کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌ها و مصوبات دولت الکترونیکی

اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تصویب‌نامه شماره ۱۰۸۷۷۲/ت۵۳۰۹۲هـ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۸ هیئت وزیران)

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور- معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۲۶/۸/۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۱۰۲۱۵/۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۵ وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -مصوب ۱۳۸۲- و تبصره ماده (۲) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵، اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

ماده ۱- هدف از تشکیل شورای اجرایی فناوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار “شورا” نامیده می‌شود، تعیین خط‌مشی‌های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و ایجاد زمینه و بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف در چهارچوب سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط است.

ماده ۲- وظایف شورا به شرح زیر است:

۱- تصویب خط‌مشی‌ها و اعمال هماهنگی‌های اجرایی و فنی لازم در گسترش به‌کارگیری فنآوری اطلاعات بر اساس سیاست‌های کی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی.

۲- تصویب خط‌مشی‌ها و اعمال هماهنگی‌های اجرایی و فنی لازم در گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ارایه خدمات الکترونیک در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

۳- تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی.

۴- تصویب مقررات، دستورالعمل‌ها و استانداردها به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات.

۵- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات و تصویب شیوه بهره‌گیری از داده‌های کلان و داده‌کاوی پایگاه‌های اطلاعات کشور با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی.

۶- نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک و گسترش کاربری فنآوری اطلاعات در کشور و ارایه گزارش‌های دوره‌آی به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و هیئت وزیران.

ماده ۳- ریاست شورا بر عهده رییس‌جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس‌جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۴- ترکیب اعضای شورا به شرح زیر است:

۱- رییس‌جمهور (رییس شورا)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (نایب رییس)

۳- وزیر کشور

۴- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

۵- وزیر دادگستری

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۸- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۹- وزیر آموزش و پرورش

۱۰- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۱- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۱۲- وزیر اطلاعات

۱۳- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

۱۴- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

۱۵- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۱۶- معاون علمی و فنآوری رییس‌جمهور

۱۷- دبیر شورای عالی فضای مجازی

۱۸- سه نفر از متخصصان فنآوری اطلاعات به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس‌جمهور

۱۹- دبیر شورا.

تبصره- بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد به دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده ۵- تصمیمات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و در چهارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رییس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود.

ماده ۶- دبیرخانه شورا در سقف پست‌های سازمانی مصوب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.

ماده ۷- شورا حداقل سه‌ماه یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات آن، با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام