آزمون تعیین صلاحیت
آموزش کارکنان دولت

آیین‌نامه ایجاد سامانه سمات (سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی)

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ایجاد سامانه سمات (سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی) (تصویبنامه شماره 106082/ت55377هـ مورخ 13/8/1397 هیئت وزیران)

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 6/8/1397 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- شورا: شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری

ب- دبیرخانه: دبیرخانه شورا

پ- سمات: سامانه ملی مدیریت اطلاعات تحقیقاتی

ت- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1395- 

ث- طرح: طرح (پروژه) پژوهشی، مطالعاتی یا فنآورانه که از محل منابع عمومی یا سایر منابع تأمین اعتبار می‌شود.

ج- پایان‌نامه و رساله: پژوهشی که توسط داوطلبان کسب مدارج علمی از طریق فرایندهای تعریف شده توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فنآوری به انجام می‌رسد.

چ- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

ماده 2- 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام