کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

کسور بازنشستگی

کسور بازنشستگی

کسور بازنشستگی، درصدی از حقوق و مزایا است که می‌بایست طبق مقررات بمنظور تأمین پوشش بازنشستگی هر ماهه به حساب صندوق بازنشستگی واریز شود.

مستندات قانونی مبنای کسور بازنشستگی

1- قانون استخدام کشوری

ماده 71- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنای فوق‌العاده تضمین و اضافه‌کار و کسر صندوق و روزانه، کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده 72- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده 73- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده 100- درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق وتفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می‌شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد 71 و 72 و تبصره پنج ماده 137 این قانون و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.

2- قانون مدیریت خدمات کشوری

مطابق ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری: حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق العاده بند 10 ماده 68

1- حقوق ثابت: حق شغل- حق شاغل- فوق‌العاده مدیریت و سرپرستی

2- فوق‌العاده‌های مستمر: ف ایثارگری- خدمت اداری در مناطق جنگ‌زده- سختی کار- ف مشاغل تخصصی (تبصره ماده 76 ق م خ ک)

3- فوق العاده ویژه (حسب بند10 ماده 68 پرداخت حداکثر 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به حداکثر 25 درصد مشاغل)

انواع کسور بازنشستگی

الف- سهم کارمند: 9% حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (موضوع ماده 71 ق ا ک و ماده 12 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 13/02/79

ب- سهم کارفرما: یک ونیم برابر سهم کارمند (موضوع ماده 73 ق ا ک و ماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68)

ج- مقرری ماه اول: برای مشمولین خدمات کشوری مبنای کسر مقرری ماه اول حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده‌ویژه می‌باشد برای مشمولین نظام هماهنگ مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع مواد 100 ق ا ک و همچنین تمام حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه استخدام قطعی کارمند موضوع ماده 72 ق ا ک و نیز ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/68

مستندات مقرری ماه اول: مواد 72 و 100 قانون استخدام کشوری؛ بند ب ماده 18 اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری؛ بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/1390 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور؛ بخشنامه شماره 5096/ 129مورخ 16/7/90 معاون هزینه ورئیس خزانه، نامه شماره 173/40300 مورخ 8/4/95 دیوان محاسبات کشور توضیح- با لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از 1/1/1388 مقرری ماه اول همه مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری (اعم از رسمی و پیمانی) می‌بایست بدون وقفه اخذ و به حساب صندوق واریز شود (نامه شماره 8051 مورخ 22/05/1397 اداره کل درآمد و هزینه) و هیچیک از مشترکان (از جمله کارمندان مازاد بر30سال) از پرداخت مقرری ماه اول معاف نیستند.

معافیت جانبازان و آزادگان از پرداخت کسور بازنشستگی: براساس تبصره 1 ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.

معافیت کارمندان مازاد بر 30 سال سابقه پرداخت کسور از ادامه پرداخت سهم کارمند: براساس تبصره  2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68، کارمند رسمی پس از احراز پرداخت 30 سال کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری؛ ازپرداخت کسور سهم کارمند (مازاد بر30 سال) معاف خواهد شد، لیکن کسور سهم کارفرمائی و مقرری ماه اول وی می‌بایست همچنان به حساب صندوق واریز شود.

 

 

حساب هزینه و کسورات صندوق نزد خزانه معین استان IR740100004101004831100005، شناسه ملی 14002720542 (ردیف بودجه 104001)

فوق‌العاده‌های معاف از کسور بازنشستگی

1- فوق‌العاده بدی آب وهوا 2- فوق‌العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی 3- فوق‌العاده محل خدمت 4- فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته 5- فوق‌العاده تضمین 6- اضافه کار ساعتی 7- کسرصندوق 8- فوق‌العاده مأموریت روزانه 9- فوق‌العاده کارانه 10- حق محرومیت از مطب 11- فوق‌العاده مدیریت اعضای هیئت علمی 12- فوق‌العاده تلاش شهرداران لغایت1380 13- هزینه سفر/نقل مکان 14- فوق‌العاده کارائی

– در اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان (اجراء 01/07/1398) پرداخت فوق‌العاده ویژه به کادر آموزشی شاغل در پست‌های اداری فاقد مجوز می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام