کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

عدم ابطال بخشنامه احتساب کلیه دوره‌های آموزشی در ارتقای رتبه‌های شغلی

عدم ابطال بخشنامه وزارت ورزش و جوانان در عدول از شرط «صرفاً دوره های آموزشی شغلی و مدیران برای احتساب در ارتقا در رتبه های شغلی ملاک عمل است» مندرج در دستورالعمل های سازمان اداری و استخدامی کشور (دادنامه 970997090600052 مورخ 1/2/1397 دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 96/ 538

موضوع: ابطال بخشنامه و دستورالعمل مدیرکل توسعه منابع انسانی به شماره 21468/23/ص – 9/9/95

تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1397

هیات تخصصی اداری و استخدامی

* شماره پرونده : هـ ع/ 96/ 538

دادنامه: 970997090600052

تاریخ: 31/2/97

* شکات : آقایان : 1- محمد جواد طیبان مطلق 2- علی مـحجوب 3- محمد مـومنی 4- علی اکبر رمـضانی 5- حسین شیبانی 6- اصغر دارابی 7- محبتعلی باقری 8- محسن ساده 9- میثم یزدانی و خانم : 10- فاطمه امیری

*طرف شکایت : وزارت ورزش و جوانان

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه و دستورالعمل مدیرکل توسعه منابع انسانی به شماره 21468/23/ص- 9/9/95

* متن مقرره مورد شکایت :

پیرو بخشنامه شماره 14042/23/د مورخ 23/8/94 در خصوص ارتقای رتبه شغلی کارمندان ، نظر به اینکه بعضاً همکاران محترم با توجه به عدم اطلاع از شرایط مربوط در موعد مقرر ، جهت ارتقای رتبه خود اقدام نمی نمایند ، لذا به پیوست دستورالعمل چگونگی شرایط لازم برای ارتقای رتبه شغلی متصدیان مشاغل مشمول ارسال می گردد ، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع را به نحو مقتضی به کلیه کارکنان رسمی و پیمانی ابلاغ نمایند.

دستورالعمل ارتقاء رتبه شغلی کارمندان

به اطلاع همکاران محترم رسمی و پیمانی واجد شرایط ارتقاء رتبه شغلی می رساند که با توجه به موارد مشروحه ذیل در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم و ارائه مستندات لازم از طریق واحد محل خدمت به اداره کل توسعه منابع انسانی اقدام نمایند تا نسبت به بررسی پرونده آنان اقدام گردد. بدیهی است عواقب عدم ارسال به موقع مدارک به عهده مستخدم بوده و هیچ گونه مسئولیتی متوجه اداره کل توسعه منابع انسانی نمی باشد.

1- شرایط لازم برای ارتقاء رتبه شغلی متصدیان مشاغل تا سطح کاردانی

1/1- ارتقاء رتبه شغلی مقدماتی به پایه

الف- 8 سال تجربه لازم

ب- میانگین ارزشیابی (60) امتیاز

ج- گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی مصوب که دو سوم (200 ساعت) می بایست تخصصی باشد.

2/1- ارتقاء رتبه شغلی از پایه به ارشد

الف- 20 سال تجربه لازم 

ب- میانگین ارزشیابی (70 امتیاز)

ج- گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی در فاصله زمانی اخذ رتبه پایه تا ارشد که دو سوم آن یعنی 165 ساعت می باید تخصصی باشد ( تاریخ دوره ها حتما بعد از ارتقاء رتبه قبلی باشد )

*تبصره : شاغلین رشته های شغلی کتابدار ، حسابدار ، مسئول گزینش ، مامور حراست ، کارگزین ، مسئول دفتر و مربی ورزش در صورتی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند همتراز پست کارشناسی محسوب شده و شرایط ارتقاء رتبه خبره و عالی را خواهند داشت و چنانچه مدرک تحصیلی آنان کمتر از لیسانس باشد از طبقه شغلی 6 و بالاتر ، همتراز مشاغل کارشناسی محسوب شده و مشمول شرایط احراز رتبه خبره و عالی خواهند شد.

2- شرایط لازم برای ارتقاء شغلی مشاغل سطح کارشناسی و بالاتر

1/2- ارتقاء رتبه شغلی از مقدماتی به پایه

الف- 6 سال تجربه لازم 

ب- میانگین ارزشیابی 60 امتیاز

ج- گذراندن 300 ساعت دوره آموزشی مصوب منوط به اینکه دو سوم (200 ساعت) آن دوره های تخصصی مرتبط با پست سازمانی باشد.

2/2- ارتقاء رتبه شغلی از پایه به ارشد

الف- 12 سال تجربه لازم

ب- میانگین ارزشیابی 70 امتیاز

ج- گذراندن 250 ساعت دوره آموزشی در فاصله زمانی اخذ ارتقاء رتبه پایه تا ارشد منوط به اینکه دو سوم (165 ساعت) از دوره ها تخصصی و مرتبط با پست سازمانی باشد ( تاریخ دوره های آموزشی طی شده حتما بعد از تاریخ اخذ ارتقاء رتبه پایه باشد)

3/2- ارتقاء رتبه شغلی از ارشد به خبره

الف- 18 سال تجربه لازم

ب- میانگین ارزشیابی (80 ) امتیاز ارزشیابی بر اساس 6 سال آخر انجام می شود.

ج- گذراندن 200 ساعت دوره آموزشی مصوب در فاصله زمانی اخذ رتبه ارشد تا خبره منوط به اینکه دو سوم (130) ساعت ) از دوره ها تخصصی و مرتبط با پست سازمانی باشد.

(تاریخ دوره های آموزشی طی شده حتما بعد از تاریخ ارتقاء رتبه ارشد باشد)

د- مستند سازی و تدوین تجربیات شغلی ( اعم از مقاله ، طرح اجرائی ، بولتن …) متناسب با پست مورد تصدی 

هـ- تعداد مقالات و مستندات حداقل 2 و حداکثر 5 مورد می باشد. ( تاریخ مقالات و مستندات بعد از تاریخ ارتقاء رتبه ارشد باشد)

4/2- ارتقاء رتبه شغلی خبره به عالی

الف- 24 سال تجربه لازم

ب- میانگین ارزشیابی 85 امتیاز ( ارزشیابی بر اساس 6 سال آخر انجام می شود)

ج- گذراندن 150 ساعت دوره آموزشی مصوب در فاصله زمانی اخذ ارتقاء رتبه خبره تا عالی منوط به اینکه دو سوم (100 ساعت) از دوره ها تخصصی و مرتبط با پست سازمانی باشد.

(تاریخ دوره های آموزشی حتما بعد از تاریخ ارتقاء رتبه خبره باشد)

هـ- مستند سازی و تدوین تجربیات شغلی براساس فرم شماره 2 که به امضاء مدیر مربوطه رسیده باشد.

*چاپ کتاب مرتبط با رشته تحصیلی و وظایف شغلی

*ارائه مقاله در مجلات علمی پژوهشی

*ارائه طرح اجرایی کاربری در زمینه شغلی با تایید مقام مافوق

*ترجمه مقاله با ارائه مستندات در زمینه رشته شغلی

تعداد مستندات ارائه شده حداقل 2 و حداکثر 5 مورد 

ضمناً برای کارکـنان ادارات کل ورزش و جـوانان استانها علاوه بر مـوارد ذکر شده ، ارسال مـدارک ذیل الزامی می باشد.

1- کپی آخرین حکم کارگزینی

2- کپی وضعیت نظام وظیفه

3- کپی آخرین مدرک تحصیلی

4- اعلام نمرات ارزشیابی 6 سال آخر که به تایید مدیر کل مربوط رسیده باشد.

5- تائید کلیه مستندات ، تجربیات شغلی و دوره های آموزشی توسط مدیر مربوطه

یاد آوری می شود سوابق تجربی برای استانهای محروم ( خراسان شمالی ، خراسان جنوبی ، کهگیلویه و بویراحمد ، چهارمحال و بختیاری ، کردستان ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان ، ایلام ) به ازاء هر سال سوابق تجربی ( از تاریخ 1/1/88 به بعد ) 2 سال قابل محاسبه خواهد بود.

میانگین ارزشیابی برای همکاران محترم ساکن در این استانها ( به ترتیب ارتقاء رتبه 50 – 60 -70 – 80 ) می باشد.

شاخصها و نکات کلیدی در رابطه با مستند سازی تجربیات

1- مستند تهیه شده باید حاوی نقاط قوت و ضعف و شرح وظایف شغلی به همراه پیشنهادهای کاربری در جهت غنای شغلی و به تبع آن در جهت افزایش کارایی و بهره وری در حوزه وظایف و ماموریت های واحد محل خدمت باشد.

2- مستند تهیه شده باید از منظر هزینه و فایده واجد ساز و کارهای اجرا باشد.

3- مستند تهیه شده باید از منظر فرایندهای انجام کار و جایگزینی روشهای نوین به جای روشهای سنتی و جاری مورد عمل ، به نحوی باشد که ماحصل آن صرفه جویی در منابع و مصارف و همچنین کوتاه شدن زمان و مسیر انجام کارها باشد.

4- مستند تهیه شده باید واجد تحلیلهای فنی و تخصصی باشد و به همراه آن نتیجه گیری و پیشنهادهای لازم ارائه شود.

5- شکل و فرمت مستند تهیه باید به نحوی باشد که نشان دهنده تلاش کارمند از نظر سوژه شناسی یک موضوع شغلی و کاربری بوده و با درج نام و تاریخ تهیه به عنوان یک مرجع قابل استفاده در انظار عموم کارمند همان دستگاه و سازمان قرار گیرد.

6- مستند تهیه شده باید یک یا چند مورد خاص ویژه شغلی و ماموریتی دستگاه محل خدمت را به عنوان یک چالش پیش رو را احصاء و ساز و کار مربوط به رفع چالش را به همراه داشته باشد.

7- انتظار دارد همکاران محترم از جعل طرح ها و مطالعات افراد دیگر در فضای مجازی خودداری نمایند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مخالفت با سند بالا دستی بخشنامه شماره 55588/200 – 27/10/89 معاون توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

2- خارج از اختیارات مقام تصویب کننده 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

احتراماً ، بازگشت به دادخواست ابلاغی به وزارت ورزش و جوانان بشماره 96099809580905800468 مورخ 21/5/96 موضوع پرونده کلاسه 96/538 در خصوص شکایت آقایان محمد جواد طیبان مطلق ، علی محجوب و غیره بطرفیت این وزارت بخواسته « ابطال بند (ج) ماده 1/1 و بند (ج) 2/1 و بند (ج) 1/2 و بند (ج)2/2 و بند (ج) 3/2 و بند (ج) 4/2 بخشنامه شماره 21468/23/ص مورخ 9/9/95 مدیرکل توسعه منابع انسانی این وزارت» بدینوسیله ضمن اعلام مراتب دفاعیات بشرح ذیل در مهلت مقرر قانونی ، تقاضای امعـان نظر در متن لایحه تقدیمی و صـدور دستور شایسته مبنی بر «رد شکایت» نامبردگان مورد استدعاست:

1- از آنجاییکه بخشنامه نامه شماره 21468/23/ص مورخ 9/9/95 اداره کل توسعه منابع انسانی این وزارت در راستای مفاد بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/92 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور صادر شده و مستفاد از آن بخشنامه می باشد ، لذا شکات می بایست دادخواست خود را توأمان بطرفیت این وزارت و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور) بعنوان خواندگان دعوا ، طرف شکایت قرار میداد ، که صرفاً این وزارت را طرف دعوی قرار داده اند و به استناد بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و بند (4) ماده (84) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب « درامور مدنی » ، از آنجائیکه شکایت مطروحه بنحو صحیح و قانونی اقامه نگردیده ، رد آن مورد استدعاست. 

2- علاوه بر ایراد شکلی مزبور ، با استناد به نامه شماره 6189/23/ص مورخ 07/06/96 مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی این وزارت (تصویر پیوست)، شرایط آموزشی تعیین شده در بخشنامه معترض عنه ، جهت ارتقاء شغلی کارکنان مستفاد از بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/92 با استناد به نامه شماره 9121/23/ص مورخ 29/4/92 معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت رئیس جمهور تهیه و تصویب شده که در بند الف ردیف 5/3 ماده 3 اصلاحیه نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی ، صرفاً دوره های آموزشی شغلی تخصصی متناسب با شغل کارمند و دوره های آموزشی مدیریتی برای مدیران برای ارتقا در رتبه های شغلی ملاک عمل قرارداده است و حتی در بند «ب» اصلاحیه مذکور عنوان نموده که دوره های آموزشی باید در استاندارد آموزشی شغل پیشی بینی و در شناسنامه آموزشی کارمند تعریف شده باشند. از این رو به استناد بندهای مذکور ، دوره های آمـوزشی پیش بینی شده ، می بایست صد درصد تخصصی و مدیریتی باشند که در بخش نامه مورد ادعای خواهانها ، به جهت رفاه حال و کمک به همکاران دو سوم تخصصی و یک سوم عمومی مدنظر گرفته شده است. از آنجائیکه بخشنامه شماره 21468/23/ص مورخ 9/9/95 اداره کل توسعه منابع انسانی این وزارت بر اساس مـوازین قـوانین و بخشنامه های ابلاغی تصویب و اجرا گـردیده ، به استناد ماده 53 قـانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، درخواست رد تقاضای خواهانها مورد استدعاست. لذا با عنایت به دفاعیات فوق الاشعار ، تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مقتضی مبنی بر « رد تقاضای خواهان » مورد استدعاست.

در پایان به استناد ماده (32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آقای مجید عبدالهی نیاسر بعنوان نماینده حقوقی این وزارت جهت ارائه لایحه دفاعیه و هرگونه اقدام مقتضی به استثنای حق توکیل بغیر ، صلح و سازش دعاوی و هر گونه اقدام علیه دستگاه ، تعین و بحضور معرفی میگردد.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

ادعای مغایرت با موازین شرعی نشده است.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی

با عنایت به اینکه دستورالعمل مورد شکایت دقیقاً از سند بالا دستی که در اجرای قسمت اخیر تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است ، تبعیت نموده و مرجع صالح با لحاظ این امر که آموزش کارکنان می بایست با توجه به اهداف مورد نظر در راستای توانمند سازی نیروی متخصص باشد ، نسبت به تعیین شرط ساعات آموزشی در امور تخصصی اقدام نموده است و اذن اعمال ساعات دوره طی شده در آموزش امور عمومی نوعی ارفاق در حق مستخدمین بوده و خلاف نص صریح مقررات حاکم نمی باشد، لذا به جهت عدم مخالفت با قانون غیرقابل ابطال می باشد. مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده تن از قضات دیوان مي باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام