کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

لزوم اقامه دعوا به طرفیت دستگاه اجرایی در درخواست تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی

رأی شماره ۶۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی

تاریخ دادنامه: ۱۷/۹/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۶۳۱

کلاسه پرونده: ۸۷/۴۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم پروین طهماسبی.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و سوم دیوان عدالت اداری.

مقدمه:
الف- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۲۷۳۰ موضوع شکایت آقای عبداله رضائی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایران به خواسته الزام به تبدیل استخدام پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره ۱۰۶۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت طی لایحه جوابیه مثبوت تحت شماره ۷۹۴۹ مورخ۲۱/۱۱/۱۳۸۳ در دفتر این شعبه علت عدم‌ اقدام خود را مصوبه شماره۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱هیأت وزیران می‎داند که این مصوبه هم طی دادنامه‎های شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. لذا حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد.

ب- شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۳/۹۸۱ موضوع شکایت خانم سکینه احمدی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران به خواسته الزام به استخدام رسمی به شرح دادنامه شماره ۱۸۲۸ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۴ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طرف شکایت استخدام پیمانی وی از مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ تایید نموده و تنها دلیل منع تبدیل وضعیت وی را مصوبه شماره ۲۹۹۸۲/ت۲۷۰۲۶ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۱ هیأت وزیران می‎داند که آن هم طی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‎های ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳ ابطال گردیده است، لذا حکم به ورود شکایت شاکیه صادر و اعلام می‎گردد.

ج- شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه۸۶/۱۷۲۰ موضوع شکایت خانم پروین طهماسبی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به خواسته تقاضای تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی به شرح دادنامه شماره ۲۵۷۰ مورخ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه مشارالیها می‎بایستی علاوه بر دانشگاه متبوع سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی را نیز طرف شکایت قرار می‎داد که در مانحن فیه فقط بر علیه دانشگاه متبوع طرح شکایت نموده است بنابه مراتب فوق دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع را نداشته قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد.

ب- هر چند صدور حکم استخدام اشخاص به طور رسمی و یا تبدیل وضع آنان از پیمانی به رسمی مستلزم صدور مجوز لازم از طرف واحد استخدامی معاونت برنامه‌‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه‌‎ریزی) است، لیکن قبول یا رد تقاضای اشخاص در خصوص استخدام به طور رسمی و یا تبدیل وضع از پیمانی به رسمی در زمره وظایف و اختیارات اختصاصی وزارتخانه‎‌ها یا سازمان‌های دولتی مربوط قرار دارد شکایت به خواسته مزبور متوجه واحدهای دولتی فوق‎الذکر است. بنابراین دادنامه‌‎های شماره ۱۰۶۳ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۴ و شماره ۱۸۲۸ مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۴ شعبه دهم در حدی که نتیجتاً شکایت را به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی به خواسته الزام به استخدام رسمی (تبدیل وضع از پیمانی به رسمی) قابل رسیدگی اعلام داشته است، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام