کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

پیشنهاد جلوگیری از انتقال کارکنان نهادهای عمومی غیر دولتی به دستگاه های اجرایی دولتی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده ‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

خبر مورخ 1 مهر 1399

در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت به ریاست جمشید انصاری، پیشنهادات بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت خانه های آموزش و پرورش و کشور، سازمان های نظام روان شناسی و مشاوره و اداری و استخدامی کشور مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

سازمان اداری استخدامی کشور به منظور رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و جذب نیروی انسانی توانمند در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و جلوگیری از انتقال کارکنان نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (مستثنی از قانون مذکور) به دستگاه های مشمول قانون مدیریت، پیشنهاد اصلاح عبارتی آیین نامه اجرایی این قانون درخصوص انتقال کارکنان نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به دستگاه های اجرایی دولتی را به هیئت دولت ارائه نمود.

این پیشنهاد در کمیته اصلی کمیسیون،‌ مطرح و مورد موافقت قرار گرفت،‌ لذا برای اخذ تایید نهایی در دستورکار جلسه اصلی هیئت وزیران قرار گرفت.

خبر مورخ 14 مهر 1398

سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع انتقال کارکنان نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی را ارائه نموده است.

سازمان اداری استخدامی کشور با توجه به افزایش درخواست از سوی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای تخصیص شماره مستخدم به کارکنان انتقالی از نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی (دستگاههای مستثنی شده از قانون) به دستگاههای اجرایی مشمول قانون، پیشنهاد اصلاح عبارتی آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را به دولت ارائه کرده است.

گفتنی است، ورود به خدمت افراد در دستگاههای اجرایی مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری بر اساس ماده ۵۱ این قانون از محل مجوز‌های استخدامی که منطبق بر سیاست‌های دولت مبنی بر چابک سازی و مطابق با ضوابطی نظیر دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی موضوع مصوبه ۲۰۶/ ۱۷۲۵۵۶ تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ شورای عالی  اداری، توسط سازمان متبوع در اختیار آنها قرار می گیرد انجام می شود، درحالی که در دستگاه‌های مستثنی شده از قانون به لحاظ اینکه دارای قوانین و مقررات استخدامی خاص می باشند، مبانی ورود به خدمت و مراجع صدور مجوز استخدامی آنها اغلب چندان مشخص نیست.

به همین جهت، انتقال این کارکنان به دستگاه های اجرایی دولتی خلاف عدالت استخدامی، شایسته گزینی و جذب نیروی انسانی توانمند در این دستگاه هاست.

لذا سازمان اداری و استخدامی جهت جلوگیری از انتقال کارکنان این گونه موسسات که فاقد شماره استخدامی بوده و نحوه ورود به خدمت ایشان نیز مشخص نیست، خواستار افزودن تبصره‌ای مبنی بر ممنوعیت انتقال کارکنان موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به دستگاه های اجرایی دولتی شده است.

گفتنی است، این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیئت دولت است.

مقررات مرتبط:

– آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

– اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری

– ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۲۱ همان قانون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام