کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

امکان انتقال یا ماموریت کارکنان قرارداد کار معین در سقف ۱۰ درصد

امکان انتقال یا ماموریت کارکنان قرارداد کار معین در سقف ۱۰ درصد (نظر مشورتی شماره ۹‍۰‍۰‍۰/۲۳‍۰/۲۴‍۰۸۵/۲‍۰‍۰ مورخ ۱۴‍۰۲/‍۰۷/‍۰۳ کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری)

موضوع: در خصوص شمول دادنامه شماره ۷۱‍۰۷ مورخ ۱۴‍۰‍۰/۱۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اشخاص مازاد تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا کارکنانی که تا ده درصد پست های سازمانی مصوب به کارگیری شده اند

جناب آقای بخشی زاده

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

باسلام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۹۶۸۹/۹۰/۱۴۰۱مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ متضمن طرح این سوال که با عنایت به صدور دادنامه شماره ۳۱۰۷ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا دادنامه مذکور صرفاً دلالت بر اشخاص مازاد تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری دارد و مشمول کارکنانی که تا ده درصد پست های سازمانی مصوب به کارگیری شده اند نیز می باشد یا خیر؟ پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی اداری، استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری، نظر مشورتی کمیسیون مزبور به شرح زیر اعلام می گردد:

به موجب تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه های اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰ %) پست های سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کارمعین برای حداکثر یک سال به کارگیرند.» در فرض سوال چنانچه افراد به کارگیری شده قبل از انتزاع اداره کل به کارگیری شده باشد و در بکارگیری آنها ضوابط تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور رعایت شده باشد یعنی تا سقف ۱۰% پست‌های سازمانی مصوب به کارگیری شده باشند ماموریت یا انتقال آنها به دستگاه دیگرحتی بعد از اینکه بعد از انتزاع اداره کل، مازاد بر ۱۰ % پست های مصوب شده باشند منعی ندارد. اما اگر افراد به کارگیری شده در بدو بکارگیری مازاد بر ۱۰ % پست سازمانی مصوب به کارگیری شده باشد و ضوابط مصرح در تبصره ماده ۳۲ در مورد آنها رعایت نشده باشد انتقال یا ماموریت آنها مغایر قانون است.

جواد سپهری کیا- معاون قضایی در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام