کتاب استخدامی اداری ها
معاملات دولتی

تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب سال ۱۳۸۳- (مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت۴۸۵۶۷هـ مورخ ۲۱/۸/۹۱)

تصویب نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات -مصوب سال ۱۳۸۳- (مصوبه شماره ۱۶۳۷۳۵/ت۴۸۵۶۷هـ مورخ ۲۱/۸/۹۱)

وزارت امور اقتصاد و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۲۷۷۲/۵۶ مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- تصویب نمود:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می شود:

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ شصت و هفت میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۷) ریال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰)ریال تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ بر آورد اولیه آنها بیش از مبلغ ششصد و هفتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۷۰) ریال باشد.

ب- نصابهای تعیین شده از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمانی که اصلاح نشده اند، قابل اجرا خواهد بود.

معاون اول رییس جمهور- محمد رضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام