اندیشه‌های حقوقی

کسور بازنشستگی

کسور بازنشستگی

کسور بازنشستگی، درصدی از حقوق و مزایا است که می‌بایست طبق مقررات بمنظور تأمین پوشش بازنشستگی هر ماهه به حساب صندوق بازنشستگی واریز شود.

مستندات قانونی مبنای کسور بازنشستگی

1- قانون استخدام کشوری

ماده 71- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر ماه هشت و نیم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌های مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی را به استثنای فوق‌العاده تضمین و اضافه‌کار و کسر صندوق و روزانه، کم کرده و بابت سهم مستخدمین به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده 72- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه کسانی را که دوره آزمایشی را طی کرده و به استخدام رسمی پذیرفته می‌شوند برداشت کنند و به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده 73- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون مکلفند علاوه بر کسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغی برابر هشت و نیم درصد حقوق مستخدمین رسمی و مستخدمین آزمایشی خود را به صندوق بازنشستگی کشوری بپردازند.

ماده 100- درآمد صندوق بازنشستگی از وجوهی که از حقوق وتفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدمین رسمی و آزمایشی کسر می‌شود منحصر است به وجوه مذکور در مواد 71 و 72 و تبصره پنج ماده 137 این قانون و مبلغ ماه اول هرگونه حقوق و تفاوت تطبیق حقوق و فوق‌العاده شغل مستخدم. در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.

2- قانون مدیریت خدمات کشوری

مطابق ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری: حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق العاده بند 10 ماده 68

1- حقوق ثابت: حق شغل- حق شاغل- فوق‌العاده مدیریت و سرپرستی

2- فوق‌العاده‌های مستمر: ف ایثارگری- خدمت اداری در مناطق جنگ‌زده- سختی کار- ف مشاغل تخصصی (تبصره ماده 76 ق م خ ک)

3- فوق العاده ویژه (حسب بند10 ماده 68 پرداخت حداکثر 50 درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به حداکثر 25 درصد مشاغل)

انواع کسور بازنشستگی

الف- سهم کارمند: 9% حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (موضوع ماده 71 ق ا ک و ماده 12 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 13/02/79

ب- سهم کارفرما: یک ونیم برابر سهم کارمند (موضوع ماده 73 ق ا ک و ماده 7 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68)

ج- مقرری ماه اول: برای مشمولین خدمات کشوری مبنای کسر مقرری ماه اول حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده‌ویژه می‌باشد برای مشمولین نظام هماهنگ مبلغ ماه اول هرگونه افزایش حقوق و فوق‌العاده شغل موضوع مواد 100 ق ا ک و همچنین تمام حقوق و فوق‌العاده شغل اولین ماه استخدام قطعی کارمند موضوع ماده 72 ق ا ک و نیز ماده 8 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی مصوب 13/12/68

مستندات مقرری ماه اول: مواد 72 و 100 قانون استخدام کشوری؛ بند ب ماده 18 اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری؛ بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/1390 معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور؛ بخشنامه شماره 5096/ 129مورخ 16/7/90 معاون هزینه ورئیس خزانه، نامه شماره 173/40300 مورخ 8/4/95 دیوان محاسبات کشور توضیح- با لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری از 1/1/1388 مقرری ماه اول همه مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری (اعم از رسمی و پیمانی) می‌بایست بدون وقفه اخذ و به حساب صندوق واریز شود (نامه شماره 8051 مورخ 22/05/1397 اداره کل درآمد و هزینه) و هیچیک از مشترکان (از جمله کارمندان مازاد بر30سال) از پرداخت مقرری ماه اول معاف نیستند.

معافیت جانبازان و آزادگان از پرداخت کسور بازنشستگی: براساس تبصره 1 ماده 37 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بازنشستگی سهم اسراء، آزادگان و جانبازان در دستگاه مربوط اقدام نمایند.

معافیت کارمندان مازاد بر 30 سال سابقه پرداخت کسور از ادامه پرداخت سهم کارمند: براساس تبصره  2 ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب 13/12/68، کارمند رسمی پس از احراز پرداخت 30 سال کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری؛ ازپرداخت کسور سهم کارمند (مازاد بر30 سال) معاف خواهد شد، لیکن کسور سهم کارفرمائی و مقرری ماه اول وی می‌بایست همچنان به حساب صندوق واریز شود.

 

 

حساب هزینه و کسورات صندوق نزد خزانه معین استان IR740100004101004831100005، شناسه ملی 14002720542 (ردیف بودجه 104001)

فوق‌العاده‌های معاف از کسور بازنشستگی

1- فوق‌العاده بدی آب وهوا 2- فوق‌العاده محرومیت ازتسهیلات زندگی 3- فوق‌العاده محل خدمت 4- فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته 5- فوق‌العاده تضمین 6- اضافه کار ساعتی 7- کسرصندوق 8- فوق‌العاده مأموریت روزانه 9- فوق‌العاده کارانه 10- حق محرومیت از مطب 11- فوق‌العاده مدیریت اعضای هیئت علمی 12- فوق‌العاده تلاش شهرداران لغایت1380 13- هزینه سفر/نقل مکان 14- فوق‌العاده کارائی

– در اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان (اجراء 01/07/1398) پرداخت فوق‌العاده ویژه به کادر آموزشی شاغل در پست‌های اداری فاقد مجوز می‌باشد.

دوره فشرده قانون کار
دوره طبقه بندی مشاغل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *