کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکیتحول اداری

نقشه راه توسعه دولت الکترونیک

کتاب «نقشه راه توسعه دولت الکترونیک» از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منتشر شد.

دولت تدبیر و امید در نخستین ماه‌های استقرار، با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف نظام اداری کشور و اذعان به نقش مهم و مؤثر دولت الکترونیک بر اصلاح نظام اداری و توسعه کشور و در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و با به‌کارگیری کلیه ظرفیت‌ها و تجربیات حاصل از مطالعات قبلی و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شورای عالی اداری و شورای عالی فنآوری اطلاعات، نقشه جامع توسعه دولت الکترونیکی کشور در قالب دو مصوبه هماهنگ «آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی» مصوب شورای عالی اداری که تمرکز بر موضوعات اداری داشته و «ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» مصوب شورای فنآوری اطلاعات که از منظر فنی و اجرایی به موضوع پرداخته است، به عنوان زیرساخت مقرراتی توسعه دولت الکترونیکی تهیه و تصویب نموده‌اند که در تعامل با یکدیگر بتوانند جریان اجرایی نظام اداری را هدایت و به مقصد مطلوب رهنمون سازند.

اهم اهداف این اسناد به شرح ذیل است:

– ارایه و ترسیم چشم‌انداز ملموس از آینده کشور در حوزه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی

– تقسیم کار و تعیین نقش‌ها بین دستگاه‌های مختلف در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اصلی و مکمل دولت الکترونیک و حذف تداخل وظایف دستگاه‌ها

– بهینه‌سازی فرآیندهای دستگاه‌ها در راستای توسعه دولت الکترونیک، کوچک و کارآ ساختن دولت، کاهش هزینه‌های اداری و افزایش بهره‌وری کلی دولت

– نهادینه کردن موضوع دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی در سطح دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات برآنند تا در نخستین گام با انتشار این سند و در گام‌های بعدی با برنامه‌های عملیاتی و بسته‌های اجرایی زمینه تحقق دولت الکترونیکی را فراهم کنند.

برای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیکی لازم است دستگاه‌های اجرایی همکاری کاملی با کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به ریاست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و دبیری سازمان فنآوری اطلاعات ایران به عنوان بازوی فنی اجرایی کمیسیون داشته باشند.

بی‌شک تحقق این امر در گرو همکاری تمام مسؤولین محترم دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و صاحب‌نظران و فرهیختگان است که هر یک به فراخور خود در تحقق و موفقیت این حرکت سازنده و ملی سهیم هستند. ضمن قدردانی از شما ارجمندان از درگاه قدس الهی اهتمام همگان در تحقق اهداف مندرج در این سند ملی را آرزو می‌نماید.

این مجموعه مشتمل است بر دو مصوبه «آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی» مصوب شورای عالی اداری که تمرکز بر موضوعات اداری دارد و «ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی» مصوب شورای فناوری اطلاعات که از منظر فنی و اجرایی به موضوع پرداخته است.

نسخه الکترونیک متن نقش راه دولت الکترونیک از طریق فایل پیوست قابل دریافت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام