹۳۱۲/۱۰۱۱/۵۶ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- تصويب نمود:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات در سال ۱۳۸۵ به شرح زير افزايش مي‌يابد:

۱- معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و پنج ميليون و هشتصد و سي هزار (۲۵،۸۳۰،۰۰۰) ريال باشد.

۲- معاملات متوسط: م-عاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (۲۵۸،۳۰۰،۰۰۰) ريال تجاوز نكند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها دويست و پنجاه و هشت ميليون و سيصد هزار (۲۵۸،۳۰۰،۰۰۰) ريال و بيشتر باشد.

ب- تا زمان دريافت گزارش ساليانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در شروع هر سال از شاخص‌هاي سال قبل استفاده مي‌شود.

معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام