کتاب استخدامی اداری ها
هیأت دولت

‌تفویض اختیارات دولت در خصوص آیین نامه‌های تشخیص صلاحیت وظیفه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران… و صدور ‌مجوز احداث واحدهای تولیدی و…‌ به کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست

‌تفویض اختیارات دولت در خصوص آیین نامه‌های تشخیص صلاحیت وظیفه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران… و صدور ‌مجوز احداث واحدهای تولیدی و…‌به کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست (مصوبه ۲۱۶۴۳/ت۱۹۶۹۸هـ مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۷ هیأت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۷۷ به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

اختیارات دولت در خصوص موارد زیر به کمیسیون امور زیر بنایی ،‌صنعت و محیط زیست – موضوع بند (۴) ماده (۶) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت – تفویض‌ می‌شود:

۱- تصویب آیین‌نامه‌های تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران و شرایط عمومی پیمان موضوع مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و‌بودجه – مصوب ۱۳۵۱- با اصلاحات بعدی آن.

۲- صدور اجازه احداث واحدهای تولیدی در داخل محدوده یکصد و بیست (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، با رعایت اختیارت و مسؤولیتهای شورای نظارت بر‌گسترش شهر تهران.

۳- تصویب تقلیل یا افزایش حریمهای موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۲۲۱۴/ت۵۶هـ مورخ ۲۷/۲/۱۳۶۹، بنا به پیشنهاد کمیسیونی متشکل از نمایندگان‌وزارتخاه‌های جهاد سازندگی و راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه به ریاست معاون عمرانی استانداری.

‌ملاک تصمیم‌گیری کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در خصوص اختیارات موضوع این تصویبنامه، موافقت اکثریت وزرای عضو می‌باشد و‌مصوبات آن، در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (۱۹) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور خواهد بود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام