کتاب استخدامی اداری ها
هیأت دولت

تفويض اختيارات هيئت وزيران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت -مصوب ۱۳۸۶- به كارگروه «توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» (مصوبه ۱۸۸۲۹ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد رييس‌جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- اختيارات هيئت وزيران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و اجراي قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت -مصوب ۱۳۸۶- و از جمله در موارد زير به كارگروهي متشكل از وزيران كشور، راه و ترابري، نفت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست و آقايان مسعود زريبافان، سيدمهدي هاشمي، علي سعيدلو و محمد رويانيان به عنوان كارگروه « توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» تفويض مي‌شود:

الف- تنظيم بودجه تلفيقي بخش حمل و نقل درون و برون‌شهري بنا به پيشنهاد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به منظور متعادل‌سازي اعتبارات و تخصيص بهينه منابع در راستاي اهداف توسعه حمل و نقل جهت درج در لوايح بودجه سالانه كل كشور و همچنين نظارت بر اجراي بودجه مصوب بخش حمل و نقل.

ب- تصويب سياستهاي جامع كشور با رعايت سياستهاي كلي نظام در امور زير:

۱- عرضه و تقاضاي حمل و نقل كشوري (درون‌شهري و برون‌شهري).

۲- توليد، توزيع و مصرف سوخت و انرژي كشور.

۳- توليد و واردات ناوگان و صنايع حمل و نقل و نيز تعيين و پيشنهاد استانداردهاي لازم براي تصويب در شوراي عالي استاندارد (با رعايت سياستهاي كلي نظام).

ج- تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به حوزه حمل و نقل و سوخت و نيز تغيير و اصلاح آيين‌نامه‌هاي موجود براساس شرايط و نيازهاي روز كشور.

د- تصويب سياستهاي اجرايي و اولويت‌هاي حمل و نقل و نوسازي ناوگان.

۲-‌ دستگاهها، كميسيونها، شوراها و ساير كارگروههاي مرتبط با هيئت وزيران موظفند موارد مربوط به حوزه حمل و نقل و سوخت را براي تصميم‌گيري به اين كارگروه ارسال نمايند.

۳- ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت موظف است نسبت به اطلاع‌رساني، پيگيري، هماهنگي و نظارت بر اجراي مصوبات كارگروه اقدام نمايد و عملكرد دستگاهها را ارزيابي و به كارگروه و در صورت ضرورت به رييس‌جمهور گزارش نمايد.

۴- دبيرخانه كارگروه در ستاد مديريت حمل و نقل سوخت تشكيل مي‌شود و موظف به انجام مطالعات و تحقيقات و نيز پيشنهاد مصوبات، آيين‌نامه‌ها و اصلاحات آيين‌نامه‌هاي موجود به منظور تصميم‌سازي براي كارگروه در راستاي راهبري و اعمال مديريت كلان و يكپارچه در حوزه حمل و نقل و سوخت مي‌باشد.

۵- رييس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت توسط رييس‌جمهور منصوب و ضمن عضويت در كارگروه مسئوليت كارگروه را نيز بر عهده خواهد داشت.

۶- ساختار سازماني و مأموريت، شرح وظايف و اختيارات ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت با رعايت اين تصويب‌نامه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ظرف يك ماه تهيه و ابلاغ مي‌شود.

۷- تصميماتي كه توسط كارگروه يادشده در امور اجرايي اتخاذ مي‌شود در حكم تصميمات رييس‌جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم‌الاجرا مي‌باشد و با رعايت ماده (۱۹) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت براي اجراء ابلاغ مي‌شود.

۸- ملاك تصميم‌گيري در غيرموارد اجرائي ياد شده، موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مي‌باشد و مصوبات آن در صورت تأييد رييس‌جمهور با رعايت ماده (۱۹) آيين‌نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي
 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام