کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

ضوابط و استانداردهای ساماندهی همایش‌های دستگاه‌های اجرایی

آیین‌نامه ضوابط و استانداردهای ساماندهی همایش‌های دستگاه های اجرایی (پیش‌نویس مصوبه هیأت وزیران)

سازمان اداری و استخدامی کشور و به منظور ارتقاء بهره وری همایش ها، جلوگیری از صرف هزینه های زاید، منطبق کردن عناوین، موضوعات و مباحث همایش ها با مأموریت ها، سیاست ها و وظایف اصلی دستگاه های اجرایی ضوابط و استانداردهای مربوط به ساماندهی برگزاری، مشارکت و حمایت از همایش ها، کنفرانس ها، جشن ها، سیمنارها و عناوین مشابه اقدام به تهیه “آیین نامه ضوابط و استانداردهای ساماندهی همایش های دستگاه های اجرایی” به شرح زیر کرد و آن را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارایه نمود.

آیین نامه ضوابط و استانداردهای ساماندهی همایش های دستگاه های اجرایی

ماده 1 – برگزاری همایش های بین المللی توسط دستگاه های اجرایی، براساس آیین نامه نحوه برگزاری گردهمایی های بین المللی مصوب هیئت وزیران با شماره 33251/ت24585هـ تاریخ : 30 /8 /1380 و اصلاحیه های آن (موضوع تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی – مصوب 1370) می باشد.

ماده 2- برگزاری همایش های علمی توسط دانشگاه ها و مراکز آموزشی، براساس آیین نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شماره 168216 /3 مورخ 11 /9 /1393 می باشد.

ماده 3 – برگزاری هرگونه همایش توسط دستگاه های اجرایی، منوط به دریافت مجوز از شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اصلی می باشد. شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه اصلی در صورتی می تواند مجوز برگزاری همایش را صادر کند که موضوع و محورهای اصلی همایش دقیقا در راستای وظایف و ماموریت های قانونی و اصلی دستگاه مربوط باشد.

تبصره 1- تمامی همایش هایی که در سطح شهرستان برگزار گردد و یا شمول آن در سطح استان باشد، بایستی در حوزه مأموریت قانونی و اصلی دستگاه استان باشد.

تبصره 2- استفاده از خدمات بخش خصوصی برای برگزاری همایش توسط دستگاه های اجرایی بایستی براساس مناقصه و با توجه به اعتبار و سوابق کاری آنها صورت گیرد.

ماده 4- هر گونه مشارکت در برگزاری همایش ها که توسط بخش خصوصی یا دولتی برگزار می گردد ، توسط دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مستلزم هزینه باشد یا نباشد صرفا در حوزه ماموریت قانونی و اصلی دستگاه و منوط به تأیید و موافقت شورای راهبردی توسعه مدیریت دستگاه اصلی می باشد. در این ارتباط لازم است صلاحیت تخصصی فنی و سایر صلاحیت های مورد نظر برگزار کننده همایش برای دستگاه اجرایی احراز گردد.

ماده 5- شرکت کارکنان و مدیران دستگاه اجرایی در همایش ها در صورتی مجاز است که :

اولا: موضوع همایش مرتبط با ماموریت ها و وظایف اصلی دستگاه باشد.

ثانیاً : موضوع همایش دقیقا مرتبط با وظایف شغلی و سازمانی داوطلبین شرکت در همایش باشد.

تبصره – شرکت مقامات و مدیران دستگاه های اجرایی در جلسات افتتاحیه همایش ها بلامانع است.

ماده 6- اعزام کارکنان دستگاه های اجرایی جهت شرکت در همایش های خارج از کشور به منظور ارایه مقاله یا سخنرانی فقط در صورت احراز تمامی شرایط زیر توسط دستگاه اجرایی مجاز است:

الف – موضوع مورد بحث در مقاله و همایش مرتبط با وظایف قانونی و شغلی فرد ارایه دهنده مقاله در دستگاه باشد.

ب – دعوت نامه رسمی جهت شرکت در همایش و ارایه مقاله یا سخنرانی از سوی برگزار کنندگان همایش ارسال شده باشد.

ج- گزارش نتایج همایش توسط کارکنان اعزامی به دستگاه اعزام کننده ارایه شده تا در سایت دستگاه قرار گیرد.

تبصره – شرکت کارکنان در همایش های خارج از کشور با استفاده از مرخصی و بدون صدور حکم ماموریت و با هزینه شخصی، مشمول این الزامات نیست. در این صورت محتوای مقاله یا سخنرانی نباید شامل گزارش های دولتی باشد.

ماده 7- برگزاری هر گونه همایش توسط دستگاه اجرایی و یا مشارکت با بخش غیردولتی، منوط به احراز صلاحیت برگزار کننده همایش برای دستگاه اجرایی است. متقاضیان برگزاری چنین همایشی موظفند موارد ذیل را رعایت نمایند:

الف- تبیین اهداف، ضرورت برگزاری همایش، نتایج و دستاوردهای مورد انتظار به طور عینی و قابل ارزیابی

ب- جدید و به روز بودن موضوعات، محورها و اهداف همایش و مرتبط بودن آن با مسایل و نیازهای بخش اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و …

ماده 8- برگزاری هر گونه همایش خارج از چارچوب این آیین نامه توسط دستگاه های اجرایی تخلف محسوب می گردد و مسئولیت اجرای آن برعهده رییس دستگاه اجرایی بوده و ذیحساب موظف است از پرداخت هزینه های مربوط به همایش هایی که خارج از چارچوب این آیین نامه باشد جلوگیری نماید.

منبع:‌ سایت دفتر هیأت دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام