کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

آیین‌نامه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی

آیین‏‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی (مصوبه شماره ۹۷/۱۰۴۵۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ شورای عالی فضای مجازی)

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای ماده۱۱ آیین‌نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی، به پیوست مصوبه جلسه پنجاه و چهارم مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ شورای عالی با موضوع «آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی» که طی نامه شماره ۹۷/۱۰۴۴۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۸ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی- سیدابوالحسن فیروزآبادی

آیین‌‏نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی

(موضوع تبصره «۱» بند «ث» ماده۶۷ قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا.)

شورای عالی فضای مجازی در جلسه شماره پنجاه و چهار مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۴ «آیین‏نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی» را که توسط مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‏های اجرایی ذیربط تدوین شده به شرح زیر تصویب کرد:

ماده ۱ـ تعاریف:

۱ـ۱ـ دستگاه اجرایی: کلیه دستگاه‏های اجرائی موضوع ماده۲۹ قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. ؛

۱ـ۲ـ موارد پنج‏گانه: شناسایی و احصاء خدمت، استعلام، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی مربوط به فرایندهای بین دستگاهی؛

۱ـ۳ـ پایگاه‏های اطلاعاتی پایه: کلیه پایگاه‏های داده و اطلاعاتی که داده و اطلاعات آن‏ها برای احراز هویت اشخاص، دارایی‏های منقول و غیرمنقول، فعالیت اقتصادی، اجتماعی و علمی و صحت تبادل اطلاعات پولی، مالی و سرمایه‏ای ضروری است؛ پایگاه هویت ایرانیان، پایگاه اسناد و املاک و حدنگاری کشور، پایگاه هویت وسایط نقلیه، پایگاه هویت اشخاص حقوقی، پایگاه کالا و خدمات، پایگاه مدیریت خدمات دولت، پایگاه نظام ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور، پایگاه مالیاتی کشور، پایگاه اطلاعات مالی، پایگاه اطلاعات خدمات بانکی و پولی کشور، پایگاه اطلاعات و آمار، پایگاه سلامت، پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور، پایگاه ملی بیمه‌های اجتماعی کشور، پایگاه ملی اطلاعات داده‌های باز کشور، پایگاه اطلاعات مکان‌محور کشور (SDI )، پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، پایگاه اطلاعات سجل کیفری کشور، پایگاه اطلاعات مجوزهای کسب‌وکار کشور، پایگاه اطلاعات تحصیلی، پایگاه اطلاعات کسب و کارها و مشاغل کشور، پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار)، پایگاه احراز هویت قوه قضائیه و پایگاه ثبت نام الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)، از مصادیق این پایگاه‏های اطلاعاتی پایه هستند؛

۱ـ۴ـ سند: هر نوع نوشته رسمی یا غیررسمی که در قوانین و مقررات جاری کشور شناسایی شده و یا هر سند الکترونیکی که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ماده۲ـ کلیه اطلاعات موارد پنج‏‏گانه در قالب شناسنامه ‌ های فنی (شناسنامه خدمت، شناسنامه داده و شناسنامه سامانه‏های اطلاعاتی) توسط سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصاء و به تأیید کارگروه تعامل‏پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده۶ این آیین‏نامه می‏رسد.

تبصره۱: شناسنامه‌های فنی مربوط به مجوزهای کسب‌وکار صادره توسط دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی دبیرخانه هیأت مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌ وکار تنظیم شود؛

تبصره۲: هرگونه ارایه خدمات دستگاه ‌ های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه ‌ های فنی فاقد اعتبار است.

ماده۳ـ تبادل اطلاعات و استعلامات موضوع این آیین‏نامه، صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) موضوع تبصره «۲» بند «ث» ماده۶۷ قانون برنامه پنج‏ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا. و مطابق با دستورالعمل‏های صادره انجام خواهد شد.

تبصره۱: نوع اطلاعات و سامانه‏های اطلاعاتی دارای طبقه‏بندی از شمول این ماده مستثنی هستند. موارد استثناء توسط کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی موضوع ماده۶ این آیین‏نامه تعیین می ‌ شوند؛

تبصره۲: کلیه درخواست‌های استعلام (و نه پاسخ آن‌ها) باید برای مرکز ملی تبادل اطلاعات قابل رهگیری و پیگیری باشد؛

تبصره۳: با رعایت الزامات حمایت از حقوق افراد موضوع داده، برخی استعلام‌های دارای کاربرد عام، با تشخیص کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی و تأیید مرکز ملی فضای مجازی، به شیوه پخش عمومی در دسترس دستگاه‌های اجرایی ذینفع قرار می‌گیرد تا از استعلام‌های تکراری مشابه و انبوه جلوگیری شود.

تبصره۴: استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی به‌صورت رایگان انجام می‌پذیرد. دستگاه‏های اجرایی، هزینه‏های مربوط را در قالب بودجه و اعتبارات مصوب خود پیش‏بینی و سازمان برنامه‏و‏بودجه کشور، در موافقت‏نامه‏های متبادله، هزینه‏های مرتبط را پیش‏بینی و در اولویت تخصیص قرار دهد.

ماده۴ـ تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‏های مرتبط با قوه‏قضاییه و سازمان‏ها و مراکز تابعه آن، می‌تواند از طریق مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه که از طریق کانال امن به مرکز ملی تبادل اطلاعات ( NIX ) متصل است، انجام شود.

ماده۵ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی با اولویت دستگاه‌های اجرایی متولی داده و پایگاه­های اطلاعاتی پایه موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین‌نامه را اجرا نمایند که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه، کلیه استعلام­های مکتوب بین دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس ‌از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع بوده و تبادل اطلاعات و استعلام تنها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مجاز است.

ماده۶ ـ کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ذیل مرکز ملی فضای مجازی و با عضویت دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات (رییس کارگروه)، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی، رؤسای کارگروه‌های ۱۴گانه خوشه‌های خدمات (موضوع ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای عالی فناوری اطلاعات) به‌تناسب موضوع و نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیرخانه هیأت مقررات‏زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌ و کار، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت کشور، بانک مرکزی ج.ا.ا.، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستادکل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی ج.ا.ا.، دستگاه­های مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات پایه) و مقصد (بهره‏بردار پایگاه اطلاعات پایه) حسب مورد و دو نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس کارگروه با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

۶ـ۱ـ تعیین ضوابط و استانداردهای لازم نظیر قالب شناسنامه ‌ های فنی؛

۶ ـ ۴ـ ارزیابی شناسنامه فنی تکمیل شده توسط دستگاه‏های اجرایی؛

۶ ـ ۳ـ استعلامات و نحوه دسترسی به آن‏ها؛

۶ ـ ۴ـ تعیین دادگان[۱] برای دولت الکترونیک؛

۶ ـ ۵ ـ تدوین توافق ‌ نامه تبادل اطلاعات بین دستگاه ‌ های مبدأ، مقصد و مرکز ملی تبادل اطلاعات؛

۶ ـ ۶ ـ تأیید درخواست استمهال دستگاه ‌ های اجرایی و موارد مستثنی از این مصوبه؛

۶ ـ۷ـ تعیین مدل پیاده ‌ سازی تبادل اطلاعات و استعلام الکترونیکی بین دستگاهی؛

۶ ـ ۸ ـ به‏روزرسانی فهرست پایگاه‏های اطلاعاتی پایه؛

۶ ـ ۹ـ تدوین دستورالعمل‏های اجرایی مورد نیاز.

ماده ۷- در صورت بروز اختلاف در نحوه اجرای این آیین‌نامه، بین دستگاه‌های اجرایی، شورای اجرایی فناوری اطلاعات مرجع داوری است. برای نهادهای خارج از قوه مجریه، مرکز ملی فضای مجازی مرجع تصمیم­گیری خواهد بود.

ماده ۸- معاونت حقوقی ریاست‏جمهوری ظرف مدت سه ماه نسبت به تنقیح و حسب مورد نسخ کلیه مواد مغایر با این آیین‌نامه در تصمیم‏نامه‌ها، مقررات، بخشنامه‌ها و مصوبات قبلی، از طریق مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.

[۱]- Data Set

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام