کتاب استخدامی اداری ها
معاونت علمی و فنآوری رییس جمهور

تعيين اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی (مصوبه شماره ۱۰۰۹۷۷/۹۲/ش مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ شوراي عالي فضاي مجازي)

تعيين اصول و سیاستهای حاکم  بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی (مصوبه شماره ۱۰۰۹۷۷/۹۲/ش مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ شوراي عالي فضاي مجازي)

مرکز ملی فضای مجازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، در جلسات مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ و ۱۱/۳/۱۳۹۲ در راسـتای بند‌های ۲، ۴ و ۶ شـرح وظایـف خود (ابلاغیـه شماره ۹۱۱۶۰/۰۱/ش مورخ ۸/۷/۱۳۹۱) و همچنین در راستای ارتقای خدمات داخلی فضای مجازی و توسعه کاربرد شبکه ملی اطلاعات «اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی» را به شرح زیر تصویب نمود که جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱‌- خدمات سلامت در فضای مجازی (موضوع ابلاغیه حاضر)، عبارت است از انواع خدمات زیر که با استفاده از فناوری‌های مختلف به ویژه فناوری‌های پهن باند مبتنی بر شبکه‌های ارتباطی ثابت و همراه ارائه می‌شود، مشروط بر آن‌که با تأیید مرکز ملی فضای مجازی، صرفاً در حوزه‌ی «خدمات سلامت» بوده و همچنین سایر بند‌های مصوبه‌ی حاضر و پیوست امنیتی رعایت شود.

۱-۱- خدمات سلامت الکترونیک از راه دور ( Tele – Health ) شامل تشخیص از راه دور، تجویز از راه دور، مشاوره سلامت از راه دور، جراحی از راه دور و مراقبت‌های درمانی از راه دور.

۱-۲- خدمات سلامت الکترونیک همراه ( Mobile – health ) شامل خدمات اطلاع‌رسانی سلامت مبتنی بر تلفن همراه، ارسال علائم حیاتی بیمار از طریق تلفن همراه، خدمات مراقبتی مبتنی بر تلفن همراه و خدمات نظارتی فرایند درمانی مبتنی بر تلفن همراه.

۱-۳- سایر خدمات سلامت الکترونیک ( E – Health ) شامل بیمه سلامت، آموزش الکترونیکی سلامت، انتقال اطلاعات پزشکی و تصاویر آزمایشگاهی، خدمات اطلاعات دارویی (شامل غذایی و آرایشی ـ بهداشتی) و خدمات مالی سلامت.

۲- حیطه جغرافیایی ارائه این خدمات شامل تمامی استانها و عموم افراد حقیقی و حقوقی در سطح کشور می‌باشد و دارنده مجوز موظف است طرح پراکندگی خدمات خود در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم را در راستای تحقق عدالت اجتماعی به تأیید مرکز ملی فضای مجازی برساند و ظرف مدت ۲ سال این خدمات را در محدوده جغرافیایی تعیین شده در طرح مذکور ارائه نماید. جزییات خدمات ضروری که در ۲ سال اول باید ارائه شود توسط مرکز ملی اعلام خواهد شد.

۳- خدمات دهندگان سلامت الکترونیکی، باید امنیت اطلاعات پزشکی کاربران را از حیث رعایت مقررات قانونی مربوط به حفظ اسرار پزشکی و محرمانگی اطلاعات و حریم خصوصی کاربران تضمین نمایند.

۴- متقاضیان خدمات موضوع مصوبه‌ی حاضر، بایستی موافقت‌نامه‌ای با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت مقررات و ضوابط حوزه‌ی بهداشت و درمان کشور امضاء نموده و قبل از اخذ مجوز به مرکز ملی فضای مجازی ارائه نمایند.

۵- متقاضیان مجوز «خدمات سلامت در فضای مجازی»، به منظور دریافت مجوز، باید با حداقل یکی از اپراتور‌های مخابراتی دارای مجوز، به عنوان «پیمانکار خدمات ارتباطی» خود، توافق رسمی نموده و مدارک لازم (قرار داد فی‌ما‌بین) را به مرکز ملی فضای مجازی ارسال نمایند.

تبصره ۱- حیطه خدمات ارتباطی در مصوبه حاضر، شامل هر‌گونه شبکه مبتنی بر IP بر بستر سیم مسی، کابلی، فیبر‌نوری، فناوری‌های بی‌سیم، رادیویی و تلفن همراه می‌باشد.

تبصره ۲- مجوز مبتنی بر مصوبه حاضر، صرفاً در لایه خدمات بوده و امکان ایجاد شبکه ارتباطی مستقل را نمی‌دهد.

۶- متقاضیان دریافت مجوز، بایستی ضمن ارائه طرح تجاری دقیق، توانایی خود بر تأمین مالی ارائه خدمات موضوع این مجوز را اثبات نمایند. در طرح تجاری مذکور که به تأیید مرکز ملی فضای مجازی خواهد رسید، سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و شاخص‌های مالی، باید متناسب با شرایط بند ۲ مصوبه‌ی حاضر باشد و با توجه به گستردگی در کل کشور و ضرورت ارائه خدمات در مناطق محروم، میزان درآمد در طول دوره ۱۰ ساله نباید کمتر از ده هزار میلیارد ریال باشد.

تبصره- تمدید مدت اعتبار ۱۰ ساله مجوز حاضر توسط کمیسیون عالی ممکن خواهد بود که ضوابط و شرایط آن، حداقل یکسال پیش از پایان اعتبار مجوز به دارندگان آن ابلاغ خواهد شد.

۷- متقاضیان دریافت مجوز لازم است ۳ درصد درآمد پیش‌بینی شده کل دوره طبق طرح تجاری مذکور در بند ۶ مصوبه حاضر را به عنوان «حق‌الامتیاز اولیه» در هنگام دریافت مجوز و نیز هر ساله ۵ درصد از درآمد محقق شده را به‌عنوان «تسهیم در‌آمد با حاکمیت»، به حساب درآمدی طرح‌های کلان شورای عالی فضای مجازی واریز نمایند.

تبصره ۱- علاوه بر مبالغ مذکور، مبالغ مربوط به جرائم عدم تحقق پوشش جغرافیایی و پوشش خدمات، عدم سرمایه‌گذاری طبق طرح و سایر جرایم، حداکثر تا سقف ۵ درصد درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری، قابل تعیین است.

تبصره ‌۲- دارنده مجوز بایستی حداقل ۶۰ درصد از درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری خود را تضمین نماید و در صورت عدم تحقق، مبلغ پرداختی بابت «تسهیم درآمد با حاکمیت» موضوع بند حاضر، از ۵ درصد این کف درآمد کمتر نخواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که علاوه بر تعهدات مذکور در مجوز و پیوستهای محتوایی و امنیتی، به واسطه مصوبات کمیسیون‌های عالی ارتقای تولید محتوا، امنیت و تنظیم مقررات فضای مجازی، هرگونه تعهد جدیدی  به تعهدات مذکور در مجوز اضافه شود، مبلغ آن از ۲ درصد کل درآمد پیش‌بینی شده در طرح تجاری بیشتر نخواهد بود.
تبصره۴ـ دریافت کننده مجوز بایستی معادل کف تسهیم در‌آمد دوره ۱۰ ساله (مذکور در تبصره۲)، به علاوه ۲۰ درصد از سقف جرایم (مذکور در تبصره۱)، به اضافه سقف تعهدات اضافه موضوع تبصره۳، ضمانت پرداخت قطعی به صورت ضمانتنامه بانکی تقدیم نماید.

۸- در صورت مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در دریافت این مجوز، ضمن رعایت قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، میزان سهم و حق رأی سهامداران خارجی از ۴۹ درصد کل سهام نباید بیشتر باشد.

همچنین با توجه به اینکه هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری مغایر با اصول مصوب فوق‌الذکر، باعث ایجاد تداخل خواهد شد، مؤکداً تصویب شد که هرگونه اصلاح و تکمیل این اصول، صرفاً در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی است و سایر شورا‌ها و کمیسیونهایی که به موجب شرح وظایف کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، بایستی در حوزه فضای مجازی، تحت سیاستهای این کمیسیون عالی عمل نمایند (از جمله کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شورای عالی فناوری اطلاعات)، از هرگونه صدور مجوز، وضع مقررات و تعرفه‌گذاری در حوزه خدمات سلامت الکترونیکی منع گردیدند. به‌ویژه تصویب سیاستهای تعرفه‌گذاری در خصوص «خدمات سلامت در فضای مجازی»، در محدوده اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بوده و توسط مرکز ملی فضای مجازی ابلاغ خواهد شد.

مهدی اخوان بهابادی- دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام