کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

مدارك كاركنان دولت كه از دوره هاي آموزشي بلند مدت سازمان مديريت صنعتي فارغ التحصيل شده اند (بخشنامه 464/91/200 مورخ 6/3/1391 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

پيرو بخشنامه شماره 70599/1803 مورخ 5/8/1387 و با توجه به درخواست مكرر دستگاه‌هاي اجرايي و به منظور حل مشكل كاركنان دولت كه از دوره‌هاي آموزشي بلندمدت هم‌سطح مقاطع تحصيلي رسمي سازمان مديريت صنعتي فارغ‌التحصيل شده‌اند و با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته و توافق‌هاي به عمل آمده با سازمان مذكور مبني بر توقف پذيرش كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي كشور در اين گونه دوره‌ها و بر اساس اختيارات ناشي از تبصره (6) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت و ماده (5) آيين‌نامه اجرايي آن، بدين‌وسيله بند يك بخشنامه مذكور به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

«پذيرش و شركت در دوره‌هاي آموزشي موصوف تا تاريخ صدور اين بخشنامه صورت گرفته باشد.»

بديهي است حصول ساير شرايط و مفاد بخشنامه فوق‌الاشاره كماكان به قوت خود باقي است.

خاطرنشان مي‌سازد شركت كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي كشور در كليه دوره‌هاي آموزشي سازمان يادشده كه تحت عناوين «دوره‌هاي دوساله كاربردي، تكميلي، عالي و…» برگزار شده و يا خواهد شد محمل قانوني نداشته و مدارك مأخوذه توسط آنان تحت هيچ شرايطي مورد ارزشيابي و پذيرش قرار نخواهد گرفت.

همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به منظور احتراز از تبعات ناشي از اين امر ضمن اطلاع‌رساني به كارمندان خود، از انعقاد قرارداد، صدور معرفي‌نامه براي كارمندان به منظور شركت در دوره‌هاي موصوف سازمان يادشده و… اكيداً خودداري نمايند.

در صورتي كه سازمان مديريت صنعتي پس از تاريخ صدور اين بخشنامه اقدام به پذيرش و يا اجراي دوره‌هاي موصوف براي كارمندان دولت نمايد، مسئوليت و تبعات ناشي از اين امر به عهده آن سازمان خواهد بود.

لطف‌الله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام