کتاب استخدامی اداری ها
وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین نامه استخراج رمزدارایی ها

آیین نامه استخراج رمزدارایی ها (تصویب‌نامه شماره 151455/ت59368هـ مورخ 23/8/1401 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت نیرو

وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات

وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور- معاونت اقتصادی رییس جمهور

سازمان ملی استاندارد ایران- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گمرک جمهوری اسلامی ایران- ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی

هیئت وزیران در جلسه 6/6/1401 به پیشنهاد معاونت اقتصادی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه استخراج رمزدارایی ها را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه استخراج رمزدارایی ها

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- فناوری دفتر کل توزیع‌شده: فناوری که با استفاده از روش‌های اجماع بین دارندگان دفتر کل، اطمینان می‌دهد که اطلاعات دفتر کل بین آنها به صورت کامل، همگام و تقلب‌ناپذیر، توزیع‌شده و هر گونه تغییر در اطلاعات دفترکل، بین دارندگان به‌روزرسانی گردد.

2- داده رقومی (دیجتالی): موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه‌برداری (کپی) از آن وجود دارد و در زمان ارسال، فرستنده چیزی از دست نمی‌دهد و گیرنده یک نسخه از آن را به دست می‌آوورد.

3- ارزش رقومی (دیجیتالی): موجودیت رقومی (دیجیتالی) که امکان نسخه‌برداری (کپی) از آن وجود ندارد و با تضمین فناوری یا شخص ثالث، در زمان ارسال، الزاماً فرستنده آن را از دست می‌دهد تا گیرنده آن را به دست بیاورد.

۴- رمزدارایی: نوعی ارزش رقومی (دیجیتالی) که الگوی ساخت نشـان حساب و خلق و تسویه ارزش رقومی (دیجیتالی) بر پایه فناوری دفتر کل توزیع شده می‌باشد و قیمت آن بر مبنای پول رایج کشـورها، ثابت یا متغیر بوده و نرخ آن در بازارهای متمرکز یا غیر متمرکز داخلی یا بین المللی تعیین میشود و کارکرد ذخیره ارزش آن بر کارکردهای واسطه مبادله و سنجش ارزش غلبه دارد.

۵- استخراج رمزدارایی: نوعی خلق رمزدارایی است که در آن، کاربران عضو یک شبکه دفتر کل توزیع شده، به ازای اثبات انجام یک کار معین (فعالیت پردازشـی) یا بر اساس دیگر رویه (پروتکل) های اجماع، مکان به روزرسانی دفتر کل آن شبکه تراکنشهای صحیح را فراهم و متناسب با سهم خود در کل تلاش اعضای شبکه، رمزدارایی استخراج شده و کارمزدهای تعیین شده بر روی هر تراکنش را دریافت می کنند.

۶- مراکز استخراج رمزدارایی عادی: شخصیت حقوقی سرمایه گذار که با اخذ مجوزها و تأمین انرژی لازم در چهارچوب این آیین‌نامه و دستورالعمـل هـای آن، با خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پردازشی، به عملیات استخراج رمزدارایی می پردازد.

۷- مراکز استخراج رمزدارایی بزرگ مقیاس: نوعی از مراکز استخراج رمزدارایی که در آن استخراج به صورت تجمیعی و متمرکز در مقیاس بالا صورت می پذیرد و خدمات میزبانی تجهیزات استخراج مجاز و قانونی، به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود.

۸- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۹- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

مـاده ۲- هرگونه فعالیت مربوط به استخراج رمزدارایی اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفا با دریافت مجوز از وزارت صمت و از طریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است.

با واردکنندگان متخلف حسب مورد مطابق قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰-، قانون مقررات صادرات و واردات – مصوب ۱۳۷۲- و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف حسب مورد مطابق با قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی – مصوب ۱۳۸۹، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد. – مصوب ۱۳۹۶- با اصلاحات بعدی آنها برخورد خواهد شد.

تبصره ۱- وزارت صمت موظف است اطلاعات دریافت کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

تبصره ۲- وزارت صمت می تواند در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یادشده را به سازمانهای مناطق مربوط، حسب مورد واگذار نماید.

تبصره ۳- استقرار مراکز استخراج رمزدارایی با مصرف برق شامل محدودیت (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران. (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استانها نمی باشد.

تبصره ۴- صدور هرگونه مجوز استخراج رمزدارایی توسط وزارت صمت یا سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، برای متقاضیان برق پس از هماهنگی با وزارت نیرو و برای متقاضیانی که برای استخراج نیازمند تأمین گاز و یا سوخت فسیلی می باشند، پس از هماهنگی با وزارت نفت می‌باشد.

تبصره ۵- پهنه بندی جغرافیایی برای تعیین اولویت محل استقرار مراکز استخراج رمزدارایی و اتخاذ مزیت قیمت انرژی توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت انجام می شود.

تبصره ۶- هرگونه واگذاری به غیر یا تغییر در تعداد و نوع تجهیزات استخراج رمزدارایی برای دارندگان مجوز مرکز استخراج رمزدارایی باید به صورت دوره های سه ماهه در سامانه وزارت صمت ثبت و مجوز مربوط نیز اصلاح گردد.

تبصره ۷- شرایط صدور مجوز واردات یا تولید تجهیزات تخصصی استخراج رمزدارایی با رعایت ماده (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی – مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن توسط وزارت صـمت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۳- به منظور مدیریت بهینه مراکز استخراج و با هدف کمک به کاهش استخراج غیرمجاز، وزارت صمت مکلف است با همکاری وزارتخانه های نیرو و نفت دستورالعمل مربوط به تأسیس و راه اندازی مراکز استخراج بزرگ مقیاس را ظرف سـه مـاه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ نماید.

ماده ۴- سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه های نیرو، نفت، صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات، برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکتریکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات استخراج رمزدارایی را تدوین و ابلاغ نماید. استفاده از دستگاه های غیر استاندارد استخراج رمزدارایی با تشخیص سازمان ملی استاندارد ایران ممنوع است. در صورت تخلف مطابق با قوانین مربوط اقدام می‌شود.

ماده ۵ – استفاده از انشعاب برق یا گاز که برای مصارف دیگر برقرار شده، جهت استخراج رمزدارایی ممنوع میباشد. در صورت تخلف مطابق با قوانین مربوط اقدام می شود.

ماده ۶- شوراهای تامین استان و شهرستان و کلیه دستگاههای اجرایی از جمله وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، صـمت و اطلاعات، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف به همکاری با وزارتخانه های نیرو و نفت و امور اقتصادی و دارایی (مرکز اطلاعات مالی) در شـنـاسـایی و حسـب وظیفه قانونی برخورد با مراکز و تجهیزات استخراج غیر مجاز رمزدارایی می باشند. تبصره – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است با تعامل و تبادل مستمر اطلاعات با وزارت نیرو و با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی اقدامات لازم برای استقرار سامانه های هوشــمنـد بـا هدف شـنـاسـایی الگوهای ارتباطات استخراج رمزدارایی را به عمل آورده و موارد شناسایی شده را به همراه محدوده جغرافیای محل انجام استخراج برای بررسی و تشخیص استخراج غیرمجاز به وزارت نیرو ارسال نماید تا مطابق مفاد این آیین‌نامه برخورد لازم صورت پذیرد.

ماده ۷- مراکز استخراج رمزدارایی مجازند برق مورد نیاز خود را با یک و یا ترکیبی از شیوه های زیر تأمین نمایند:

۱- احـداث نیروگاه های تجدیدپذیر و یا خرید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر جدیدالاحداث که از زمان ابلاغ این آیین‌نامه، مطابق مقررات مصوب وزارت نیرو به بهره برداری خواهند رسید.

۲- سرمایه گذاری در طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و یا استفاده از گواهی صرفه جویی انرژی تخصیص یافته در چهارچوب دستورالعمل بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست که توسط وزارت نیرو به تصویب می رسد.

۳- سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از نیروگاه حرارتی تولید برق با تامین سوخت از محل گاز همراه (فلر).

۴- برای خرید برق از شبکه سراسری با دریافت انشعاب برق به جز در زمان محدودیت شبکه برق و سوخت، بهای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی برابر با قیمت متوسط ریالی صادراتی برق براساس نرخ تسعیر سامانه نیما با کسر تخفیفات زیر تعیین می گردد:

الف – تخفیف ولتاژ اتصال به شبکه برق در جهت گسترش مراکز استخراج بزرگ مقیاس براساس دستورالعمل وزارت نیرو و حداکثر به میزان بیست درصد (۲۰ ٪) قیمت متوسط ریالی صادراتی برق.

ب – تخفیف مربوط به انجام تعهد ارزی براساس این آیین‌نامه حداکثر به میزان ده درصد (۱۰ ٪).

تبصره ۱- تخفیفات فوق بر روی قبوض صادره برق پس از اعلام تأیید برگشت ارز توسط بانک مرکزی به وزارت نیرو اعمال می گردد.

تبصره ۲- قیمت متوسط ریالی برق صادراتی براساس نرخ تسعیر سامانه نیما به صورت سه ماهه توسط وزارت نیرو اعلام می گردد.

۵ – احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه ســــراســـــری که تعرفه سـوخت آن به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

تعرفه انرژی = (تعرفه گاز/تعرفه سوخت مایع)

الف- تعرفه گاز: نرخی که پس از اعمال عوارض گازرسانی و مالیات برارزش افزوده، معادل نرخ متوسط ریالی ماهانه صادراتی گاز با لحاظ نرخ تسعیر سامانه نیما باشد.

ب – تعرفه سـوخـت مایع: نرخی که پس از اعمال عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، معادل نرخ متوسط ماهانه تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس با لحاظ نرخ تسعیر سامانه نیما باشد.

پ- نرخ های مذکور در ابتدای هر ماه بر اساس قیمتهای متوسـط ماه قبل به روزرسانی و اعلام می شود.

ت- معادل حجم گاز یا سوخت مایع مورد استفاده واحد استخراج رمزدارایی که رفع تعهد ارزی متناظر با آن در سامانه بانک مرکزی تأیید شـود، گاز یا سوخت مایع با شصت و پنج درصد (۶۵ ٪)

نرخ تعیین شده در این بند به آن واحد استخراج رمزدارایی اختصاص می یابد که قابل انتقال به سایر واحدهای استخراج رمزدارایی میباشد.

تبصره ۱- نرخ فروش، مدت قرارداد برای سرمایه گذاری در شیرین سازی گاز همراه (فلر) و همچنین هزینهها و شرایط عبور (ترانزیت) و تحویل گاز شیرین از طریق شبکه سراسری برای استفاده در صنعت استخراج رمزدارایی، بدون تبعیض با سایر مصارف مشابه می باشد.

تبصره ۲- بانک مرکزی موظف است با همکاری وزارت صمت حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، زیرساخت‌های عرضه رمزدارایی توسط مراکز استخراج و دستورالعمل شرایط تعهد ارزی و دریافت و بهره مندی از تعرفههای حمایتی را تدوین و ابلاغ نماید.

تبصره ۳- مقدار تعهد ارزی سالانه مراکز استخراج رمزدارایی برای استفاده از تخفیف مذکور، بر مبنای متغیرهای تغییرات سالانه توان پردازشی در جهان، متوسط سالانه فناوری پردازشی جهانی (متوسط توان مورد نیاز به ازای هر واحد پردازش) و میانگین سالانه نرخ رمزدارایی مربوط و فروش ریالی در قالب بسترهای معاملاتی مجاز داخلی بـه صـورت سالانه توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صمت تهیه و به بانک مرکزی اعلام می گردد.

مـاده ۸ – وزارتخـانـه هـای نیرو و نفت موظفند زمانهای محدودیت شبکه برق و گاز را برای استخراج کنندگان موضوع ماده (۷) این آیین‌نامه در هر سال تعیین و ابلاغ نمایند. شرکتهای تابع وابسته این دو وزارتخانه موظفند حسب مورد مصرف برق و گاز مراکز استخراج رمزدارایی را به ویژه در اوقات محدودیت شبکه برق و گاز اندازه گیری و در صورت عدم رعایت محدودیتهای شبکه، برق و گاز این واحدها را قطع نمایند.

ماده ۹- در صورتی که تخلفات موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی صورت گیرد، فرد یا افراد متخلف به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

ماده ۱۰- کشف و شناسایی واردات، تولید، فروش، نصب تجهیزات و مراکز استخراج رمزدارایی به صورت غیرمجاز، توسط اشخاص حقیقی، حقوقی و دستگاههای امنیتی و انتظامی مشمول دریافت پاداش و حق الکشف از دستگاه اجرایی ذیربط و در چهارچوب قوانین و مقررات خواهد بود.

ماده ۱۱- مراکز استخراج رمزدارایی در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را براساس ضوابط بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مزایای مقرر در قوانین و مقررات مالیاتی خواهند شد.

ماده ۱۲- دستورالعمل شرایط معاملات، انتقالات سود سهم الشرکه، عایدات سرمایه ای و همچنین برگشـت اصـل سـرمایه خارجی توسط سرمایه گذاران خارجی در طرح استخراج رمزارزش توسط بانک مرکزی و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صمت ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۳- از تاریخ ابلاغ این تصـویـب نامـه، تصـویـب نـامـه شـمـاره ۵۸۱۴۴ / ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به اسـتـثـنـای بند (۱) و نیز تصـویـب نـامـه شـمـاره ۸۶۵۷۳ / ت ۵۸۰۷۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ لغو می شود.

محمد مخبر- معاون اول رئیس‌جمهور

دریافت متن کامل downlod

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام