کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

اعلام موارد استثنا بر ممنوعیت استخدام در تهران

اعلام موارد استثنا بر ممنوعیت استخدام در تهران (مصوبه شماره ۱۰۰۶۸/۴۵۰۱۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰ كارگروه انتقال کارکنان از شهر تهران)

وزيران عضو كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ موافقت نمودند:

متن زير به عنوان تبصره به بند (۷) تصويب نامه شماره ۹۶۷۸۵/۴۵۰۱۷ مورخ ۳/۵/۱۳۸۹ اضافه مي شود:

تبصره- بكارگيري نيروي انساني در مشاغل تخصصي مشروط به موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط و تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور از حكم اين بند مستنثني مي باشد.

اين تصميم نامه در تاريخ ۲۱/۱/۱۳۹۰ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام