کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

عیدی سال 1400 | نحوه محاسبه و مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰

نحوه محاسبه عیدی سال ۱۴۰۰

هر کارفرما در هر شرکتی می‌بایست طبق قوانین میزان عیدی را به کارکنان خود پرداخت کند و مبلغ عیدی حتی در مورد کارکنانی که حداقل یک سال سابقه کار در هر شرکت را دارند، نیز می‌شود. هر کارفرما باید طبق قوانین، حداقل دو برابر پایه حقوق و حداکثر سه برابر پایه حقوق به کارمندان خود عیدی سالانه بدهد. دو برابر میزان حقوق و همچنین سه برابر میزان حقوق می‌تواند دو نوع معادله برای تعیین و محاسبه عیدی مشخص کند.

حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

همان‌طور که عنوان کردیم، نحوه محاسبه میزان عیدی همیشه یک فرمول دارد و اگر این فرمول را بشناسید به راحتی می‌توانید میزان عیدی خود را تخمین بزنید. بسیاری از شرکت‌ها از این فرمول برای محاسبه عیدی کارمندان خود استفاده می‌کنند و تا به امروز این فرمول تغییری نداشته است، مگر اینکه شرکتی بخواهد میزان عیدی را مطابق با میل خود پایین‌تر و بیشتر بدهد. در این مقاله قصد داریم تا میزان عیدی را با همین فرمول محاسبه کنیم.

برای آنکه بتوانید مبلغ عیدی سال ۱۴۰۰ را محاسبه کنید، ابتدا باید به میزان حداقل و حداکثر آن برسید. طبق تصمیم و نظر شورای عالی کار، تمام شرکت‌هایی که زیر نظر قانون وزارت کار فعالیت می‌کنند باید به کارمندان خود به ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد (حداقل عیدی) و ۹۰ روز آخرین دستمزد (حداکثر عیدی)، عیدی پرداخت کنند. این بیانیه شورای عالی کار این معنا را دارد که میزان پرداختی عیدی کارمندان نباید از ۶۰ روز دستمزد کمتر و از ۹۰ روز دستمزد بیشتر باشد.

حداقل و حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰

برای محاسبه میزان عیدی در سال ۱۴۰۰ باید میزان دستمزد روزانه خود را در ۶۰ ضرب کنید. فرمول این محاسبه به صورت زیر می‌باشد:

حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ = ۶۰ x حداقل دستمزد روزانه

برای محاسبه حداکثر میزان عیدی در سال ۱۴۰۰ باید میزان حداقل دستمزد روزانه خود را در ۹۰ ضرب کنید. فرمول این محاسبه به صورت زیر می‌باشد:

حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ = ۹۰ x حداقل دستمزد روزانه

عیدی سال 1399

عیدی سال 1400

افزایش به ریال

افزایش به درصد

حداقل عیدی سال 1400

38.208.540 53.109.900 14.901.360 39%

حداکثر عیدی سال 1400

57.312.810 79.664.850 22.352.040 39%

مأخذ حداقل دستمزد روزانه: بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۰

روش محاسبه عیدی برای سابقه کار کمتر از یک سال

دو فرمولی که اعلام کردیم برای افرادی مورد استفاده دارد که میزان کارکرد آنها در شرکت‌ها حداقل یک سال باشد. اما، هستند افرادی که سابقه کار آنها در شرکت‌ها به یک سال نمی‌رسد؛ برای این افراد روش محاسبه فرق می‌کند و فرمول آن به شکل زیر است:

عیدی هر ماه در سال ۱۴۰۰ = حقوق ماهیانه ضرب در ۲ نتیجه تقسیم بر ۱۲

در این روش، اگر فردی به عنوان مثال ۶ ماه کار کرده باشد باید عدد به دست آمده از فرمول بالا را در ۶ ضرب کند.

اطلاعات خود را بیشتر کنید:

– حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ – جدول حداقل حقوق دستمزد وزارت کار ۱۴۰۰

فرمول محاسبه عیدی کارگران و کارمندان دولت

طریقه محاسبه عیدی کارگران به این صورت است که طبق فرمول محاسبه عیدی حداقل و حداکثر پیش می رویم.

میزان حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ کارگران: حداقل دستمزد روزانه آن‌ها * عدد ۶۰

میزان حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ کارگران: حداقل دستمزد روزانه * عدد ۹۰

دستمزد روزانه کارگران در سال ۱۴۰۰ هم عدد ۶۳۶ هزار و ۸۰۹ تومان می‌باشد. همانطور که قبل‌تر گفتیم، میزان عیدی که شما دریافت خواهید کرد نه از حداقل ذکر شده پایین‌تر خواهد نبود و نه از حداکثر یاد شده بیشتر خواهد بود.

بنابراین، حداقل عیدی سال ۱۴۰۰ طبق فرمول‌های ارائه شده، ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار و ۸۵۴ تومان است. ضمن اینکه حداکثر عیدی سال ۱۴۰۰ این افراد ۵ میلیون ۷۳۱ هزار و ۲۸۱ تومان خواهد بود.

نکته مهم

طبق جدول محاسبه عیدی (ماه های ۳۰ روزه)، می‌توانید متوجه شوید که برای ۱ ماه تا ۱۱ ماه کار چقدر عیدی دریافت خواهید کرد. اما برای ۱۲ ماه کار، میزان عیدی‌ بستگی به قراردادتان دارد که حداقل عیدی در آن قید شده است یا حداکثر عیدی!

در واقع، فرمول محاسبه عیدی برای کسانی که کمتر از یک سال کار کرده اند:

حقوق ماهیانه آن‌ها را در عدد ۲ ضرب می کنیم حاصل را بر ۱۲ تقسیم نموده و به عیدی هر ماه می‌رسیم. حال اگر مثلا ۶ ماه کار کرده، جمع آن فرمول را در عدد ۶ ضرب می‌کنیم.

محاسبه عیدی و پاداش آخر سال کارگران فصلی و روزمزدی

در این بخش، برای اینکه به صورت دقیق با روش محاسبه عیدی آشنا شوید، باید به فرمول محاسبه عیدی کارگران فصلی و روزمزد هم اشاره نماییم.

کارگران فصلی یا روزمزد، عیدی شان بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت روزهایی که کار کرده اند محاسبه می شود. همچنین، نحوه محاسبه دستمزد آن‌ها برای تعیین میزان عیدی و پاداش در واقع میانگین و متوسط کارمزدی است که در طول روزهای کاری سال دریافت نموده اند.

محاسبه عیدی کارگران تامین اجتماعی

در قوانین تامین اجتماعی کارگر را این گونه تعریف می کنند: کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد، حقوق، حق السهم و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

محاسبه عیدی سال ۱۴۰۰ تامین اجتماعی نیز همانند فرمول های ذکر شده برای پرداخت عیدی سایر کارگران (حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر حقوق پایه) انجام می شود.

عیدی و پاداش کارگران پاره وقت

طبق ماده ۳۹ قانون کار، کارگرانی که به صورت پاره وقت کار می کنند، حقوق و دستمزد و میزان عیدی و پاداش آن‌ها بر اساس ساعات کاری که انجام داده اند محاسبه و پرداخت می گردد.

محاسبه عیدی و سنوات کارگران ساعتی

برای کارگران ساعتی که حقوق ماهانه ثابتی ندارند، میانگین حقوق ۳ ماه آخر را مبنای محاسبه عیدی و پاداش قرار می دهند. آن‌ها چون دستمزدشان در هر ماه متغیر است، میانگین حقوق ۳ ماه آخر برایشان مبنا قرار می گیرد.

مالیات بر عیدی و سنوات

برای بسیاری از افراد این سوال به وجود می آید که آیا عیدی مالیات دارد؟ طبق قوانین مرتبط با پرداخت عیدی و سنوات، افرادی که در پایان سال این مبالغ را دریافت می کنند موظف به پرداخت بخشی از آن به عنوان مالیات هستند.

طبق قانون معافیت مالیات عیدی سال ۱۴۰۰، کارگران و کارمندانی که میزان عیدی آن ها کمتر از ۳ میلیون تومان باشد، مشمول معافیت مالیات عیدی می‌شوند.

بنابراین کسانی که بیش از ۳ میلیون تومان عیدی دریافت می کنند، مشمول مالیات عیدی خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام