کتاب استخدامی اداری ها
نمونه قراردادها

نمونه قرارداد کار (ابلاغی وزارت کار)

نمونه قرارداد کار عمومی (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران بین کارفرما /نماینده قانونی کارفرما و کارگر منعقد می شود.

۱) مشخصات طرفین:

کارفرما/ نماینده قانونی کارفرما آقای/خانم/شرکت …………… فرزند ……………………………………………. شماره شناسنامه/شماره ثبت: …………… به نشانی: ……………………………………………..

و کارگر آقای/خانم ………………………. فرزند …………………………….. متولد …………………….. شماره شناسنامه ………………………….. شماره ملی ……………. میزان تحصیلات …………………….. نوع و میزان مهرات: ………………………………….. به نشانی: …………………………………….  منعقد می گردد.

۲) نوع قرارداد    دائم□               موقت□            کار معین□

۳) نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می‌‌یابد: …………………………. 

۴) محل انجام کار: ………………

۵) تاریخ انعقاد قرارداد: ………..

۶) مدت قرارداد:…………………..

۷) ساعت کار: …………………….

میزان ساعت کار و ساعت شروع و پایان آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد، ساعت کار نمی تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

۸) حق السعی:

الف) مزد ثابت / مبنا روزانه/ ساعتی  ……………………………. ریال.

ب) حق مسکن ماهیانه ………………………….  ریال.

ج) حق اولاد ماهیانه …………………….. ریال.

د) پایه سنوات روزانه……………………… ریال.

ه) کمک هزنه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری)ماهیانه …………….. ریال.

و) سایر مزایا: ………………….. ریال.

۹) حقوق و مزایا: حقوق و مزایا بصورت هفتگی / ماهانه کارگر به حساب شماره …………………………. نزد بانک……………………… شعبه ………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد.

۱۰) بیمه: به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.

۱۱) عیدی و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی به ازای یک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تاسقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می شود. برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲) حق سنوات یا مزایای پایان کار: به استناد ماده ۲۴ قانون کار در صورت خاتمه قراردادکار، کار معین  یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب  بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار(حق سنوات) به وی پرداخت نماید.

۱۳) فسخ قرارداد: به استناد ماده ۲۵ قانون کار و تبصره آن در قرارداد کار موقت و یا برای انجام کار معین هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند و رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قرارداد در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف می باشد.

۱۴) سایر: سایر موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵) این قرارداد در ۴ نسخه تنظیم می شود که یک نسخه نزد کارفرما یک نسخه نزد کارگر یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) و یک نسخه نیز توسط کارفرما به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی محل تحویل می شود.

 

          محل امضای کارفرما       

         محل امضای کارگر

 

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام