کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

راه‌اندازي درگاه اطلاع‌رساني خدمات دولتي “ایران مردم”

راه‌اندازي درگاه اطلاع‌رساني خدمات دولتي “ایران مردم” (بخشنامه شماره 88882/100 مورخ 4/7/1376 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

بخشنامه به تمام وزارتخانه‎ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي 

براي دستيابي آسان و سريع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاه‌هاي اجرايي و در راستاي سياست‌هاي چهارگانه دولت نهم، به ويژه خدمت به بندگان خدا و عدالت‌گستري در زمينه دسترسي به اطلاعات دولتي و عمومي، همچنين تحقق اهداف تبصره (13) قانون بودجه مبني بر كاهش ترددهاي درون‌شهري فاز اول طرح ملي «درگاه خدمات دولتي» با عنوان «پورتال مردم» كه گامي اساسي براي تحقق دولت الكترونيك است، در حد «درگاه اطلاع‌رساني خدمات دولتي» به مرحله راه‌اندازي آزمايشي رسيده است. اطلاعات اين جايگاه به نشاني www.iranmardom.ir به شرح زير است:

1- نام دستگاه ارايه‌دهندة خدمت

2- شرح و تعريف مختصري در راستاي معرفي خدمت

3- ارتباط دستگاه ارايه‌دهنده خدمت با ساير دستگاه‌ها در راستاي انجام خدمت

4- قوانين و مقررات مربوط به ارايه خدمت

5- مدت ‌زمان لازم براي انجام خدمت توسط دستگاه

6- هزينه‌هاي مربوط به انجام خدمت و چگونگي پرداخت آن توسط خدمت‌گيرنده

7- فرم‌هاي مورد نياز براي انجام خدمت

8- مدارك لازم براي دريافت خدمت

9- آدرس و نحوه دسترسي مردم براي دريافت خدمت

براي راه‌اندازي نهايي اين جايگاه اينترنتي:

ماده 1- تمام دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند نماينده تام‌الاختيار خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور معرفي كنند.

ماده 2- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، موظف است كلمه كاربري و رمز عبور به سيستم را در اختيار نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي قرار داده و آموزش‌هاي لازم براي ورود و ويرايش اطلاعات در سيستم را به نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي ارايه دهد. 

لازم به ذكر است، تاكنون دستگاه‌هايي كه نام آنها در پيوست آمده است در دورة آموزشي شركت و نسبت به دريافت كلمه كاربري اقدام كرده‌اند.

ماده 3- مسؤوليت ورود اطلاعات، اعمال تغييرات و اصلاحات و به روز رساني اطلاعات و فرم‌هاي مربوط به هر دستگاه به عهدة همان دستگاه است. بنابراين، تمام دستگاه‌هاي مشمول اين بخشنامه كه تاكنون كلمه كاربري (user name) و رمز عبور (password) دريافت نكرده‌اند، موظف‌اند نسبت به دريافت آن اقدام كنند تا امكان ورود و ويرايش اطلاعات را داشته باشند.

ماده 4- دستگاه‌هاي اجرايي مكلف‌اند دست كم هرماه، اطلاعات 3 خدمت از خدمات خود را در جايگاه اينترنتي «پورتال مردم» قرار دهند.

ماده 5- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، موظف است هرماه  گزارش پيشرفت طرح و درصد همكاري دستگاه‌هاي اجرايي را در زمينه به روز رساني و تكميل پورتال جمع‌آوري و جمع‌بندي‌كرده و  به صورت سه‌ماهه به شوراي عالي اداري و رييس محترم جمهوري ارايه كند.

ماده 6- دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌اند پس از اعلام معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور نسبت به تشويق افرادي كه در زمينه تكميل و به روز رساني «پورتال مردم» همكاري مناسب داشته‌اند و همچنين مسؤولان، كاركنان و دست‌اندركاران روان‌سازي ارايه خدمات دستگاه‌هاي دولتي به مردم كه بستر ارايه خدمات غيرحضوري را فراهم مي‌كنند در قالب دستورالعمل‌هاي مربوط اقدام كنند.

ماده 7- مطابق مصوبه شوراي عالي اداري مسؤوليت پورتال استاني در استان‌ها با استاندار و ورود اطلاعات و به روز رساني، به عهدة دستگاه‌هاي استاني است كه لازم است استانداران محترم ضمن هدايت و فراهم‌آوردن زمينه استقرار و توسعه پورتال استاني براي تشويق و ترغيب مسؤولان مربوط، دستورالعمل استاني تنظيم و اجرا كنند.

اميرمنصور برقعي- سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام