کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

ضرورت استقرار نظام جامع مديريت دانش در دستگاه های اجرایی كشور

معاون رئیس جمهور با اشاره ضرورت و اهمیت مدیریت دانش در نظام اداری کشور از استقرار نظام جامع مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی کشور در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور مهندس جمشید انصاری در اختتامیه دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی تصریح کرد: در ایران نظام اداری و دولتی سیطره زیادی بر تمامی شئون اداره امور کشور دارد. دولت حضور قابل توجهی در حوزه اقتصاد دارد، بخش قابل توجهی از بنگاه هایی که پس از اجرای سیاست های اصل ۴۴ هم واگذار شدند هرچند ظاهرا خصوصی تلقی می شوند اما با یک فرهنگ کاملا دولتی هم در سطح مدیریت و هم سطح نیروی انسانی اداره می شوند. بنگاه های کاملا خصوصی و بزرگ هم در برخی موارد توقعات شبه دولتی دارند.

مهندس انصاری افزود: در چنین شرایطی اگر از طرح مسائل نو از این جنس در نظام اداری غافل شویم، نمی توانیم به رشد و بالندگی مدیریت دانشی در بخش خصوصی نیز خیلی امیدوار باشیم.

ابلاغ دستورالعمل مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در ادامه با اشاره به اهمیت پرداختن به موضوع «مدیریت دانش» در نظام اداری کشور گفت: اولین دلیل در این رویکرد «دگرگونی مدل های کسب و کار» است. در کسب و کارهای صنعتی و بویژه صنایع پیشرفته مدل های جدیدی مطرح شده که مبتنی بر سرمایه های ظاهری سازمان ها نیست و بیشتر برمبنای دارایی های ناملموس از جمله دانش و خبرگی موجود در آنها طراحی می شود.

مهندس انصاری «افزایش حجم اطلاعات و امکان ذخیره سازی الکترونیکی» را عامل دیگر ضرورت توجه به رویکرد مدیریت دانش برشمرد و افزود: تبدیل اطلاعات به دانش، کاری انسانی است اما دسترسی به حجم بسیار بالایی از اطلاعات به صورت سازمان یافته و با سرعت زیاد پدیده ای است که در چند دهه اخیر بسیاری از حوزه ها را تحت تاثیر قرار داده است.

معاون رئیس جمهور عامل سوم را «تغییر هرم سنی کارکنان سازمان ها» دانست و گفت: سازمان ها وقتی نیروهای نخبه خود را از دست می دهند افرادی جایگزین می شوند که فرهنگ کاری متفاوتی دارند و نگرانی از دست دادن دانش سازمان به وجود می آمد. همچنین که در بسیاری از موارد افراد جایگزین فراتر از دانش موجود سازمان عمل می کنند.

مهندس انصاری «حرکت و جابجایی نیروی انسانی» را چهارمین عامل ضرورت توجه به مدیریت دانش در نظام اداری دانست و تصریح کرد: جریان حرکت نیروی انسانی در نظام اداری یک جریان مستمر است و شاهد جابجایی افراد در بین دستگاها و سطوح مختلف واحدهای سازمانی هستیم، بدون اینکه تجارب و دانش آنها جمع بندی و استخراج شود.

وی افزود: همین عدم ثبت تجارب و دانش منجر به تکرار اشتباهات پرهزینه در نظام اداری می شود و مدیران نیز در تصمیم های مهم ساز و کار دسترسی به کل دانش سازمان را ندارند و تنها به صورت سلسله مراتبی و به صورت محدود می توانند مشورت بگیرند. یعنی رئیس یک سازمان از معاونین خود، معاونین از مدیران و مدیران از کارشناسان مشورت می گیرند و معمولا در سطوح بالای تصمیم گیری دسترسی به اطلاعات و دانش ناب بدون واسطه فراهم نمی شود.

معاون رئیس جمهور عامل پنجم را «پراکندگی جغرافیایی نظام اداری» معرفی کرد و گفت: گستردگی سازمان های بزرگ در جغرافیای کشور منجر به گسست اطلاعات و تجارب می شود. این گسست به بروز پدیده مخفی نمودن اطلاعات منجر شده و موجب می شود سازمان ها عملکردها و اطلاعات خوب خود را به اشتراک نگذارند.

مهندس انصاری در ادامه با اشاره به سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۹ گفت: در بند ۱۶ این سیاستها به مساله «دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات» به صراحت اشاره شده است، در این ارتباط ما به عنوان سازمان مسئول به سمت اجرای پروژه ای حرکت کردیم که مدیریت دانش را براساس یک دستورالعمل جامع در نظام اداری طراحی و مستقر کنیم.

وی با اشاره به این موضوع که نظام اداری به صورت کلان ظرفیت پذیرش یکباره استقرار این مدل را نداشت، گفت: این پروژه با جامعیت طراحی شده، ولی تصمیم گرفتیم با وسواس بیشتر و به صورت چندین مرحله آن را اجرا کنیم.

معاون رئیس جمهور «نبود الگوی مدیریت دانش در بخش دولتی»، «پیچیده تر شدن محیط داخلی و بین المللی» و «افزایش هزینه های ملموس و ناملموس از اشتباهات تکراری» را از مهمترین دلایل طراحی و پیاده سازی نظام جامع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی دانست.

مهندس انصاری افزود: نظام جامع استقرار مدیریت دانش در دستگاههای اجرایی، طراحی و در برخی سازمان ها به صورت نمونه در حال اجرا می باشد. در حال حاضر به دنبال بررسی اشکالات مرحله آزمایشی و رفع اشکالات آن هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور «فرهنگ سازی در زمینه مدیریت دانش» را مهمترین مرحله در مسیر استقرار این نظام دانست و تصریح کرد: اگر مدیریت دانش به عنوان یک مطالبه در نظام اداری فراگیر نشود و مدیران فهم مشترک و روشنی از موضوع نداشته باشند، نمی توانیم امیدوار به تحقق این موضوع باشیم.

معاون رئیس جمهور گفت: پس از ارزیابی مراحل مختلف نظام جامع استقرار مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی به صورت یک الزام اداری در دستور کار قرار خواهد گرفت و با پیش بینی سازوکارهای ارزیابی و نظارت مستمر تلاش می‌کنیم دستاوردها و نتایج را بین دستگاه های مختلف به اشتراک بگذاریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام