کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

دستورالعمل‌ مأموریت‌ کارکنان‌ دولت‌ یا مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌ که‌ به‌ عضویت‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرک‌، بخش ‌و روستا درآمده‌اند

دستورالعمل‌ مأموریت‌ کارکنان‌ دولت‌ یا مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌ که‌ به‌ عضویت‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرک‌، بخش ‌و روستا درآمده‌اند (بخشنامه شماره ۳۸۶/۱۱ مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

در اجرای اصلاح ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۲۷۲/ت۲۱۹۵۸هـ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۸ و اصلاح ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی بخش موضوع تصویبنامه شماره ۶۸۹۷۱/ت۳۱۹۵۸هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ و اصلاح ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شورای اسلامی روستا و انتخاب دهیار موضوع تصویبنامه ۶۸۹۶۵/ت۲۱۹۵۸هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ و ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی و وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرک موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۹۶۶/ت۲۱۹۵۸هـ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۷۸ هیئت وزیران، دستورالعمل نحوه صدور حکم مأموریت آن دسته از کارکنان دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی که به عضویت شورا درآمده و به خدمت تمام وقت یا پاره وقت آنان در شوراها نیاز باشد به شرح پیوست ابلاغ می‌گردد.

دستورالعمل‌ مأموریت‌ کارکنان‌ دولت‌ یا مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌ که‌ به‌ عضویت‌ شوراهای‌ اسلامی‌ شهر، شهرک‌، بخش ‌و روستا درآمده‌اند

۱- آن‌ دسته‌ از کارکنان‌ دولت‌ یا مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌ که‌ به‌ عضویت شوراهای‌ اسلامی‌ انتخاب‌ می‌شوند و به‌ وجود تمام‌ وقت‌ یا پاره‌ وقت‌ آنان‌ نیاز می‌باشد می‌توانند به‌ عنوان‌ مأمور به‌ خدمت‌ در شورا انجام‌ وظیفه‌ نمایند.

تبصره‌- موضوع‌ مأموریت‌ کارکنان‌ این‌ بند حسب‌ مورد از طرف‌ شورا به‌ استاندار ارائه‌ خواهد گردید تا نسبت‌ به‌ درخواست‌ مأموریت‌ وی‌ از دستگاه‌ محل‌ خدمت مستخدم‌ اقدام‌ گردد.

۲- دستگاه‌های‌ اجرایی‌ موظفند پس‌ از وصول‌ تقاضای‌ مأموریت‌ تمام‌ وقت‌ یا پاره‌وقت‌ کارمند از ناحیه‌ استاندار نسبت‌ به‌ صدور حکم‌ مأموریت‌ اقدام‌ نمایند.

۳- مدت‌ مأموریت‌ تمام‌ وقت‌ این‌ قبیل‌ کارکنان‌ جزو سوابق‌ خدمت‌ مربوط آنان‌تلقی‌ و حقوق‌ و مزایای‌ آنان‌ برابر آخرین‌ حکم‌ استخدامی‌ یا برابر آنچه‌ که‌ شورا در بودجه‌ مصوب‌ خویش‌ مقرر می‌دارد، از محل‌ اعتبارات‌ شورا پرداخت‌ خواهد گردید.

تبصره‌- ساعات‌ موظف‌ کارکنان‌ موضوع‌ این‌ بند در شورا به‌ میزان‌ ساعات‌ کارهفتگی‌ کارمندان‌ و کارگران‌ موضوع‌ لایحه‌ قانونی‌ یکسان‌ نمودن‌ ساعات‌ کار کارمندان‌ و کارگران‌ در سراسر کشور مصوب‌ ۱۳۵۹/۴/۲۳ شورای‌ انقلاب جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خواهد بود.

۴- مأموریت‌ پاره‌ وقت‌، حداقل‌ یک‌ روز و حداکثر دو روز در هفته‌ و مأموریت‌ نیمه وقت‌ ۳ روز در هفته‌ می‌باشد و حقوق‌ و مزایای‌ این‌ قبیل‌ کارکنان‌ برابر آخرین‌ حکم استخدامی‌ پرداخت‌ خواهد گردید.

تبصره‌ ۱- شورا موظف‌ است‌ گواهی‌ انجام‌ کار اعضاء مأمور به‌ خدمت‌ را به‌ صورت‌ ماهانه‌ به‌ دستگاه‌ متبوع‌ مستخدم‌ ارسال‌ نماید.

تبصره‌ ۲- چنانچه‌ به‌ خدمات‌ عضو بیش‌ از ۳ روز در هفته‌ نیاز باشد، شورا باید درخواست‌ مأمور به‌ خدمت‌ شدن‌ تمام‌ وقت‌ وی‌ را بنماید.

۵- شورا می‌تواند در مواقع‌ ضروری‌ و در صورت‌ نیاز به‌ خدمات‌ عضو به‌ غیر از موارد فوق‌الذکر از دستگاه‌ اجرایی‌ متبوع‌ وی‌ درخواست‌ مأموریت‌ اداری‌ عضو را که‌ حداکثر از ۱۶ ساعت‌ در ماه‌ تجاوز نخواهد نمود بنماید. دستگاه‌های‌ اجرایی‌ موظفند همکاری‌ لازم‌ را در این‌ موارد معمول‌ نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام